Seznam strokovnih webinarjev za šolsko svetovalno službo in starše v šolskem letu 2020

Kategorija: Aktualno

Seznam strokovnih webinarjev za šolsko svetovalno službo in starše v šolskem letu 2020

Izpostavljamo : internetni webinar za starše

Uspešno premagovanje izzivov učenja na domu, v času, ko so šole zaprte

in dodatno : Najstniško vedenje - kako se nanj učinkovito odzovemo

 

Več na: https://shoutout.wix.com/so/b4N4hc9aS?cid=87e7a083-c3a8-40af-96f2-a76d0aa0d441#/main

23. 3. 2020 - Podpora v primeru stresa in stiske

Kategorija: Aktualno

Pozdravljeni,

v času vsega trenutno aktualnega dogajanja se pogosto srečujemo z novimi situacijami, kar lahko povzroča velik stres za vse udeležene. V kolikor se počutite v stiski vi, vaš otrok ali kdo drug od vaših bližnjih, sem vam na voljo na elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in telefonski številki 030 646 623 vsek delovnik med 8.00 in 14.00.

Omenjena telefonska števika ni namenjena podajanju zdravstveno – medicinskih nasvetov. Klicni center za informacije o koronavirusu ima številko: 080 1404.

Ostanite zdravi

Darko Mihael Čibej,
svetovalni delavec

Poziv k prenehanju zadrževanja in druženja na šolskem igrišču

Kategorija: Aktualno

Spoštovani!

Po direktivi Mestne uprave Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje vas obveščam.

Kljub pozivu vlade RS in sprejetih ukrepih za čim bolj zmanjšano druženje otrok in odraslih, ugotavljamo, da se še vedno združujejo otroci in odrasli na nekaterih igriščih.

Nujno in resno vas pozivam, da prenehate z zadrževanjem in druženjem na šolskem igrišču. Še danes bomo opremili vhode na igrišče z opozorilnimi napisi.

Zdaj moramo pokazati, da vsi skupaj resno in odgovorno skrbimo za varnost in zdravje sebe, svoje družine in vseh okrog nas.

Lep pozdrav
mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

16. 3. 2020 - Dodatni ukrepi Mestne občine Ljubljana

Kategorija: Aktualno

Dodatni ukrepi Mestne občine Ljubljana


Ljubljana, 16. marec 2020 – V Mestni občini Ljubljana ves čas spremljamo stanje glede epidemije koronavirusa in izvajamo ukrepe skladno z navodili Vlade RS. Pri tem ravnamo skrbno, odgovorno in samoiniciativno ter pazimo, da ne širimo strahu in ne ustvarjamo panike.

Danes smo sprejeli naslednje ukrepe:

Preberite več: 16. 3. 2020 - Dodatni ukrepi Mestne občine Ljubljana

17. 3. 2020 - Pomoč učencem

Kategorija: Aktualno

Pomoč učencem

Spoštovani starši,
zaradi razmer, v katerih se je znašla Slovenija, se soočamo s številnimi izzivi, ki jih rešujemo s skupnimi močmi šola, MIZŠ, MOL, ZRSŠ in številnimi prostovoljci.

1. Če ste v finančni stiski in je problem topel obrok za vašega otroka, bomo za 7 otrok s pomočjo MOL organizirali dostavo hrane. Prosim, da potrebo javite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2. Če nujno potrebujete zaradi službenih obveznosti varstvo za svojega otroka, ki obiskuje našo šolo od 1. do 5. razreda prosim, da to javite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

3. Če ste pripravljeni sodelovati pri varstvu otrok na njihovem domu, tam kjer morajo biti starši zaradi svoje službe odsotnosti prosim, da to javite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

4. Nekateri učenci imajo tehnične težave pri izobraževanju na daljavo. Če ima vaš otrok tovrstne težave sporočite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ostanite zdravi!
mag. Verica Šenica Pavletič

Nujno varstvo otrok – na domu

Kategorija: Aktualno

Zadeva: Nujno varstvo otrok – na domu

Spoštovani starši!

