6. 4. 2018 - TEKMOVANJE MEHURČKI

Kategorija: Aktualno

Spoštovani!

Učenci so že pričeli z branjem knjig za Cankarjevo tekmovanje v znanju slovenščine (za 1. VIO t. i. Mehurčki). Letos tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

1. razred:
Lila Prap: Živalske uspavanke in še ena slikanica iste avtorice po izbiri mentorja

1. in 3. razred:
Leopold Suhodolčan: Krojaček Hlaček in še ena knjiga istega avtorja po izbiri mentorja

Tekmovanje bo potekalo v petek, 6. 4., ob 11. uri.


Tjaša Jerak, vodja šolskega tekmovanja

23. 3. 2018 - Fotografiranje

Kategorija: Aktualno

NUJNO OBVESTILO NAROČILA NA FOTOGRAFIRANJE

Ponovno vas obveščamo, da je fotografiranje v petek, 23. 3. 2018. Zadnji rok za oddajo naročil preko spleta je jutri, 22. 3. 2018.

Ljubljana, 21. 3. 2018                                       Tjaša Pirc Pezdirc

23. 3. 2018 - Fotografiranje

Kategorija: Aktualno

OBVESTILO O FOTOGRAFIRANJU

V petek, 23. 3. 2018, bo na šoli izvedeno fotografiranje. Na pisnih obvestilih, ki jih boste starši v kratkem prejeli, je razložen postopek naročanja in plačila fotografij. Oboje urejate starši neposredno pri izvajalcu fotografiranja in se nanj obračate tudi v primeru, če želite kakršnakoli dodatna pojasnila. Naslov izvajalca in telefonska številka sta objavljeni na obvestilu.

Ljubljana, 15. 3. 2018 Tjaša Pirc Pezdirc, pomočnica ravnateljice

14. 3. 2018 - Ponovitev stavke VIZ

Kategorija: Aktualno

Ljubljana, marec 2018


Spoštovani starši,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali, naj vzgojno-izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje manj kot plačuje druge zaposlene v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi kakovost javnega izobraževanja – od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših otrok, učencev in učenk ter dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je neizbežen.

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije (v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev, 20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani) naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v prihodnjih mesecih stavkovne aktivnosti zaostroval.

Splošno stavko v vzgoji in izobraževanju bomo nadaljevali v sredo, 14. marca 2018, zato na ta dan v osnovnih šolah ne bo pouka. V posameznih izrednih primerih, ki bodo vnaprej opredeljeni po predhodnem dogovoru z vami starši, bo poskrbljeno za otroke prvega triletja, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti.

Tudi tokrat vas, cenjeni starši, prosimo za razumevanje in podporo našim prizadevanjem ter se vam hkrati opravičujemo za nevšečnosti, ki vam jih bo stavka povzročila.


Glavni stavkovni odbor SVIZ

5.–9. 3. 2018 - Šola v naravi CŠOD Štrk (4. razred)

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo varno prispeli v CŠOD Štrk. Namestili smo se po sobah in že začeli z aktivnostmi.

Naše utrinke boste lahko spremljali na https://www.facebook.com/ossavskonaselje/.

Lep pozdrav!

 

Obvestilo

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši!

Zaposleni na OŠ Savsko naselje smo sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja dne 14. 2. 2018. Za razumevanje in vašo podporo se vam iskreno zahvaljujemo.

Stavkovni odbor SVIZ OŠ Savsko naselje

14. 2. 2017 - STAVKA ZAPOSLENIH NA OŠ SAVSKO NASELJE

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši,

zaposleni v slovenskih osnovnih šolah bomo 14. februarja 2018 sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja.


Na dan stavke, v sredo, 14. februarja letos, bo OŠ Savsko naselje zaprta. Na šoli ta dan ne bomo izvajali vzgojno-izobraževalnega dela, prav tako ne bo organiziranega varstva in prehrane za učence. Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni starši. Zanje se vam vnaprej iskreno opravičujemo, a vas obenem prosimo za razumevanje in vašo podporo.


