Za devetošolce in njihove starše - sprememba v primeru enakega števila točk na spodnji meji omejitve

Kategorija: Aktualno

Spoštovani,

zaradi odpovedi NPZ (nacionalnega preverjanja znanja) je ministrstvo za šolstvo izdalo sklep, da se v primeru večjega števila učencev z enakim številom točk na spodnji meji vpisa kot drugi kriterij upošteva ocene pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuji jezik v zadnji triadi osnovne šole. Primer: če je na šoli omejitev vpisa postavljena na 130 točk in je 5 učencev preko ocen v zadnji triadi zbralo 130 točk, se potem kot dodaten kriterij upošteva še dosežke pri matematiki, slovenščini in angleščini posebej, kjer lahko učenec doseže maksimalno 45 točk.

Za morebitna vprašanja sem vam na voljo na darko-mihael.cibej@ossavskonaselje.si.

Lep pozdrav

Zadetkov: 259