8.–13. 10 2018 - Teden različnih dni dejavnosti od 1. – 9. razreda

Kategorija: Dejavnosti

DOPOLDANSKO DELO OD 8. 10 . – 13. 10. 2018

V tednu od 8. 10 – 13. 10 2018 bo na šoli potekal teden različnih dni dejavnosti od 1. – 9. razreda.

Učenci od 6. – 9. razreda naj se o poteku dejavnosti informirajo pri spremljevalnih učiteljih.

Delo v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju bo v tem času brez sprememb, odpadli bodo vsi obvezni in neobvezni izbirni predmeti (razen nemščine). Organizirani bodo vsi obroki prehrane.

V soboto, 13. 10. 2018, je delovna sobota. Ta dan ne bo jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, od prehrane bo organizirana samo malica.

*********************

PONEDELJEK, 8. 10. 2018

Vrsta in čas dejavnosti: tehniški dan / 8. 20 – 12.40

6. – 9 razred TD Prometni dan ; delo poteka v šoli v štirih skupinah, delavnice vodijo zunanji izvajalci in učitelji U. Herman, T. Horvat, D. Švajger, M. Vidmar, M. Pevec

Dejavnosti o prometu vodijo zunanji izvajalci in učitelji.

1. a TD Promet Marija Hrovat, Tadeja Jeglič

1. b TD Promet Ingrid G. Erjavec, Biljana Petač

2. a in 2. b TD Promet Damjana Vrščaj in Marjeta Š. Kosmač

3. a in 3. b TD Tehniški izdelek Mojca Merhar in Zdenka Ferlinc

4. raz. TD Delavnice o energetski učinkovitosti ; delavnica poteka izven šole; premljevalci Erika Dragar, Zlatka Perne, Bor Dereani ; predviden čas dejavnosti 8. 00 – 13. 30

5. a in 5. b TD Tehniški izdelek Ana Tekavčič in Julija Kokalj

*********************

TOREK, 9. 10. 2018

Vrsta in čas dejavnosti: naravoslovni dan/ 8. 20 – 12.40

6. – 9 razred ND Naravoslovne delavnice ; delavnice vodijo zunanji izvajalci in trije učitelji M. Vidmar; D. Švajger, D. Brglez

1.- 5. razred ND Festival naravoslovja; dejavnosti vodijo zunanji izvajalci in učitelji razredniki

 

Izbirni predmet nemščina in neobvezni izbirni predmet nemščina se izvaja.

*********************

SREDA, 10. 10. 2018

Vrsta in čas dejavnosti: športni dan / 8. 20 – 11.50 (6. – 9. raz.)

__________ 

6.- 9. razred ŠD Športne igre; dejavnost poteka v šoli v štirih skupinah na različnih postajah:

                   A       dvoranski hokej v veliki telovadnici (Tadeja Jeglič);

                   B       nogomet na zunanjem igrišču ; v primeru dežja ogled filma v učilnici zgodovine (Bor Dereani);

                   C       košarka na zunanjem igrišču); v primeru dežja poligon v avli 2. nadstropje (Domen Brglez);

                   D      Escape school (Tita Horvat, Darko Mihael Čibej)

Spremljevalci na dejavnosti in razporeditev postaj:  6. a,b Uroš Herman     A – B – C – D

                                                                                  7. a, b Milojka Vidmar   B – C – D – A

                                                                                  8. a, b Ana Berložnik    C – D – A – B

                                                                                  9. a     Ana Mrzel    D – A – B – C

__________

1. - 5. razred ŠD Plesne delavnice v KD Španski borci /dejavnost poteka od 8. 20 dalje z začetkom v šoli

1. - 3. razred / odhod 8. 30 – vrnitev okoli 12.00

4. in 5. razred / odhod 10. 30 – vrnitev okoli 14.00

Spremljevalci:

1. a   M. Hrovat, Nejc Lokovšek

1. b   I. Gliha Erjavec, Biljana Petač

2. a, 2. b Damjana Vrščaj, Marjeta Š. Kosmač, M. Pevec

3. a, 3. b Mojca Merhar, Zdenka Ferlinc, Brane Bračič

4. a, 4. b Erika Dragar, Zlatka Perne, Dominika Švajger

5. a, 5. b Ana Tekavčič, Julija Kokalj, Klemen Burja

*********************

ČETRTEK, 11. 10. 2018

Vrsta in čas dejavnosti: 1. – 9. razred tehniški dan / 8. 20 – 12.40/ dejavnost poteka v šoli

1. a   M. Hrovat

1. b   I. G. Erjavec

2. a   D. Vrščaj

2. b   Ana Mrzel

3. a   M. Merhar

3. b   Z. Ferlinc

4. a   E. Dragar

4. b Z. Perne

5. a A. Berložnik

5. b J. Kokalj

6. – 9. razred: M. Vidmar, D. Brglez, D. Švajger, U. Herman, T. Horvat, B. Dereani

 __________

Zbor nastopajočih otrok v Festivalni dvorani je ob 16. 30 pred glavnim vhodom v šolo.

Spremljevalci otrok v Festivalno dvorano: Mojca Merhar, Uroš Herman, Andreja J. Ziernfeld, T. Horvat, S. Seliškar, D. Brglez, K. Burja

Obvezni in neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA se izvaja.

*********************

PETEK, 12. 10. 2018

Vrsta in čas dejavnosti: 1. – 9. razred kulturni dan/ 8. 20 – 12.40/ dejavnost poteka v šoli (razen 3. razred)

6.- 9. raz. KD 60-letnica šole

6. a, b   v učilnici za SLO, 2. nadstropje: Dominika Švajger in Biljana Petač

7. a ,b   v učilnici za GEO, 2. nadstropje: Anja Lekše, Klemen Burja

8. a, b    v učilnici za TJA ,1. nadstropje: Tita Horvat, Marija Pevec

9. a       v učilnici za ZGO, 2. nadstropje: Darko Mihael Čibej, Sabina Jamnik

1., 2., 4., 5. raz. kulturni dan - dejavnosti v šoli ; razredniki

  

3. raz. ogled filma Gajin svet /Kinobalon / dejavnost v šoli od 8. 20/ odhod iz šole 8. 50/ spremstvo M. Merhar, Z. Ferlinc, A. Tekavčič

        

*********************

SOBOTA, 13. 10. 2018

Čas dejavnosti od 1. – 9. razreda: 8.20 – 12.00

1. – 3. razred KD Ljubljana - moje mesto/ dejavnost poteka izven šole, razen v primeru zelo slabega vremena imajo učenci prirejeno dejavnost v šoli

Spremljevalci:

1. a    M. Hrovat, A. Anželj

1. b     I. G. Erjavec, T. Jerak

2. a, b D. Vrščaj, M. Škorjanc Kosmač, M. Španinger

3. a, b M. Merhar, Z. Ferlinc, B. Bračič

4. in 5. razred – pouk / Erika Dragar, Zlatka Perne, Silva Seliškar, Julija Kokalj

6. – 9. razred – pouk oz. dejavnosti za dan vodijo razredniki in sorazredniki.

Jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ta dan ni, od prehrane je organizirana samo dopoldanska malica.

Zadetkov: 133