Za otroke, katerih oba starša opravljata delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji ...), bo organizirano nujno varstvo otrok, ki se bo izvajalo na domu otroka ali na domu prostovoljca.

Če starši izpolnjujete pogoje, lahko svojega otroka prijavite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , in sicer vsaj 24 ur pred potrebo po varstvu. Prijavi priložite izjavo oz. potrdilo, ki izkazuje upravičenost.

Preberite več: Nujno varstvo otrok – na domu

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA V OŠ SAVSKO NASELJE

Kategorija: Aktualno

NAČRT ZAGOTAVLJANJA KONTINUIRANEGA DELA V OŠ SAVSKO NASELJE

IZVAJANJE POUČEVANJA NA DALJAVO

15. 3. 2020 - ODLOK o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Kategorija: Aktualno

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih


1. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
- vrtcih,
- osnovnih šolah,
- osnovnih šolah s prilagojenim programom,
- glasbenih šolah,
- zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
- srednjih šolah,
- višjih strokovnih šolah,
- domovih za učence,
- dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,
- organizacijah za izobraževanje odraslih,
- študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter
- univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

2. člen
Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20).

4. člen
Ta odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št.
Ljubljana, dne 15. marca 2020
EVA 2020-3330-0014

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Okrožnica MIZŠ - Epidemija koronavirusa v Republiki Sloveniji – položaj šol in zavodov od 16. 3. 2020 dalje

Kategorija: Aktualno

 

OSNOVNIM ŠOLAM
OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
GLASBENIM ŠOLAM
ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIM POTREBAMI

Številka: 6030-1/2020/9
Datum: 13. 3. 2020

 

Zadeva:               Epidemija koronavirusa v Republiki Sloveniji – položaj šol in zavodov od 16. 3. 2020 dalje

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji,

zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v Republiki Sloveniji, ki predstavlja za državo izjemno težko situacijo, smo pripravili dodatna navodila za ravnanje ob tem ukrepu.

  1. Zaprtje šol od 16. 3. 2020 dalje

Vse šole bodo od 16. marca 2020 do predvidoma vključno 27. marca 2020 zaprte.

V Uradnem listu RS št. 19/20 z dne 12. 3. 2020 je bila objavljena Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Naknadno (najverjetneje že danes, 13.3.2020) bo objavljena še dopolnitev omenjene odredbe, ki se bo začela uporabljati 16. marca 2020 in bo predvidoma poleg včerajšnje odredbe vsebovala dopolnilno dikcijo:

»…Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom…«

Po predvideni novi odredbi prepoved zbiranja ne velja v primerih potrebe po nujnem varstvu otrok.

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem šole.

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Do 19.3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19.3.2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.  

Za nujno varstvo učencev ne veljajo Zakon o osnovni šoli in ostali predpisi, ki urejajo dejavnost osnovnošolskega izobraževanja, saj gre za okoliščine višje sile. Zagotovljeni morajo biti prostori in oprema, ki zagotavljajo varnost učencev, varstvo pa lahko izvajajo strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj šole.

Če pride do takšne situacije pri starših, ki imajo otroka vključenega v šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, o tem obvestite pristojnega poveljnika Civilne zaščite in ministrstvo.

Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav in da ne kaže znakov bolezni.

Priporočamo, da delavci šole učence sprejemajo pred šolo. Učencem se ob prihodu izmeri temperatura, v primeru, da kažejo znake bolezni, je potrebno zagotoviti izolacijo in takoj organizirati prihod staršev. V primeru vidnih znakov okužbe se izmeri temperatura tudi staršem.

  1. Položaj zaposlenih v šolah

Za zaposlene, za katere z zaprtjem šole preneha potreba po opravljanju dela, ima ravnatelj na voljo različne ukrepe, ki so pojasnjeni v okrožnici št. 6030-1/2020/8 z dne 12. 3. 2020.

