Druženja s psičko Burjo (društvo Ambasadorji nasmeha)

Kategorija: Ambasadorji nasmeha

Druženja s psičko Burjo (društvo Ambasadorji nasmeha)


V letošnjem šolskem letu na šoli skupaj z društvom Ambasadorji nasmeha izvajamo preventivno-terapevtsko dejavnost, ki jo vodi terapevtski par g. Borut Šerbela skupaj s psičko Burjo. Dejavnost je namenjena skupini učencev od 1. do 4. razreda in jo izvajamo dvakrat mesečno 1 šolsko uro. V okviru dejavnosti imajo naši učenci možnost druženja s terapevtskim psom, ki s svojo naklonjenostjo in vdanostjo prispeva h krepitvi otrokovih različnih področij in ga vzpodbuja k novim uspehom kot npr.: 

- učenci urijo in krepijo bralne veščine in spretnosti,
- se igrajo, sproščajo in razrešujejo različne stiske,
- navezujejo prijateljske odnose in razvijajo ter krepijo občutke zaupanja vase;

Mentorice dejavnosti: Tamara Neuman, Ana Mrzel in Ana Berložnik

FOTO UTRINKI...