LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

O projektu ExplorEdu

Category: ExplorEdu

 

                                                                     

 

ExplorEdu

V šolskem letu 2014/15 smo začeli na šoli izvajati projekt ExplorEdu Instituta Jožefa Stefana (IJS). Poleg naše šole in IJS, v projektu sodelujejo tudi Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Vrtec Trnovo in Šolski center Kranj.

ExplorEdu – sistem prosto dostopnih spletnih storitev in mobilnih aplikacij za avtomatsko identifikacijo, zajem, bogatenje, urejanje, poglobljene analize in inteligentno uporabo prosto dostopnih izobraževalnih virov, obstoječih spletnih in mobilnih izobraževalnih storitev, študij in rezultatov raziskovalnih projektov, učnih načrtov, pravil in zakonodaje v Sloveniji in svetu.

Namen projekta ExplorEdu je vzpostaviti spletno storitev za avtomatski zajem, strukturiranje in analizo vseh relevantnih podatkov in informacij odprtega izobraževanja ter mobilne kliente za kontestualno pregledovanje, usmerjeno spreminjanje in pol-avtomatsko krerianje prosto dostopnih izobraževalnih modulov za potrebe ciljnih skupin učiteljev, vodji usposabljanja, profesorjev, učencev ter raziskovalcev. ExplorEdu spletne storitve bodo predstavljale temeljne tehnologije, ki bodo uporabljene v obstoječih infromacijskih storitvah kot sta npr. SIO in ScienceAtlas, OpeningupSlovenia (http://www.ouslovenia.net/) portalu ter kot osnova storitvi UNESCO katedre odprtih tehnologij za prosto dostopne učne vire in odprto učenje. ExplorEdu mobilne aplikacije bodo služile kot osnova za kontekstualno in usmerjeno preiskovanje ter pol-avtomatsko strukturiranje odprtih izobraževalnih modulov. Uporabljene tehnologije in rešitve bodo temeljile na obstoječih odprtih storitvah, ki so bile razvite na IJS in ki so del aplikacij kot so: http://newsfeed.ijs.si, http://enrycher.ijs.si, http://eventregistry.org, http://searchpoint.ijs.si, http://scienceatlas.si, iDiversiNews (App Store) in http://videolectures.net.

V tekočem šolskem letu smo na šoli v ta namen začeli zbirati e-gradiva, ki smo jih objavljali na šolskih spletnih straneh Razvojno demonstracijskega centra. Vse te strani so vključene v avtomatsko indeksiranje IJC.