Delavci, katerih narava dela to omogoča, lahko po odredbi ravnatelja opravljajo delo na domu. Podrobnejša navodila o tem najdete prav tako v zgoraj navedeni okrožnici. Pomembno pri tej obliki je, da delavec vodi evidenco opravljenih ur oz. po dogovoru z delodajalcem sporoča le podatke o številu ur, če so drugačni od osmih ur.

Za nujno vzdrževanje objekta in prostorov šole ter zagotovitev potrebnih osnovnih organizacijskih ukrepov ravnatelj določi krizno skupino. Člani krizne skupine prihajajo na delo in opravljajo nujne naloge, ki so vezane na delovne naloge posameznika, kot tudi vse naloge, ki jih odredi ravnatelj. V skladu z navodili NIJZ zaposleni, ki bodo ostali na delu, uporabljajo vso zaščitno opremo (maske, razkužila, …).

  1. Naloge ravnatelja

Prosimo vas, da od staršev pridobite podatke o številu učencev, ki bodo nujno potrebovali varstvo. Na podlagi dejanskih potreb se boste v občini (lokalni skupnosti) dogovorili o šoli, ki bo zagotovila nujno varstvo učencev.

Ravnatelj v nastalih razmerah sodeluje z županom in poveljnikom Civilne zaščite na območju občine in skupaj poskrbijo za organizacijo nujnega varstva.

Ravnatelj v času od 13. 3. 2020 do 15. 3. 2020 zaposlenim, ki so v času izvajanja ukrepa zdravi in se lahko prosto gibljejo, za izvajanje delovnih obveznosti odredi ukrepe za izvajanje delovne obveznosti v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/8 z dne 12. 3. 2020.

Odreditev je lahko glede na razmere ustna, po sms sporočilu ali po e-pošti in se kasneje, do 19. 3. 2020, določi tudi v pisni obliki. V pisni obliki se bo kasneje določila tudi višina nadomestila plače delavcem.

Zavedamo se, da v tem trenutku še nismo uspeli odgovoriti na vsa vprašanja, ki se vam pojavljajo, zato bomo v naslednjih dneh navodila za področje dela našega direktorata sproti dopolnjevali in prilagajali razmeram, ki se naglo spreminjajo.

Lep pozdrav,

    

       Anton Baloh

             generalni direktor

   Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Nujno varstvo otrok

Kategorija: Aktualno

Zadeva: Nujno varstvo otrok

Spoštovani starši!

Za otroke, katerih oba starša opravljata delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji ...), bo organizirano nujno varstvo otrok.

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri katerem so starši zaposleni (izjavo pridobita starša). Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav, in da ne kaže znakov bolezni.

Če starši izpolnjujete pogoje, lahko svojega otroka prijavite na e naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in sicer vsaj 24 ur pred potrebo po varstvu. Prijavi priložite izjavo oz. potrdilo, ki izkazuje upravičenost. Prosimo, da poleg datuma navedete tudi čas prihoda in odhoda vašega otroka. O kraju varstva se bomo dogovorili.

mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

OBVESTILO

Kategorija: Aktualno

Spoštovani!

Glede na zadnje informacije iz medijev o previdenem zaprtju šol (že s ponedeljkom, 16. 3. 2020), čakamo še na uradna navodila s strani MIZŠ.

Šola ima pripravljen načrt poučevanja na daljavo.

O vseh nadaljnih postopkih boste obveščeni preko spretnih strani šole.

 

 

 

Odpovedano predavanje 12. 3. 2020

Kategorija: Aktualno

Spoštovani,

zaradi trenutnega dogajanja v zvezi s Korona virusom in navodil s strani NIJZ in vlade RS vas obveščamo, da predavanje 12. 3. ob 16h s strani ZPM-LJ odpade. O novem terminu vas bomo pravočasno obvestili.


