Interesne dejavnosti 2017/18

Kategorija: Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI 2017/18

INTERESNE DEJAVNOSTI V OKVIRU ŠOLE

Interesna dejavnost

Mentor

Razred

Predviden čas

Klekljanje (začetek oktobra)

Erika Dragar

1.–9.

četrtek, 14.45–16.15

Šolski piskači – blok flavta

Mojca Merhar

2.–3.

ponedeljek in četrtek, 7.30–8.15

Šolski radio

Uroš Herman

6.–9.

po dogovoru

Kreativno pisanje 1. skupina

Biljana Petač

6. in 7.

po dogovoru

Kreativno pisanje 2. skupina

Suzana Švencbir

7.–8.

po dogovoru

Dramski krožek

Suzana Švencbir

7.–8.

po dogovoru

Dramski krožek

Katja Lavrič Čurk

5.

torek,13.35 –14.20

Razvoj kreativnega mišljenja

Milojka Vidmar

6.–9.

po dogovoru

Zgodovinsko-geografski krožek

Uroš Herman

7.–9.

po dogovoru

Prometno-tehniški krožek

Silva Seliškar

1.–9.

torek 15.00–16.30

Otroški pevski zbor

Palmira K. Pečnik

3.–4.

sreda, 12.50–13.40, petek, 12.50–13.40 (samo 3.raz.)

Otroški pevski zbor

Palmira K. Pečnik

1.–2.

ponedeljek,12.50–13.40

Mladinski pevski zbor

Palmira K. Pečnik

5.–9.

urnik oz. po dogovoru

Trebušni ples

Tadeja Jeglič

2.–4.

po dogovoru

Trebušni ples

Tadeja Jeglič

5.–8.

po dogovoru

Plesne vaje za valeto

Tadeja Jeglič

9.

po dogovoru

Odbojka 2. skupina

Tadeja Jeglič

5.-8.

sreda,13.35–14.25

Kitajščina

Ana Zupan

3.–8.

po dogovoru

Ustvarjalni ples 2

Tjaša Jerak

4.–9.

četrtek 12.50 –13.40

Ustvarjalne delavnice

Erika Dragar

4.

ponedeljek 11.55–12.45

Z lutko do mediacije

Tamara Neuman, Mojca Merhar

4.–5.

po dogovoru

Robotika

Drago Trbežnik, Manca Pogladič

6.–9.

po dogovoru

Knjižničarski krožek

Primož Bevc

6.–9.

po dogovoru

Kuharski krožek

Sabina Jamnik

1.– 5.

ob dogodkih po dogovoru

Kuharski krožek

Sabina Jamnik

7.–9.

ob dogodkih po dogovoru

Glasbene gibalnice

Katja Lavrič Čurk

1.–3.

torek,15.15–16.00

Moj sanjski stroj

Tjaša Pirc Pezdirc

1.–2.

po dogovoru, v času OPB

Vrstniška mediacija

Mojca Merhar, Tamara Neuman

6.–9.

po dogovoru

Zabavna matematika

Zlatka Perne

4.

ponedeljek 11.55–12.45

Spoznajmo ljudske pravljice/Dopisovalni krožek

Zdenka Ferlinc

3. b

ponedeljek 11.55–12.45

POŠ Ustvarjalno razmišljanje

Tomaž Mikelj

6.r.

po dogovoru

Naravna kozmetika

Dominika Švajger

6. – 9.

po dogovoru

Kolesarski izpit (praktični del)

Silva Seliškar, Ana Tekavčič Primon

5.

strnjeno april–maj 2018, vsak dan po 14. uri

Izražanje z umetnostjo

Tjaša Jerak, Bor Dereani, Valentina Pezdirc

2. – 9.

po dogovoru,

zaključena skupina

   

INTERESNE DEJAVNOSTI V IZVEDBI ZUNANJIH KLUBOV

Šola odstopa posameznim klubom oz. društvom brezplačen prostor, dejavnost izvajajo vaditelji zunanjih klubov, šola deluje le kot koordinatorka glede zbiranja prijav, obveščanja učencev o datumu začetka dejavnosti in posredovanja posameznih sporočil s strani kluba.

Vsa odgovornost za učence v času  vadbe ali na tekmovanjih izvedenih v organizaciji  kluba je na strani kluba.

Posamezen klub lahko zaračuna staršem dodaten mesečni prispevek za kritje stroškov vadnine za 2 uri tedensko v višini največ 10 €.

Posamezna zunanja društva lahko posredujejo otrokom za svoje potrebe tudi klubsko prijavnico.

Morebitna nesoglasja, ki nastajajo v času vadbe v izvedbi zunanjih klubov,  starši urejate izključno z izvajalci teh dejavnosti.

V prijavnici je napisano, kdaj ima klub na šoli zagotovljen čas za vadbo, glede na število prijavljenih učencev se nato  oblikujejo skupine za vadbo (npr. 1x tedensko, 2x tedensko, mlajši, starejši).

 

Dejavnost (šola klubom oz. društvom odstopa prostor brezplačno)

Izvajalec

Razred

Predviden čas vadbe

Gimnastika

Gimnastika društvo  Zelena jama

1.–4.

(začetek 2. 10. 2017)

ponedeljek in sreda,

16.15–17.00 

Atletika

Atletsko društvo Mass

1.–4.

(začetek 4. 10. 2017)

sreda, 15.30–16.15 (3. in 4. raz.)

(začetek 6. 10. 2017)

petek, 15.30–16.15 (1.in 2. raz.)

Rokomet

RK Olimpija

1.–5.

(deklice)

(začetek 25. 9. 2017)

ponedeljek in sreda,

16.15–17.00

Odbojka

Odbojkarska šola Ljubljana

2.–8.

(začetek 25. 9. 2017)

ponedeljek in sreda, 14.40–15.30 (2.–4. raz.)

ponedeljek, 15.30–16.15 (5.–8. raz.)

Košarka

KK Parklji

1.–6.

(dečki)

(začetek 3. 10. 2017)

torek, 16.15–17.00 (starejši 4.–6. raz.)

(začetek 29. 9. 2017)

petek, 16.15–17.00 (mlajši 1.–3. raz.)

Nogomet

Otroška nogometna šola Ljubljana

1.–4.

torek, 15.15–16.00 (1. in 2. raz.)

torek, 16.15–17.00 (3. in 4. raz.)

četrtek, 15.30–16.15 (3. in 4. raz.)

četrtek, 16.15–17.00 (1. in 2. raz.)

Zadetkov: 214