LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

Interesne dejavnosti 2021/22

Kategorija: Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Interesne dejavnosti bodo vodili pedagoški delavci šole in so brezplačne. Pri nekaterih dejavnostih bodo starši prispevali le za material oziroma potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali za delo.

Dejavnost se bo izvajala ob zadostnem številu prijavljenih učencev (vsaj 5–10 glede na dejavnost).

O urnikih, začetku dejavnosti in drugih spremembah vas bodo obveščali vodje dejavnosti, razredniki ter trenerji klubov pri zunanjih izvajalcih.

Z večino dejavnostmi, za katere bo dovolj prijav, bomo začeli sredi meseca septembra in v začetku oktobra.

Učencem 1.–3. razreda priporočamo izbor največ dveh interesnih dejavnosti.

Poleg dejavnosti bodo na šoli potekale še: bralna značka, eko bralna značka, Zlati sonček, Krpan…

Na predvidenih urnikih interesnih dejavnosti so možne še manjše spremembe.                                                                                                    

                    

*******************************************************************

SEZNAMI INTERESNIH DEJAVNOSTI BODO OBJAVLJENI V PRIVI POLOVICI SEPTEMBRA 2021!

*******************************************************************

Zadetkov: 158