LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

INTERESNE DEJAVNOSTI, KI JIH VODIJO PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE

Interesna dejavnost

Mentor

Razred

Predviden čas

Z igro do plesa

Špela Križman

1.

po dogovoru

Zapleši z mano

Špela Križman

2.–3.

po dogovoru

Otroški pevski zbor

Špela Filipič

1.

petek, 11.55–12.40

Otroški pevski zbor

Špela Filipič

2.

sreda, 12.45–13.30

Otroški pevski zbor

Špela Filipič

3.–4.

ponedeljek, 12.45–14.20

Mladinski pevski zbor

Špela Filipič

5.–9.

sreda, 13.35–14.20 in četrtek, 13.35–14.20

Šahovski krožek

Nejc Mesesnel

1.–4.

po dogovoru

Planinski krožek

Nejc Lokovšek

1.–9.

po dogovoru (ob sobotah)

Klekljanje

Erika Dragar

1.–9.

sreda, 15.00–16.30

Po korakih do mediacije in šolski parlament

Mojca Merhar, Tamara Neuman, Darko M. Čibej

4. –9.

sreda, 13.30–14.30

Dopisovalni krožek

Zdenka Ferlinc

3. b

četrtek po dogovoru, 11.50–12.35

Kuharski krožek

Sabina Jamnik

1.–5.

po dogovoru

Ustvarjalnice

Katja Lavrič Čurk

4., 5.

po dogovoru

Kolesarski izpit (praktični del)

Ana T. Primon, Julija Kokalj

5.

strnjeno april–maj 2023, vsak dan po 14. uri

Dramski krožek

Katja Lavrič Čurk

4.–6.

po dogovoru

Možgančkanje

Katja Lavrič Čurk

4.–6.

po dogovoru

Likovni krožek

Eva Čampelj

6.–7.

četrtek, 12.45–14.20/ 14 dni

Likovni krožek

Eva Čampelj

8.–9.

četrtek, 13.35–14.20/ 14 dni

Spoznavanje japonske kulture in jezika

Veronika Pezdirc

5.–9.

po dogovoru

Šolski radio

mag. Uroš Herman

6.–9.

po dogovoru

Razvoj kreativnega mišljenja

Milojka Vidmar

6.–9.

po dogovoru

Zgodovinsko-geografski krožek

mag. Uroš Herman

6.–9.

po dogovoru

Matematični krožek (priprava na matematično tekmovanje)

Andreja J. Ziernfeld

6.–9.

po dogovoru

Francoščina

Sanja Sabolović

6.–9.

po dogovoru

Knjižničarski krožek

Primož Bevc

9.

po dogovoru

   

LETNI PROGRAM ŠPORTA (LPŠ), KI GA VODIJO PEDAGOŠKI DELAVCI ŠOLE

Interesne dejavnosti po LPŠ (brezplačne za učence šole)

Razred

Predviden čas

NOGOMET 1

1.

po dogovoru

NOGOMET 2

2.

po dogovoru

NOGOMET 3 IN 4

3.4.

po dogovoru

KOŠARKA 3 IN 4

3.4.

po dogovoru

FIT VADBA

7.9.

po dogovoru

PLES

4.7.

po dogovoru

PLES ZA VALETO

9. r.

po dogovoru

GIMNASTIKA

4.7.

po dogovoru

   

INTERESNE DEJAVNOSTI , KI JIH VODIJO ZUNANJI IZVAJALCI

Zaradi prenove šole, ki bo potekala v šolskem letu 2022/23, se interesne dejavnosti (nogomet, košarka), ki so jih vodili zunanji izvajalci, ne bodo izvajale.