LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

1. 9. 2021 - Obvestilo o spremembi cene prehrane

Category: Šolska prehrana

Obveščamo vas, da je skladno z Zakonom o šolski prehrani ministrica s sklepom določila novo ceno šolske malice, ki za osnovne šole v šolskem letu 2021/2022 znaša 0,90 EUR. Spremenili smo tudi ceno zajtrka in popoldanske malice, ki prav tako znaša 0,90 EUR.
Nova cena začne veljati s 1. septembrom 2021.

Ljubljana, 31. 8. 2021                    Sabina Jamnik, vodja šolske prehrane

PRIJAVE IN ODJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO

Category: Šolska prehrana

STALNE PRIJAVE IN ODJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

·         praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma

·         kadarkoli med šolskim letom.

Prijavo na šolsko prehrano je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu, ki so ga prejeli vsi učenci. Obrazec je na voljo tudi v tajništvu šole. Prijavo hrani šola do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.

Šola sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Na pogodbi se starši lahko odločijo za pošiljanje položnic po elektronski pošti.

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse obroke ali zgolj posamezne obroke šolske prehrane.

Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo pri razredniku ali v tajništvu šole.

Obrazce za prijavo ali odjavo šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole.

 

ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA MED ŠOLSKIM LETOM                                                                                                               

Odjava ali prijava velja z naslednjim dnem po prejemu prijave ali odjave.

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok vodji šolske prehrane:

- s pisnim obvestilom preko učenca;

- na telefonsko številko  041 531 015 (od 7.00 do 9.00) in

- na elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (od 7.00 do 9.00).

Posamezni obrok za odsotnega učenca so starši dolžni pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9.00 ure.

Posamezne obroke za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi vodja dejavnosti na šoli ali razrednik.

Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka (do 8.00 ure) obvestili vodjo šolske prehrane.

Obvestilo

Category: Šolska prehrana

OBVESTILO!

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom.

Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004.

Proizvodi, ki povzročajo alergije in jih je treba označiti:
- žita, ki vsebujejo gluten in proizvodi iz njih,
- raki in proizvodi iz njih,
- jajca in proizvodi iz njih,
- ribe in proizvodi iz njih,
- arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih,
- zrnje soje in proizvodi iz njega,
- mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo),
- oreški (mandlji, lešniki, oreh, indijski oreščki, ameriški oreh, brazilski oreščki, pistacija, makadamija in orehi Queensland) ter proizvodi iz njih,
- listna zelena in proizvodi iz nje,
- gorčično seme in proizvodi iz njega,
- sezamovo seme in proizvodi iz njega,
- žveplov dioksid in sulfiti,
- volčji bob in proizvodi iz njega,
- mehkužci in proizvodi iz njih.


Več si lahko preberete na spodnji povezavi:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:SL:PDF


Sabina Jamnik,
vodja šolske prehrane

Obrazec za trajnik

Category: Šolska prehrana
   
OBRAZEC ZA TRAJNIK (SOGLASJE za SEPA direktno obremenitev)