Interesne dejavnosti 2019/20

Kategorija: Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti bodo vodili pedagoški delavci šole in so brezplačne.  Pri nekaterih dejavnostih bodo starši prispevali le za material oziroma potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali za delo. Interesne dejavnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev so plačljive (razen kitajščina).

Dejavnost se bo izvajala ob zadostnem številu prijavljenih učencev (vsaj 5–10 glede na dejavnost).

O urnikih, začetku dejavnosti in drugih spremembah vas bodo obveščali vodje dejavnosti in razredniki ter trenerji klubov pri zunanjih izvajalcih.

Z večino dejavnostmi, za katere bo dovolj prijav, bomo začeli sredi meseca septembra in v začetku oktobra.

Učencem  1.–3. razreda priporočamo izbor največ dveh interesnih dejavnosti.

Poleg dejavnosti bodo na šoli potekale še: bralna značka, eko bralna značka, Zlati sonček, Krpan…

Na predvidenih urnikih interesnih dejavnosti so možne še manjše spremembe.                       

                    

*******************************************************************

A) INTERESNE DEJAVNOSTI V OKVIRU ŠOLE

Interesna dejavnost

Mentor

Razred

Predviden čas

Klekljanje (začetek oktobra)

Erika Dragar

1.–9.

četrtek, 15.00–16.30

Šolski radio

Uroš Herman

6.–9.

po dogovoru

Razvoj kreativnega mišljenja

Milojka Vidmar

6.–9.

po dogovoru

Zgodovinsko-geografski krožek

Uroš Herman

6.–9.

po dogovoru

Matematični krožek (priprava za tekmovanja)

A. J. Ziernfeld

6.–7.

po dogovoru

Prometno-tehniški krožek

Silva Seliškar

1.–9.

torek, 15.00–15.45

Otroški pevski zbor

Špela Filipič

3.–4.

sreda in petek 12.45–13.35

Otroški pevski zbor

Špela Filipič

1.–2.

ponedeljek, 12.45–13.35

Mladinski pevski zbor

Špela Filipič

5.–9.

urnik oz. po dogovoru

Trebušni ples

Tadeja Jeglič

1.–3.

po dogovoru

Trebušni ples

Tadeja Jeglič

4.–6.

po dogovoru

Plesne vaje za valeto

Tadeja Jeglič

9.

po dogovoru

Kitajščina

dr. Katja Koljšek

3.–8.

po dogovoru

Ustvarjalni ples 2

Tjaša Jerak

4.–9.

po dogovoru

Začetno programiranje

Domen Brglez

6.–9.

po dogovoru

Knjižničarski krožek

Primož Bevc

6.–9.

po dogovoru

Planinski krožek

Nejc Lokovšek

1.–9.

po dogovoru

Šolska mediacija

Mojca Merhar, Tamara Neuman

8.–9.

sreda 13.00–14.00 oz. po dogovoru

Podjetniški krožek

Čibej Darko Mihael, Anja Lekše

7.–9.

po dogovoru

Irski plesi

Anja Anželj

1.–2., 3.–5., 6.–9.

po dogovoru

Dopisovalni krožek

Zdenka Ferlinc

3. b

po dogovoru

Gibalne urice

Zdenka Ferlinc

3. b

po dogovoru

Kolesarski izpit (praktični del)

Silva Seliškar, Ana Tekavčič Primon

5.

strnjeno april–maj 2020, vsak dan po 14. uri

Glasbene gibalnice

Katja Lavrič Čurk

1.–3.

petek, 7.30–8.15

Učimo se razmišljati (De Bono)

Katja Lavrič Čurk

4.–5.

po dogovoru

Odbojka

Jan S. Černe

2.–3.

torek, 15.15–16.05

Odbojka

Jan S. Černe

4.–6.

torek, 16.05–17.00

*******************************************************************

B) INTERESNE DEJAVNOSTI V IZVEDBI ZUNANJIH KLUBOV

Šola odstopa posameznim klubom oz. društvom brezplačen prostor, dejavnost izvajajo vaditelji zunanjih klubov, šola deluje le kot koordinatorka glede zbiranja prijav, obveščanja učencev o datumu začetka dejavnosti in posredovanja posameznih sporočil s strani kluba.

Vsa odgovornost za učence v času  vadbe ali na tekmovanjih izvedenih v organizaciji  kluba ter obveščanje o dejavnostih je na strani kluba.

Morebitna nesoglasja, ki nastajajo v času vadbe v izvedbi zunanjih klubov,  starši urejate izključno z izvajalci teh dejavnosti. Posamezna zunanja društva lahko posredujejo otrokom za svoje potrebe tudi klubsko prijavnico.

V prijavnici je napisano, kdaj ima klub na šoli zagotovljen čas za vadbo, glede na število prijavljenih učencev se nato  oblikujejo skupine za vadbo (npr. 1x tedensko, 2x tedensko, mlajši, starejši).

Interesna dejavnost

Izvajalec

Razred

Predviden čas

Predvidena cena

(*plačljivo klubu)

* Nogomet (odobreno MOL)

Otroška nogometna šola Ljubljana

1.–4.

ponedeljek in sreda

14.25–15.15 (1. in 2. raz.)

15.15–16.00 (3. in 4. raz.)

1 ura vadbe na teden 9 € / 2 uri vadbe 18 € mesečno

* Košarka (odobreno MOL)

KK Parklji

1.–6.

ponedeljek, 16.05–17.00 in

četrtek, 15.15–16.05

največ 9 € mesečno

* Športna gimnastika

GD Zelena jama

1.–5.

petek, 15.15–16.05

15 € mesečno