LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Izkušenjsko učenje in poučevanje na daljavo

Izkušenjsko učenje in poučevanje na daljavo
(Izobraževanje strokovnih delavcev)

 

V okviru projekta POŠ sem pripravila izobraževanje z naslovom - Izkušenjsko učenje in poučevanje na daljavo. Izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov: izkušenjsko učenje in poučevanje na daljavo.

V prvem delu je predstavljeno izkušenjsko učenje, ki poskuša uresničiti povezavo med osebno izkušnjo in znanjem, povezati teorijo in prakso. Gre za vrsto učenja, kjer učenci sami odkrivajo, raziskujejo, eksperimentirajo, opazujejo, sodelujejo, izražajo svoja mnenja itd. Skozi izobraževanje bomo spoznali kakšno vlogo ima pri izkušenjskem učenju učitelj in kako lahko v proces vpelje svoje lastne izkušnje in znanja.

V drugem delu izobraževanja predstavljam poučevanje na daljavo s poudarkom na spletnem orodju Microsoft Office 365. Predstavljen je vpis in prva uporaba spletnega orodja. Natančneje je predstavljena uporaba aplikacije Teams, ki služi za izdelavo skupin in komunikacijo znotraj njih. Kratko je predstavljen še primer uporabe aplikacije Quizlet znotraj posamezne ekipe aplikacije Teams. Ogledali si bomo nekaj primerov dobre prakse in izmenjali nove ideje.

  

GRADIVO:
1. DEL: IZKUŠENJSKO UČENJE
2. DEL: POUČEVANJE NA DALJAVO (Office 365)

  

DOKUMENTACIJA ZA UDELEŽENCE:
- EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK
- VPRAŠALNIK ZA SPREMLJANJE PODATKOV O UDELEŽENCIH NA OPERACIJAH SOFINANCIRANIH IZ ESS

  

DOKUMENTACIJA:
- LISTA PRISOTNOSTI

 

  

                

Projekt Popestrimo šolo (POŠ) 2016-2021 poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega strukturnega in investicijskega sklada. Program projekta spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc. V okviru programa kot multiplikatorka POŠ izvajam neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti za učence in usposabljanja strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnega zavoda. Namen je prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje.