Interesne dejavnosti 2016/17

Kategorija: Interesne dejavnosti

 

Interesna dejavnost

 

Mentor Razred Predviden čas
Klekljanje (začetek oktobra) Erika Dragar 1.–9. četrtek 15.00–16.30
Ustvarjalne likovne delavnice Erika Dragar 4. r. ponedeljek, 11.55–12.40
Šolski piskači – blok flavta, OPZ Mojca Merhar 2.–3. ponedeljek in četrtek, 7.30–8.15
Šolski radio Uroš Herman 6.–9. po dogovoru
Kreativno pisanje 1. skupina Biljana Petač 9. po dogovoru
Kreativno pisanje 2. skupina Suzana Švencbir 7. po dogovoru
Razvoj kreativnega mišljenja Milojka Vidmar 6.–9. po dogovoru
Zgodovinsko-geografski krožek Uroš Herman 8.–9. po dogovoru
Prometni krožek Silva Seliškar 1.–9. ob akcijah  MOL, AVCP
Otroški pevski zbor (avdicija) Palmira K. Pečnik 3.–4. ponedeljek,11.55–12.40
Otroški pevski zbor (avdicija) Palmira K. Pečnik 1.–2. petek,11.55–12.40
Mladinski pevski zbor Palmira K. Pečnik 5.–9. petek,12.45–13.30 in sreda, 7.30–8.15 (po dogovoru)
Trebušni ples Tadeja Kržan 2.–4. po dogovoru
Trebušni ples Tadeja Kržan 5.–8. po dogovoru
Plesne vaje za valeto Tadeja Kržan 9. po dogovoru
Kitajščina   3.–6. po dogovoru
Ustvarjalni ples Tjaša Jerak 2.–4. po dogovoru
Igram se z računalnikom Erika Dragar 1.–2. petek 11.55–12.40
Z lutko do mediacije

Tamara Neuman

Mojca Merhar

4.–5. po dogovoru
Robotika

Matjaž Bernik

Primož Bevc,

Drago Trbežnik

6.–9. po dogovoru
Knjižničarski krožek Primož Bevc 6.–9. po dogovoru
Kuharski krožek Veronika Škedelj 1.–4. ob dogodkih po dogovoru
Kuharski krožek Veronika Škedelj 7.–9. ob dogodkih po dogovoru
Likovno-tehniški krožek Matjaž Bernik 3.–5. četrtek, 12.45–13.30
Glasbene gibalnice, OPZ Katja Lavrič 4.–6. po dogovoru
Moj sanjski stroj Tjaša Pirc Pezdirc 1.–2. po dogovoru
Vrstniška mediacija Mojca Merhar 6.–9. ponedeljek 13.35–15.15
Zabavna matematika Zlatka Perne 4. petek, 11.55–12.40


Interesne dejavnosti vezane na oddelke      
Dopisovalni krožek in Spoznajmo ljudske pravljice Zdenka Ferlinc 3.a

sreda, 12.45–13.30

vezano na razred

Kolesarski izpit (praktični del)

Silva Seliškar,

Ana Tekavčič Primon

5.

strnjeno april–junij 2017,

vsak dan po 14. uri

                                                                                                                    

Dejavnost (šola klubom oz. društvom odstopa prostor brezplačno)

Izvajalec

Razred

Predviden čas vadbe

Zdrav življenjski slog

(Leon šport)

Leon Omerzu 1.–9. prijave že zbrane
Gimnastika Leon (dobite še klubsko prijavnico) Leon Omerzu 2.–4. petek, 15.00–16.30
Atletika (dobite še klubsko prijavnico) Atletsko društvo Mass 1.–4.

sreda, 15.15–16.00 (3. in 4. raz.)

petek, 15.15–16.00 (1.in 2. raz.)

Rokomet (dobite še klubsko prijavnico) RK Olimpija

1.–5.

(deklice)

ponedeljek in sreda,

16.05–16.50

Odbojka Odbojkarska šola Ljubljana (Matija Petrič) 2.–9.

ponedeljek, 14.25–15.10 (5. –9.r.)

ponedeljek, 15.10–15.55 (2.–4.r.)

sreda, 13.35–14.25 (2 –4.r.)

sreda, 14.25–15.10 (5 –9.r.)

Košarka (dobite še klubsko prijavnico) KK Parklji

1.–3.

(dečki)

četrtek, 15.15–16.15
Košarka (dobite še klubsko prijavnico) KK Parklji

4.–6.

(dečki)

četrtek , 16.15–17.00
Nogomet (dobite še klubsko prijavnico) Otroška nogometna šola Ljubljana 1.–4.

ponedeljek, 15.15 –16.00 /1.sk. mlajši

ponedeljek, 16.00–16.45/2.sk. starejši

torek, 15.15 –16.00 /1.sk. mlajši

torek, 16.00–16.45/2.sk. starejši

Baseball (dobite še klubsko prijavnico) Baseball Softball klub Ježica 4.–6. petek, 14.30–15.15

Klubi s svojimi vaditelji prevzemajo za učence vso odgovornost za čas njihove vadbe in sodelovanj na tekmovanjih v njihovi organizaciji.

Klub lahko zaračuna staršem dodaten mesečni prispevek za kritje stroškov vadnine za 2 uri tedensko v višini največ 10 €.

Interesne dejavnosti bomo organizirali, če se na dejavnost prijavi dovolj učencev ( vsaj 5– 10 glede na dejavnost).

O začetku dejavnosti bodo učenci obveščeni s strani mentorjev.