Stavkovni odbor SVIZ OŠ Savsko naselje

14. 2. 2017 - STAVKA ZAPOSLENIH V SLOVENSKIH OSNOVNIH ŠOLAH

Kategorija: Aktualno

Ljubljana, januar 2018


Spoštovani starši,

zaposleni v slovenskih osnovnih šolah bomo 14. februarja letos sodelovali v splošni stavki vzgoje in izobraževanja, da bi izrazili nestrinjanje z neustreznim odnosom Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter nesprejemljivo nizkim vrednotenjem dela izobraževalk in izobraževalcev. Kakovost slovenskih javnih šol je na visoki ravni in tudi odlični dosežki slovenskih učenk in učencev v priznanih mednarodnih raziskavah znanja, kot so PISA, TIMSS in PIRLS, le pritrjujejo, da je naše šolstvo zelo dobro ter da učiteljice in učitelji ter drugi strokovni delavci in delavke v vzgojno-izobraževalnih zavodih odlično opravljajo svoje delo. Ker se zavedamo, da je izobraževanje, še posebno v državi, kot je Slovenija, ki drugih izrazitih primerjalnih prednosti nima, odločilno za našo prihodnost, ne bomo dopustili, da bi se dosežena kakovost šolstva pri nas poslabšala in da se ne bi v prihodnje še zboljševala. Eno ključnih vlog pri ohranjanju in zboljševanju dosežene ravni imajo nedvomno učiteljice in učitelji ter drugi strokovni delavke in delavci, zaposleni v šolah, vendar jim Vlada RS njihove vloge ne prizna in njihovega pomembnega, zahtevnega in odgovornega dela ne vrednoti ustrezno. Mednarodne in domače analize plač enoznačno ugotavljajo, da je vzgojno-izobraževalno delo vrednoteno slabše kot delo na primerljivih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja, za katera je zahtevana enaka stopnja izobrazbe. Ob tem je neizogibno, da kakovost slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, če vlada ne bo ustrezno ovrednotila dela izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerze, ne bo zdržala na ravni, ki zdaj še presega raven kakovosti velike večine evropskih držav in držav Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), temveč bo drsela navzdol.

Ker Vlada RS do zdaj ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela, smo se bili prisiljeni odločiti za stavko. To je skrajno sredstvo, ki ga imamo zaposleni še na voljo, da bi izrazili nestrinjanje z nesprejemljivim odnosom slovenskega vlade do vzgoje in izobraževanja ter dosegli, da bi oblast uresničila naše upravičene zahteve, ki jim sicer javno pritrjuje ministrica za izobraževanje dr. Maja Makovec Brenčič, v tem pa se ji je pridružil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar.

Na dan stavke, v sredo, 14. februarja letos, bodo osnovne šole tako zaprte. Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni starši. Zanje se vam vnaprej iskreno opravičujemo, a vas obenem prosimo za razumevanje in podporo našemu prizadevanju, da bi za dobro naših otrok preprečili dolgoročno skrajno negativne posledice neprimernega odnosa Vlade RS do področja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih v njem.

Glavni stavkovni odbor SVIZ

 

7. 2. 2018 - KULTURNI MARATON

Kategorija: Aktualno

KULTURNI MARATON, 7. 2. 2018

V počastitev slovenskega kulturnega praznika 8. februarja bo na šoli 7. 2. 2018 organiziran kulturni maraton. Na njem se bodo učenci od 1. do 9. razreda predstavili s svojimi nastopi. Zaradi velikega števila točk bo program letos razdeljen v dva dela; dopoldanski del se bo začel ob 8.30 in zaključil ob 11.45, popoldanski pa se bo začel ob 17.00 in zaključil ob 18.00.

VLJUDNO VABLJENI!

