Novo šolsko leto

Kategorija: Aktualno

Dragi učenci, spoštovani starši!


Šolska vrata so se zopet odprla, učenci in zaposleni vstopamo v stavbo, ki ponovno postaja naš drugi dom. Hodnike bo polnil otroški smeh in klepet, šola bo zopet kraj živahnega dogajanja.
Pred nami so nove naloge in obveznosti, novi izzivi, ki jih povezujemo z uresničevanjem skupnih in osebnih načrtov. Verjamem, da bo šolsko leto bogato in pestro – pouk in raznolike dejavnosti se bodo prepletale ter bogatile znanje in izkušnje vseh nas, ki bomo vpeti v delo šole. Začetek novega šolskega leta bo še posebej zanimiv in bogat z dejavnostmi, saj bomo letos oktobra obeleževali 60-let delovanja naše šole.
Dragi učenci, v šoli preživite veliko časa, zato upam, da se radi vračate v šolske klopi zaradi druženja z vrstniki in želje po pridobivanju novih znanj.
Učitelji se bomo trudili, da bo na šoli prevladovala ustvarjalna klima, ki prinaša veselje do dela, spodbuja vedoželjnost, motivacijo do raziskovanja in odkrivanja novih znanj.
Vam, starši, želim, da spremljate napredek svojega otroka, ga spodbujate in se z njim veselite slehernega uspeha. Imamo isti cilj, do katerega vodi več poti. Vsi želimo otrokom najboljše. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled, negovali vrednote in spoštovanje do dela.
Vsem, učencem in staršem, želim uspešno in ustvarjalno šolsko leto.

mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Priprave na 60. obletnico OŠ Savsko naselje

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši!

V letošnjem letu bomo pripravili slavnostni dogodek – 60. obletnico OŠ Savsko naselje. Na Svetu staršev, dne 28. 2. 2018, ste starši podali pobudo, s katero izražate pripravljenost pomagati šoli pri izvedbi prireditve. Po sestanku strokovnih timov, pristojnih za organizacijo, smo pripravili nabor materiala in/ali storitev, ki jih potrebujemo:
- tiskarske storitve (majice, tisk),
- grafične storitve (vabila – oblikovanje in tisk),
- storitev cateringa,
- material (papir, barve).
V zahvalo za vašo pomoč in podporo bomo promovirali vaše podjetje v posebni publikaciji, ki jo bomo izdali ob visokem jubileju OŠ Savsko naselje.
Prireditev bo organizirana dne 11. 10. 2018 v Festivalni dvorani.
Starši, ki boste prispevali za izvedbo dogodka kontaktirajte go. tajnico Mijo Damjan Stegu.
Zahvaljujemo se vam za vaš odziv.

S spoštovanjem
koordinacijski tim

                                                                                                                                      mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Akcija OČISTIMO SLOVENIJO

Kategorija: Aktualno

OBVESTILO                                                                                    

V okviru akcije OČISTIMO SLOVENIJO bomo tudi na naši šoli organizirali čiščenje okolice šole. Potekalo bo v sredo, 12. 9. 2018, v času podaljšanega bivanja, od 13.45 do 15.00 (učenci 3., 4. in 5. razreda). Pridružite se nam lahko tudi učenci višjih razredov in starši.

Vrečke in rokavice boste dobili v šoli.

                          Lep pozdrav

                                                                     Mentorja EKO šole: Brane Bračič in Zlatka Perne

                                                                                                                  

Obvestilo za starše

Kategorija: Aktualno

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek za starše učencev 2.–9. razreda,

ki bo v torek, 11. 9. 2018:

- ob 17.00 (2.–5. razred)

- ob 18.00 (6.–9. razred).

VABILO ZA PRVOŠOLCE

Kategorija: Aktualno

DRAGI PRVOŠOLEC, DRAGA PRVOŠOLKA, SPOŠTOVANI STARŠI!


BLIŽA SE PRVI ŠOLSKI DAN, ZATO VAS PRISRČNO VABIMO,
DA SE NAM PRIDRUŽITE V PONEDELJEK, 3. 9. 2018, OB 10.30,
PRED GLAVNIMI VRATI ŠOLE. PRVI DAN PRIDETE V ŠOLO BREZ ŠOLSKIH TORBIC IN COPAT.

 

Potek dneva:
10.30 zbor pred šolo
10.30 kratek kulturni program za prvošolce in starše ter nagovor ravnateljice
10.50 sprejem prvošolcev v matičnih učilnicah
11.00 – 12.00 roditeljski sestanek za starše, pogostitev in druženje za otroke.


ŽELIMO VAM PRIJETEN ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA.


Učitelji prvih razredov in vodstvo šole

NOVO ŠOLSKO LETO

Kategorija: Aktualno

DRAGI, UČENKE IN UČENCI, POZDRAVLJENI!

