PROJEKTI in DRUGE AKTIVNOSTI

Kategorija: DRUGE DEJAVNOSTI

PROJEKTI in DRUGE AKTIVNOSTI šolske svetovalne službe

 
- Projekt zmanjševanja vrstniškega nasilja in šolska mediacija

- Projekt Preberi mi pravljico (skupaj z VVZ Jelka)

- Šolski parlament 

- Ustvarjalne delavnice

- Noč v knjižnici

- Vrstniška mediacija

- Interesna dejavnost: LUTKE

- Druženja z psičko Burjo (društvo Ambasadorji nasmeha)

Podkategorije