Naravoslovno tekmovanje Kresnička

Kategorija: Aktualno

OBVESTILO

V letošnjem šolskem letu prvič na šoli poteka naravoslovno tekmovanje Kresnička od 1. - 7. razreda. Tekmovanje je sestavljeno iz eksperimentalnega dela, ki ga učenci izvedejo sami ali skupaj s starši doma. Teoretični del priprav na tekmovanje bo potekal na šoli.

Tekmovanje je 6. 2. 2018 ob 11. uri in 13. uri.

Tekmovanje je odlična priložnost, da se učenci preizkusijo v svojih naravoslovnih sposobnostih in se na zabaven način družijo s starši J

Vse informacije o tekmovanju in poskusih dobite na spletni povezavi: http://eucilnica.ossavskonaselje.javno.si/course/view.php?id=85#section-1 ali https://www.dmfa.si/tekmovanja/NaOS/Razpis.aspx .

                                                                                        Mentorica: Dominika Švajger, prof. kem in bio.

1. 2. 2018 - Uvodni sestanek za starše bodočih prvošolcev

Kategorija: Aktualno

Vabimo Vas


na uvodni sestanek za starše otrok, rojenih leta 2012, ki bo v četrtek, 1. februarja 2018, ob 18. uri v spodnji avli šole.
Podrobneje bomo predstavili program šole, bodoči prvošolčki pa bodo ustvarjali v domišljijski delavnici ali se razgibali v naši telovadnici.

 

VPIS V 1. RAZRED OŠ SAVSKO NASELJE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 BO POTEKAL:
- V PONEDELJEK, 12. 2. 2018, OD 8. DO 12. URE IN OD 16. DO 19. URE V PROSTORIH OŠ SAVSKO NASELJE.
- V TOREK, 13. 2. 2018, OD 8. DO 12. URE IN OD 16. DO 19. URE V PROSTORIH OŠ SAVSKO NASELJE.

 

9. 1. 2018 - Predavanje za starše

Kategorija: Aktualno

V torek 9. januarja 2018 bo v avli (1. nadstropje) predavanje za starše na temo "Mobilna družbena omrežja" (s klikom na povezavo več o programu in predavatelju), s pričetkom ob 17.00 uri.

Predavanje bo izvajala Ekipa Varni internet v sodelovanju z MOL - UPZ.

Po koncu predavanja sledijo govorilne ure.

Izkupiček bazarja

Kategorija: Aktualno

Na letošnjem bazarju se je od prodaje izdelkov in slaščic nabralo precej denarja. 9. razredi so s prodajo slaščic in čaja zaslužili 450€, kar bodo porabili za organizacijo valete. Na stojnici učencev s posebnimi potrebami so zaslužili 90€, ostali razredi pa 1680€.

 

Za obdaritev učencev v 1. triadi je bilo namenjeno 300€. Materialnih stroškov je bilo 535,49€.

V šolski sklad gre 844€.

Voščilo

Kategorija: Aktualno

11. 1. 2018 - Prvenstvo OŠ v DVORANSKI ATLETIKI

Kategorija: Aktualno

Prvenstvo OŠ v DVORANSKI ATLETIKI

V četrtek, 11. januarja 2018 se bomo z našimi športniki udeležili prvenstva OŠ v dvoranski atletiki. Tekmovanje bo v dvorani Javnega zavoda Šport Ljubljana, enota Ljubljana, Milčinskega 2 (po starem ŽAK).

Učenci 4. in 5. razredov imajo zbor in malico ob 8.30, učenci od 6.- 9. razreda pa imajo prvo uro pouk po urniku, malico pa ob 9.05. Peljali se bomo z avtobusom mestnega prometa. Urbane učenci ne potrebujejo. S seboj naj imajo športno opremo in plastenko pijače. Vrnemo se okoli 12.00 oz 13.00.