 

Novo šolsko leto bomo začeli v ponedeljek, 3. septembra 2018.

Vsi učenci od 2.−9. razreda se zberejo pred glavnim vhodom ob 8.10 in v spremstvu razrednika odidejo v učilnico, učenci 1. razreda se zberejo pred glavnim vhodom ob 10.30.

Pouk 2.–9. razreda bo prvi dan trajal 4 učne ure (do 11.50).

Urnik za predmetno stopnjo:

6. a

6. b

7. a

7. b

8. a

8. b

9. a

1.

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

2.

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

3.

MAT

(Andreja J. Ziernfeld)

SLO

(Suzana Švencbir)

MAT

(M. Vidmar)

TJA

(T. Horvat)

LUM

(M. Bernik)

KEM
(D. Švajger)

ZGO

(U. Herman)

4.

ZGO

(M. Pevec)

TIT

(Andreja J. Ziernfeld)

TJA

(T. Horvat)

LUM

(M. Bernik)

BIO

(D. Švajger)

GEO

(U. Herman)

SLO

(B. Petač, S. Švencbir)

 

Razredniki

1. a  Marija Hrovat
1. b  Ingrid Gliha Erjavec
2. a  Damjana Vrščaj
2. b  Marjeta Škorjanc Kosmač
3. a  Mojca Merhar
3. b  Zdenka Ferlinc
4. a  Erika Dragar
4. b  Zlatka Perne
5. a  Silva Seliškar
5. b  Miha Okorn
6. a  Suzana Švencbir
6. b  Dominika Švajger
7. a  Uroš Herman
7. b  Milojka Vidmar
8. a  Tita Horvat
8. b  Marija Pevec
9. a  Andreja Jernejčič Ziernfeld

 

Potrebščine za prvi dan: copati, beležka, pisala in torba, v kateri lahko učenci odnesejo učbenike iz učbeniškega sklada.

 

Prvi šolski dan bomo organizirali:
- pouk za učence 2.–9. razreda do 11.50;
- dežurno podaljšano bivanje za učence 2.–5. razreda do 15.15 ure v pritličju šole, nujno dežurno PB od 15.15 do 17.00 (učenci, ki bodo prvi dan v PB, naj imajo pisno obvestilo staršev, do kdaj bodo v PB in način odhoda iz PB – sam, starši);
- razdeljevanje učbenikov iz učbeniškega sklada;
- malico za vse učence (učenci, ki bodo v PB, naj imajo s seboj dodatno malico).

Kosila in jutranjega varstva prvi dan ne bo, učenci naj imajo od staršev okvirno informacijo o prehrani za novo šolsko leto. Prvi šolski dan bodo dobili pogodbo o prehrani, katero naj v torek, 4. 9. 2018, izpolnjeno z vsemi podatki vrnejo razredniku.

 

Od torka, 4. 9. 2018, dalje bomo organizirali:
- redni pouk za učence od 1.–9. razreda z začetkom ob 8.20 po začasnem urniku, ki ga bodo učenci dobili prvi dan,
- pouk obveznih izbirnih predmetov za učence od 7.–9. razreda;
- pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence od 4.- 6. razreda;
- jutranje dežurno varstvo od 6.00–7.00 za prijavljene učence 1.–3. razreda v prizidku šole (vhod pri vrtcu), ki se za učence 1. razredov in 2. a razreda nadaljuje od 7.00–8.00 v prizidku šole (vhod pri vrtcu); za učence 2. b in oba 3. razreda pa se nadaljuje od 7.00–8.00 v prvi učilnici pritličja v glavnem delu šole (glavni vhod);
- podaljšano bivanje 1.–5. razreda glede na prijave (PB za 1. razred in 2. a razred v prizidku šole od konca pouka do 16.00 ure, nato selitev v glavni del šole do 17.00); PB 2.(2. b)–5. razred od konca pouka do 17.00 v učilnicah v glavnem delu šole);
- prehrano glede na prijave.

 

Vsi delavci šole vam želimo prijetno in uspešno šolsko leto, vsi pa poskrbimo, da bodo naši šolarji na poti v šolo in domov varni.

 

mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica


11.-15. 6. 2018 - TABOR CŠOD FARA 1. razred

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo startali iz CŠOD FARA.

Predviden prihod v Ljubljano okoli 15.00.

11.-15. 6. 2018 - TABOR CŠOD FARA 1. razred

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo srečno prispeli na cilj - CŠOD FARA.

Namestili smo se po sobah in že začeli z aktivnostmi.

28. 5.-1. 6. 2018 - TABOR ZA NADARJENE CŠOD MURSKA SOBOTA

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo srečno prispeli v CŠOD Murska Sobota, se namestili po sobah, oddali mobilne telefone in že začeli z aktivnostmi.

