LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Nagovor učencem in staršem ob začetku novega šolskega leta

Category: Aktualno

Dragi, učenke in učenci,

ob začetku novega šolskega leta je moje veselje nepopisno, saj z vami lahko delim novico o delno prenovljeni šoli, ki bo do konca jesenskih počitnic v celoti zasijala v vsej prenovi. Skupaj smo priča svežemu začetku in lahko vam zagotovim, da nas čaka izjemno leto, polno novih priložnosti, znanj in doživetij.

Prenova šole je bila nujen korak na poti k čim boljšemu učnemu okolju. Šolski prostori so bili obnovljeni s posebno pozornostjo in skrbjo, tako da imamo sedaj moderne učilnice, opremljene z najnovejšo interaktivno tehnologijo, kar omogoča prilagodljivost in interakcijo med poukom.

Prenova pa se ne nanaša le na fizično okolje. Zavezani smo k izboljšanju celotne izobraževalne izkušnje. Nadaljevali bomo s svojim poslanstvom – omogočili vam bomo kakovostno izobraževanje, spodbujali vaše talente ter vas pripravili na izzive prihodnosti. Načrtujemo vključevanje novih izobraževalnih pristopov, več praktičnih vaj in terenskih izkušenj, približali vam bomo raziskovanje sveta okoli nas. Želimo si, da postanete ne le odlični učenci, temveč tudi radovedni raziskovalci. Poskrbeli bomo za varno in spodbudno učno okolje, ki krepi zdravje in zmanjšuje neenakosti.

Srečno!

  

Spoštovani starši,

prepričani smo, da se zavedate, kako pomembno je vaše sodelovanje v procesu izobraževanja. Vaša podpora doma je ključnega pomena za uspeh vaših otrok v šoli. Skupaj lahko gradimo most med domom in šolo ter ustvarimo podporno učno okolje.

Da bi šolsko leto potekalo čim bolj uspešno, bomo še naprej spodbujali komunikacijo med učitelji, učenci in starši. Redni sestanki in spremljanje napredka je le nekaj načinov, kako bomo skupaj skrbeli za uspeh naših učencev. Prav tako jih bomo vsi delavci šole še naprej vzgajali v duhu strpnosti, solidarnosti, medsebojne pomoči in spoštovanja narave.

Vsaka šola ima pravila, hišni red in vzgojni načrt.
Strokovni delavci smo pregledali vzgojne pristope in spregovorili o protokolih ravnanja v primeru nasilja. Delovali bomo predvsem preventivno in proaktivno, vsi pa moramo razumeti:
• da je šola prostor, kjer je veliko prilagajanja skupini in ne posamezniku,
• da imamo pravila, ki jih spoštujemo in živimo,
• da imamo pravice in dolžnosti,
• da se pravica posameznika konča tam, kjer se prične pravica drugega.


Naj bo prvi šolski dan vsem v spodbudo, veselje in nov začetek nepopisanega lista. Ta nepopisan list naj učenci in učenke popišejo s sodelovanjem, prijateljstvom, spoštovanjem, solidarnostjo, razumevanjem, dobrimi uspehi in novimi znanji.


mag. Verica Šenica Pavletič,
ravnateljica

Hits: 79