POROČILO O ZBIRALNIH AKCIJAH PAPIRJA IN PLASTIČNIH ZAMAŠKOV 2015/16

Kategorija: Zbiralne akcije

POROČILO O ZBIRALNIH AKCIJAH PAPIRJA IN PLASTIČNIH ZAMAŠKOV V ŠOLSKEM LETU 2015/16

V letošnjem šolskem letu smo imeli tri zbiralne akcije: 21. 9. 2015, 31. 3. 2016 in 15. 6. 2016. Učenci so ob spodbudi učiteljev in staršev zbrali vse skupaj 17839 kg odpadnega papirja. Zbrani znesek od dveh zbiralnih akcij smo namenili šolskemu skladu, denar zadnje zbiralne akcije pa smo podarili fundaciji Pismo srca.

Zbrali smo tudi 20 velikih črnih vreč plastičnih zamaškov, ki smo jih podarili deklici Lizi Lavre iz Domžal za nujno potrebne terapije zaradi njene gibalne oviranosti.

Učenci, starši in razredniki so bili pohvaljeni za prizadevno zbiranje odpadnega papirja, posebno pohvalo pa so dobili učenci treh najboljših razredov. Vsi sodelujoči so dokazali, da se zavedajo pomena ekološkega obnašanja in skrbi za naše okolje.

 

Doseženo mesto Razred Papir v kg
1. 5. b 3211,5
2. 9. a 2741,5
3. 6. a 2536
4. 3. b 1394
5. 5. a 1260
6. 4. a 1158
7. 2. b 1006
8. 4. b 861
9. 2. a 745
10. 7. a 709
11. 3. a 633
12. 8. a 617
13. 1. a 509,5
14. 1. b 249,5
15. 8. b 208
  Skupaj 17839

Mentorica EKO šole:  Zlatka Perne

Zadetkov: 923