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA in PLASTIČNIH ZAMAŠKOV

Kategorija: Aktualno

Dragi starši in učenci!

Zadnja ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA in PLASTIČNIH ZAMAŠKOV bo konec meseca maja, točen datum bo objavljen po prvomajskih praznikih.

Mentorja EKO šole: Brane Bračič in Zlatka Perne

OBVESTILO ŠPORTNI DAN

Kategorija: Aktualno

JUTRI, 12. 4. 2018 ŠPORTNI DAN ZARADI SLABE VREMENSKE NAPOVEDI ODPADE!

 

POUK PO URNIKU!

6. 4. 2018 - TEKMOVANJE MEHURČKI

Kategorija: Aktualno

Spoštovani!

Učenci so že pričeli z branjem knjig za Cankarjevo tekmovanje v znanju slovenščine (za 1. VIO t. i. Mehurčki). Letos tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

1. razred:
Lila Prap: Živalske uspavanke in še ena slikanica iste avtorice po izbiri mentorja

1. in 3. razred:
Leopold Suhodolčan: Krojaček Hlaček in še ena knjiga istega avtorja po izbiri mentorja

Tekmovanje bo potekalo v petek, 6. 4., ob 11. uri.


Tjaša Jerak, vodja šolskega tekmovanja

23. 3. 2018 - Fotografiranje

Kategorija: Aktualno

NUJNO OBVESTILO NAROČILA NA FOTOGRAFIRANJE

Ponovno vas obveščamo, da je fotografiranje v petek, 23. 3. 2018. Zadnji rok za oddajo naročil preko spleta je jutri, 22. 3. 2018.

Ljubljana, 21. 3. 2018                                       Tjaša Pirc Pezdirc

23. 3. 2018 - Fotografiranje

Kategorija: Aktualno

OBVESTILO O FOTOGRAFIRANJU

V petek, 23. 3. 2018, bo na šoli izvedeno fotografiranje. Na pisnih obvestilih, ki jih boste starši v kratkem prejeli, je razložen postopek naročanja in plačila fotografij. Oboje urejate starši neposredno pri izvajalcu fotografiranja in se nanj obračate tudi v primeru, če želite kakršnakoli dodatna pojasnila. Naslov izvajalca in telefonska številka sta objavljeni na obvestilu.

Ljubljana, 15. 3. 2018 Tjaša Pirc Pezdirc, pomočnica ravnateljice

14. 3. 2018 - Ponovitev stavke VIZ

Kategorija: Aktualno

Ljubljana, marec 2018


Spoštovani starši,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali, naj vzgojno-izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje manj kot plačuje druge zaposlene v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi kakovost javnega izobraževanja – od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših otrok, učencev in učenk ter dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je neizbežen.

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije (v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev, 20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani) naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v prihodnjih mesecih stavkovne aktivnosti zaostroval.

Splošno stavko v vzgoji in izobraževanju bomo nadaljevali v sredo, 14. marca 2018, zato na ta dan v osnovnih šolah ne bo pouka. V posameznih izrednih primerih, ki bodo vnaprej opredeljeni po predhodnem dogovoru z vami starši, bo poskrbljeno za otroke prvega triletja, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti.

Tudi tokrat vas, cenjeni starši, prosimo za razumevanje in podporo našim prizadevanjem ter se vam hkrati opravičujemo za nevšečnosti, ki vam jih bo stavka povzročila.


Glavni stavkovni odbor SVIZ

5.–9. 3. 2018 - Šola v naravi CŠOD Štrk (4. razred)

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo varno prispeli v CŠOD Štrk. Namestili smo se po sobah in že začeli z aktivnostmi.

Naše utrinke boste lahko spremljali na https://www.facebook.com/ossavskonaselje/.

Lep pozdrav!

 

Obvestilo

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši!

Zaposleni na OŠ Savsko naselje smo sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja dne 14. 2. 2018. Za razumevanje in vašo podporo se vam iskreno zahvaljujemo.

Stavkovni odbor SVIZ OŠ Savsko naselje

14. 2. 2017 - STAVKA ZAPOSLENIH NA OŠ SAVSKO NASELJE

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši,

zaposleni v slovenskih osnovnih šolah bomo 14. februarja 2018 sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja.


Na dan stavke, v sredo, 14. februarja letos, bo OŠ Savsko naselje zaprta. Na šoli ta dan ne bomo izvajali vzgojno-izobraževalnega dela, prav tako ne bo organiziranega varstva in prehrane za učence. Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni starši. Zanje se vam vnaprej iskreno opravičujemo, a vas obenem prosimo za razumevanje in vašo podporo.


Stavkovni odbor SVIZ OŠ Savsko naselje