Darko Mihael Čibej,
svetovalni delavec

ODPOVED PRIREDITVE - Pozdrav pomladi

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši!

Vlada RS je danes na tiskovni konferenci sporočila nove preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, to je prepoved združevanja 100 ali več ljudi na prireditvah v zaprtih prostorih.

Obveščamo vas, da bo zato prireditev, načrtovana za 10. 3. 2020, Pozdrav pomladi, odpadla. Prosimo vas za razumevanje.

mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

10.-14. 2. 2020 - Zimska šola v naravi - KOPE 2020

Kategorija: Aktualno

Obvestilo!

Na zimsko šolo v naravi se bomo odpravili v ponedeljek, 10. 2. 2020.

Zbor pred šolo ob 8.30.

Odhod iz Ljubljane ob 9.00.

 

Ne pozabite na seznam opreme in potrebščin.

10.-14. 2. 2020 - Zimska šola v naravi - KOPE 2020

Kategorija: Aktualno

Obvestilo!

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo srečno prispeli na cilj. Razporedili smo se po sobah in že začeli z našo smučarsko avanturo.

10.-14. 2. 2020 - Zimska šola v naravi - KOPE 2020

Kategorija: Aktualno

Obvestilo - Zimska šola v naravi - KOPE 2020!

 

Prispeli smo v Ljubljano. Pri šoli bomo ob 15.25.

PREDAVANJA ZA STARŠE

Kategorija: Aktualno

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predavanj, ki jih organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije, na temo vzgoje. Predavanja bodo potekala na različnih šolah po Ljubljani tekom celotnega leta po priloženem razporedu (tudi v avli šole). Še posebej bi želeli izpostaviti predavanji, ki bosa izvedeni na OŠ Savsko naselje, in sicer:

 
13. 2. ob 16h - Živeti z otrokom in ne za otroka – vzgoja za sodelovanje
12. 3. Ob 16h - Komunikacija v vzgoji

  

Obe predavanji bosta izvedeni v jedilnici šole.
Verjamem, da se vsi zavedamo, kako odgovorno je starševstvo in da nam vsem prav pridejo dodatne informacije, tako da vas pričakujemo v čim večjem številu.

Darko Mihael Čibej
Svetovalni delavec

20.-24. 1. 2020 - TABOR V DOMU CŠOD JURČEK (3. razred)

Kategorija: Aktualno

TABOR V DOMU CŠOD JURČEK: 3. razred

Tabor bo potekal od 20. 1. do 24. 1. 2020 v CŠOD JURČEK v KOČEVJU.
Zbor učencev bo v ponedeljek, 20. 1. ob 8.30 na šolskem kotalkališču. Avtobus odpelje ob 9.30.

Seznam opreme je objavljen v e učilnici 3. b razreda. POSTELJNINO UČENCI PRINESEJO S SEBOJ ali pa si jo izposodijo v domu (najem posteljnine v domu stane 4,4 €).

Vrnemo se v petek 24. 1. 2020, okrog 15.30.
Učenci, po katere starši ne bodo mogli priti ob prihodu, bodo počakali v PB.

20.-24. 1. 2020 - TABOR V DOMU CŠOD JURČEK (3. razred)

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo srečno prispeli v CŠOD JURČEK v Kočevje.

Namestili smo se v sobe in že začeli z prvimi aktivnostmi.

20.-24. 1. 2020 - TABOR V DOMU CŠOD JURČEK (3. razred)

Kategorija: Aktualno

Obvestilo!

 

Sporočamo, da smo ob 13.50 krenili iz Kočevja. Predviden prihod v Ljubljano okrog 15.30.

Učenci, po katere starši ne bodo mogli priti ob prihodu, bodo počakali v PB.

20.-24. 1. 2020 - TABOR V DOMU CŠOD JURČEK (3. razred) (2)

Kategorija: Aktualno

Obvestilo!

 

Sporočamo, da smo brez gneče na cesti srečno prispeli v Ljubljano ob 15.05.

