LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Obvestilo za starše - samotestiranje učencev

Category: Info: Koronavirus

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe odloka glede samotestiranja učencev v šolah. Obvezno samotestiranje učencev bo v prostorih šole potekalo od srede, 17. 11. 2021.

O podrobnih navodilih vas bomo še seznanili v začetku naslednjega tedna.


Pripenjamo vam povezavo do odloka, ki začne veljati 17. 11. 2021:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3480/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19


mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Samotestiranje učencev na covid-19

Category: Info: Koronavirus

Samotestiranje učencev na covid-19

Samotestiranje predstavlja učinkovit ukrep pri obvladovanju epidemije covid-19, saj omogoča hitro prepoznavo okužb s SARS-CoV-2 ter takojšnjo izolacijo potrjenih primerov in s tem zajezitev širjenja okužbe.

Za pomoč pri pravilni izvedbi postopka sta pripravljena posnetek in infografika, ki ju najdete na povezavah:

PRIKAZ SAMOTESTIRANJA (POSNETEK)

PRIKAZ SAMOTESTIRANJA (INFOGRAFIKA)

  

V primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, je ta rezutat potrebno potrditi tudi s PCR testiranjem. Natančno postopanje v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja je prikazano v infografiki spodaj.

PRIKAZ SAMOTESTIRANJA (INFOGRAFIKA)

29. 10. 2021 - Obvestilo

Category: Info: Koronavirus

Spoštovani starši,

MIZŠ je šolam včeraj, 28. 10. 2021, poslalo okrožnice, v katerih so predstavljene spremembe Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 in Protokol samotestiranja učencev.

Z izpisom osnovnih informacij iz dopisov vas obveščamo:

- samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi je po novem omogočeno vsem učencem od 1. do 9. razreda, je prostovoljno in brezplačno,
- izvaja se dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in sredah v domačem okolju,
- učencu pripada 10 testov na mesec, ki jih učenec oz. starši dobijo za otroka v lekarni s kartico zdravstvenega zavarovanja, dvig testov je mogoč že od danes, 29. 10. 2021, dalje,
- samotestiranje namenjeno je učencem, ki SARS-COV-2 še niso preboleli ali pa so ga in je od okužbe minilo več kot 6 mesecev,
- pogoj za samotestiranje je, da se učenec počuti zdravega, brez znakov okužbe dihal ali prebavil,
- v primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju ostane otrok doma, starši obvestijo osebnega zdravnika, da napoti otroka na PCR testiranje,
- otrok počaka na izvid PCR testa doma v samoizolaciji, v primeru pozitivnega rezultata na PCR testu starši obvestijo šolo in otrokovega osebnega zdravnika.
V protokolu je tudi natančneje predstavljeno, kako ravnati z odpadki, ki nastanejo pri samotestiranju.

Okrožnice so priloge tega dopisa.

Sicer pa želimo vam in vašim otrokom, da ostanete zdravi, učencem prijeten preostanek počitniških dni, da se v torek, 2.11.2021, vrnejo v šolo zdravi ter da bomo s skupnimi močmi zmogli premagovati nastale izzive, ki bodo pred nami.

Lepo vas pozdravljam.

Ljubljana, 29. 10. 2021            mag. Verica Šenica Pavletič

  

PRILOGE:

13181_Spremembe odloka 27102021 - 29. nov.

13183_Odlok sprememba - 29. nov.

13191_PROTOKOL_učenci_samotestiranje_P - 29. nov.

 

OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV 7., 8. IN 9. RAZREDA - SAMOTESTIRANJE

Category: Info: Koronavirus

Spoštovani starši,

z Ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo testi za samotestiranje učencev na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010
Učencu trenutno pripada 5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec, oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Teste se bo lahko prevzemalo v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec. NIJZ priporoča, da učenci oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku. Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

S prijaznimi pozdravi,
Mag. Verica Šenica Pavletič

4. 3. 2021 - Obvestilo o uporabi mask

Category: Info: Koronavirus

Spoštovani učenci in starši!

Obveščamo vas, da je glede na zadnjo okrožnico MIZŠ po novem uporaba zaščitnih mask za učence/učenke od 6. razreda osnovne šole oz. od dopolnjenega dvanajstega leta dalje v vseh razredih obvezna.

Prosimo, da sprejmete izvajanje ukrepa na šoli z razumevanjem.

Ljubljana, 4. 3. 2021                      mag. Verica Šenica Pavletič