Šole v naravi 2017/18

Kategorija: Šole v naravi

ŠOLA V NARAVI – TABOR  1.–9. razred

Razred

Kraj

Čas

Vodja

1.

CŠOD Fara

11.–15. 6. 2018

Marija Hrovat

2.

CŠOD Fara

26.–30. 3. 2018

Damjana Vrščaj

3.

CŠOD Jurček 

8.–12. 1. 2018

Zdenka Ferlinc

4.

CŠOD Štrk

5.–9. 3.2018

Erika Dragar

5., 6.

Zimska ŠVN KOPE

12.–16. 2. 2018

Bor Dereani

7., 8., 9.

CŠOD SOČA

16.–20. 4. 2018

Milojka Vidmar

Nadarjeni učenci (5.9. r.)

CŠOD Murska Sobota

28. 5.– 1. 6. 2018

Tomaž  Mikelj

Šola je dolžna izpeljati eno šolo v naravi, in sicer za učence 5. razreda. MIZŠ sofinancira to šolo v naravi v znesku 67, 60 EUR na učenca.

Osnovnim šolam se zagotovijo sredstva v višini 20% in največ 45% od sredstev za sofinanciranje šole v naravi, ki se šolam zagotavljajo v skladu s kriteriji. Podlaga za dodelitev sredstev posamezni osnovni šoli je odstotek učencev, ki v skladu z Zakonom o šolski prehrani prejemajo sredstva za subvencioniranje šolske prehrane.

Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

Tabori za učence so nadstandard. Učitelji imajo pravico, da na tabor ne vzamejo učenca, za katerega presodijo, da zanj na taboru ne morejo zagotavljati varnosti in posledično tudi  varnosti za ostale učence. Če ima učenec spremljevalca po odločbi, ta učenca spremlja tudi na taboru.

Zadetkov: 170