PRVI ŠOLSKI DAN

Kategorija: Aktualno

DRAGI, UČENKE IN UČENCI, POZDRAVLJENI!

Novo šolsko leto bomo začeli v ponedeljek, 2. septembra 2019.

Vsi učenci od 2.−9. razreda se zberete pred glavnim vhodom ob 8.10 in v spremstvu razrednika odidete v učilnico, učenci 1. razreda se zberete pred glavnim vhodom ob 10.30.

Pouk 2.–9. razreda bo prvi dan trajal 4 učne ure (do 11.50).

Urnik za predmetno stopnjo:

6. a

6. b

7. a

7. b

8. a

8. b

9. a

9. b

1.

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

2.

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

3.

TJA

(Pezdirc)

MAT

(Zupančič)

NAR

(Švajger)

SLO

(Švencbir)

LUM

(Bernik)

GEO

(Herman)

ZGO

(Pevec)

FIZ

(Vidmar)

4.

MAT

(Jernejčič Ziernfeld)

ŠPO

(Dereani)

SLO

(Švencbir)

NAR

(Švajger)

GEO

(Herman)

LUM

(Bernik)

FIZ

(Vidmar)

ZGO

(Pevec)

Razredniki
1. a  Marija Hrovat
1. b  Julija Kokalj
2. a  Damjana Vrščaj
2. b  Marjeta Škorjanc Kosmač
3. a  Mojca Merhar
3. b  Zdenka Ferlinc
4. a  Erika Dragar
4. b  Zlatka Perne
5. a  Silva Seliškar
5. b  Katja Lavrič Čurk
6. a  Andreja Jernejčič Ziernfeld
6. b  Manca Zupančič
7. a  Suzana Švencbir
7. b  D. Švajger/D. Brglez
8. a  Uroš Herman
8. b  Milojka Vidmar
9. a  Tita Horvat
9. b  Marija Pevec

Potrebščine za prvi dan: copati, beležka, pisala in torba, v kateri lahko učenci odnesejo učbenike iz učbeniškega sklada.

Prvi šolski dan bomo organizirali:
- pouk za učence 2.–9. razreda do 11.50;
- dežurno podaljšano bivanje za učence 2.–5. razreda do 15.15 ure v pritličju šole, nujno dežurno PB od 15.15 do 17.00 (učenci, ki bodo prvi dan v PB, naj imajo pisno obvestilo staršev, do kdaj bodo v PB in način odhoda iz PB – sam, starši);
- razdeljevanje učbenikov iz učbeniškega sklada;
- malico za vse učence (učenci, ki bodo v PB, naj imajo s seboj dodatno malico).

Kosila in jutranjega varstva prvi dan ne bo, učenci naj imajo od staršev okvirno informacijo o prehrani za novo šolsko leto. Prvi šolski dan bodo dobili pogodbo o prehrani, katero naj v torek, 3. 9. 2019, izpolnjeno z vsemi podatki vrnejo razredniku.

Od torka, 3. 9. 2019, dalje bomo organizirali:
- redni pouk za učence od 1.–9. razreda z začetkom ob 8.20 po začasnem urniku, ki ga bodo učenci dobili prvi dan,
- pouk obveznih izbirnih predmetov za učence od 7.–9. razreda;
- pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence od 4.- 6. razreda;
- jutranje dežurno varstvo od 6.00–7.00 za prijavljene učence 1.–3. razreda v prizidku šole (vhod pri vrtcu), ki se za učence 1. razredov in 2. a razreda nadaljuje od 7.00–8.00 v prizidku šole (vhod pri vrtcu); za učence 2. b in oba 3. razreda pa se nadaljuje od 7.00–8.00 v prvi učilnici pritličja v glavnem delu šole (glavni vhod);
- podaljšano bivanje 1.–5. razreda glede na prijave (PB za 1. razred in 2. a razred v prizidku šole od konca pouka do 16.00 ure, nato selitev v glavni del šole do 17.00); PB 2.(2. b)–5. razred od konca pouka do 17.00 v učilnicah v glavnem delu šole);
- prehrano glede na prijave.

Vsi delavci šole vam želimo prijetno in uspešno šolsko leto, vsi pa poskrbimo, da bodo naši šolarji na poti v šolo in domov varni.


mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Zadetkov: 893