LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ IN VARNA POT DO ŠOLE

Category: Šolski okoliš

ŠOLSKI OKOLIŠ


Belokranjska ulica 1 do 15, 17, 19, 21, 23, 27, 35,; Dečkova ulica 1 b; Endliharjeva 2, 4, od 6 do 17, 19; Fabianijeva ulica neparne od 11do 35, 35a, neparne od 37 do 47; Flajšmanova 3, 10, 12; Knobleharjeva ulica neparne od 1 do 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27; Koželjeva ulica 4, 6, 8, 8a, 14, 16, 20, 24,26; Kranjčeva ulica 24, Linhartova cesta 35, 43, 45, 47, 49, 49a, 51, 60, 62, 62a, parne od 64 do 104; Luize Pesjakove ulica 2, 4, 6, 8, 8a, 8b, od 7 do 17, 19, 22; Majaronova ulica od 1 do 20, 22, 24, 26, 28; Matjaževa ulica 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Med hmeljniki 2; Mislejeva ulica 3; Na Žalah 1, 2, 3, 5; Savska cesta 1, 2, 3, 3a, 6a, 8, 8a, 9, 1o, 11, 12, 12a, od 13do 17, neparne od 19 do 31; Stolpniška ulica 10; Šerkova ulica neparne od 1 do 13; Šmartinska cesta 45, 47, 49, 53, 55; Tomačevska cesta 1, 1a, 2a, 3, 5, 7, 7a, 9, 11, 11, 13, 13a; Topniška ulica 29, 33, 33a, 33b, 33c, 35, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 43, 45; Ulica Metoda Mikuža parne od 4 do 12, 16, 18, 20.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.

 

varna pot v solo