20. 12. 2017 - Drsanje v ledenem parku Ledena fantazija

Kategorija: Aktualno

IZBIRNI PREDMETI

Izbrani šport, Šport za zdravje in Šport za sprostitev

V sredo, 20.12. 2017 bomo drsali v ledenem parku Ledena fantazija na Kongresnem trgu. Potrebujete kartico Urbano za dve vožnji ter 5€. Cena je za dve uri drsanja pod vodstvom animatorja in vključuje izposojo drsalk.

Odhod izpred šole je ob 14.30, vrnemo se okoli 17.30 ure.

 

Priporočamo topla oblačila, rokavice in kapo!

E-redovalnica

Kategorija: Aktualno

Pozdravljeni,

najprej naj se vam opravičim, ker ste na delovanje e-redovalnice tako dolgo čakali. Zdaj je  sistem ponovno vzpostavljen. Dostop do e-redovalnice je enak kot prej - enako uporabniško ime in geslo na spletni strani www.lopolis.si.

Če dostopa do e-redovalnice še nimate in bi ga želeli imeti, izpolnite izjavo (IZJAVA ZA E-REDOVALNICO) in jo oddajte v tajništvu šole.

Za dodatna vprašanja me kontaktirajte na manca.pogladic@ossavskonaselje.si.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav
Manca Pogladič

5. 12. 2017 - NOVOLETNI BAZAR

Kategorija: Aktualno

VABILO NA NOVOLETNI BAZAR

 

VABLJENI V TOREK, 5. 12. 2017, OB 17.00!

  

NOVOLETNI BAZAR BOMO PRIČELI S KRATKIM KULTURNIM PROGRAMOM V ŠOLSKI TELOVADNICI.

 

SLEDILA BO PRODAJA IZDELKOV NA STOJNICAH IN NAKUP SMREČIC.
IMELI PA BOMO TUDI POSEBNO STOJNICO RDEČEGA KRIŽA, KJER BOMO ZBIRALI IGRAČE IN ŠOLSKE POTREBŠČINE.

 
PONUDBA LETOŠNJEGA BAZARJA:
- ZBIRAMO PROSTOVOLJNE PRISPEVKE ZA PRILOŽNOSTNA DARILCA IN VOŠČILNICE
- PRODAJA SMREČIC V TELOVADNICI
- ZBIRANJE IGRAČ IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN NA STOJNICI RDEČEGA KRIŽA

 
ZBRANA SREDSTVA BODO NAMENJENA ŠOLSKEMU SKLADU.

************************

Govorilne ure bodo po predhodnem dogovoru z učitelji.

Novoletni natečaj IZDELAJ ORIGINALNO SMREČICO

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši, učenci in učitelji!

Razpisujemo novoletni natečaj IZDELAJ ORIGINALNO SMREČICO.
Smrečico lahko izdelate iz različnega materiala, uporabite naravne materiale
( blago, papir, karton, stiropor, filc, glina, rafija, les ipd.)
Vsak oddelek naše šole naj pod mentorstvom razrednika
obvezno izdela skupinsko smrečico. Veselimo se vaših izvirnih smrečic.
K natečaju vabimo tudi še posamezne učence ali skupine učencev s svojimi izdelki. Natečaj bo trajal do 5. 12. 2017.
Vse izdelke bomo ponudili na novoletnem bazarju,
ki bo ta dan v naši šoli.
Izkupiček od prodanih smrečic bo namenjen šolskemu skladu.
Pridružite se nam v čim večjem številu!

Ideje za izdelavo smrečic lahko poiščete v ustvarjalnih revijah,
knjigah in na internetu.

Zdrav življenjski slog

Kategorija: Aktualno

OBVESTILO

Načrtovana dejavnost Zdrav življenjski slog se v šolskem letu 2017/18 ne bo izvajala. V septembru ni prišlo do podaljšanja sodelovanja z zunanjim izvajalcem te dejavnosti na šoli. Starši lahko svoje otroke dodatno vpišete v druge interesne dejavnosti, ki jih ponuja šola.

Ljubljana, 28. 9. 2017