Učenci, po katere starši niso prišli ob prihodu, bodo počakali v PB.

27.-29. 1. 2020 - TABOR (1. razred)

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo krenili iz Kočevja.

Predviden prihod ob 14.50.

 

V kolikor starši ne boste uspeli priti po svojega učenca ob 14.50 uri, ga boste lahko prevzeli v podaljšanem bivanju.

Voščilo

Kategorija: Aktualno

Bliža se najlepši čas v letu.

Čas, ko se spomnimo preteklosti in

pričakujemo prihodnost.

Čas, ko se želje po sreči in

zdravju, seli iz srca v srce.

Naj se vam uresničijo sanje,

udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.


Učenci in delavci OŠ Savsko naselje

Novoletni natečaj IZDELAJ ORIGINALNO SMREČICO

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši, učenci in učitelji!

 

Razpisujemo novoletni natečaj IZDELAJ ORIGINALNO SMREČICO.

Smrečico lahko izdelate iz različnega materiala, naravnega in umetnega.

( blago, papir, karton, stiropor, filc, glina, rafija, les ipd.)

Vsak oddelek naše šole naj pod mentorstvom razrednika

obvezno izdela vsaj eno skupinsko smrečico.

Veselimo se tudi vaših izvirnih smrečic,

ki jih boste doma s svojimi otroki izdelovali in se prijetno družili.

K natečaju vabimo tudi še posamezne učence ali skupine učencev s svojimi izdelki. Natečaj bo trajal do 30. 11. 2019.

Vse prispele izdelke bomo ponudili na novoletnem bazarju,

3. 12. 2019, ki bo ta dan v naši šoli.

Pridružite se nam v čim večjem številu!

Ideje za izdelavo smrečic lahko poiščete v ustvarjalnih revijah,

knjigah in na internetu.

https://www.pinterest.com/

http://krokotak.com/

http://www.antus.si/ustvarjanje/ideje/

 

učitelji OŠ Savsko naselje

OBVESTILO

Kategorija: Aktualno

 

ZARADI POSODOBITVE ŠOLSKE E-UČILNICE, BO LE TA NEKAJ ČASA NEDOSTOPNA.

 

HVALA ZA RAZUMEVANJE.

PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE V MALEM IN VELIKEM ATLETSKEM POKALU

Kategorija: Aktualno

PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE V MALEM IN VELIKEM ATLETSKEM POKALU

Torek, 1. oktober 2019

Tekmovanje bo na atletskem stadionu Športnega parka Ljubljana, Milčinskega 2 (po starem ŽAK)
Učenci od 4. -7. razreda imajo zbor 7:45, učenci 8. in 9. razreda pa imajo prvo uro pouk, nato se ob 9:30 z avtobusom mestnega prometa odpeljemo na atletski štadion ŽAK Ljubljana. V šolo se vrnemo okoli 14.00 ure na kosilo, za stareše učence smo kosilo odpovedali.
S seboj naj imajo športno opremo in plastenko pijače.
V primeru slabega vremena bo tekmovanje prestavljeno!

Podjetniški krožek in start-up vikend na šoli

Kategorija: Aktualno

V letošnjem šolskem letu na šoli začenjamo s podjetniškim krožkom z zunanjimi mentoricami in pod sponzorstvom SPIRIT-a Slovenjia. Podjetniški krožek bo začel svoje delovanje s start-up vikendom, v petek 13. 9. 2019 od 16h do 20h in v soboto 14. 9. 2019 od 8h do 14h. Dobimo se pri glavnem vhodu v petek ob 15.55 in v soboto ob 7.55. Nadaljevali bomo s posameznimi tedenskimi srečanji. Učenci bodo dobili malico v petek in soboto ter kosilo v soboto.

Kontakt za vsa vprašanja je darko-mihael.cibej@ossavskonaselje.si ali 030 646 623, Darko Mihael Čibej.