LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

DOMOVINSKA VZGOJA

Category: Domovinska vzgoja

Domovinska vzgoja na OŠ Savsko naselje

Domovinska vzgoja je izjemno pomemben sestavni del celostne vzgoje otroka in je sestavni del vseh vzgojnih oblik, ki morajo spremljati otroke od najzgodnejših obdobij, v času šolanja in še kasneje. Pod okriljem domovinska vzgoja se skriva cela paleta vzgojnih dejanj, ki jih lahko izvajamo na vseh področjih in niso ne krajevno ne časovno omejena. Domovinska vzgoja tako ni omejena samo na poznavanje simbolov ali nekaj podatkov o Sloveniji, ampak zajema zelo širok spekter področij in možnosti vzgoje otrok.

Morda zato, ker sem po stroki zgodovinarka, morda pa tudi zato, ker se je v družini, kjer sem odraščala, gojil pozitiven odnos do domovine in so se brez pomišljanja izpolnjevale vse državljanske obveznosti – pogosto smo se udeleževali prireditev, ki so v sebi nosile sporočilo domovine, spoštovala se je slovenska kulturna in naravna dediščina, predvsem pa smo veliko govorili o slovenski zgodovini – sem svoje delo usmerila v raziskovanje domačih korenin. Biti ponosen na svojo domovino mi je bilo dano že z domačo vzgojo. To sem poskušala prenesti tudi na svoje tri otroke. Iz želje, da bi jim približala slovensko zgodovino, sem se celo lotila pisanja knjig za otroke. Moja prva knjiga nosi naslov Skrivnosti zmajevega mesta (Mladinska knjiga) in skuša otroka na sicer pravljičen način, temelječ na resničnih zgodovinskih dejstvih, popeljati v preteklost Ljubljane. Druga knjiga nosi naslov Škratovo mesto (založba GOGA), tretja pa Dogodivščine Erazma Predjamskega (založba Karantanija). Z otroki smo zavzeto obiskovali slovenske muzeje, galerije, spomenike slovenske kulturne in naravne dediščine in lahko rečem, da se plod domače vzgoje močno pozna.
Kot učiteljica zgodovine in državljanske in domovinske kulture in etike (predmet je v preteklosti pogosto menjal svoje poimenovanje) sem se tudi na svoji šoli trudila učencem približati slovensko zgodovino na njim razumljiv in sprejemljiv način in jim hkrati vzbuditi željo po raziskovanju domače zgodovine, še posebej pa biti ponosen na svoje korenine. Tudi pri pripravi proslav in drugih dejavnosti smo vedno iskali nove oblike in načine izvedbe. Izvirna in zanimiva prireditev prenese med vse prisotne tudi svoje sporočilo.

Na OŠ Savsko naselje v Ljubljani, kjer sem ravnateljica od leta 2006, domovinski vzgoji dajemo prav poseben poudarek, saj se zavedamo pomena vzgojnega momenta v šoli. Zavedamo se tudi pomena vključevanja staršev in naselja, kjer šola stoji, v določene vzgojne trenutke. Zavedamo se, da bomo na vzgojnem področju učinkoviti le s skupnimi močmi. Predvsem pa smo enotni, da je vzgoja otroka izjemnega pomena – kakor ga bomo vzgojili, tak bo postal.

Nove generacije zahtevajo nov vrednostni preskok na vzgojnem polju, saj izkazujejo drugačen način razmišljanja, prinašajo nove trende, vstopamo v nov prostor in čas, to pa prinaša nove potrebe in nove izzive.
V primerjavi z ostalimi osnovnošolskimi sistemi v Evropi je slovenska osnovna šola s svojo vzgojo dobra, vendar se s stanjem ne smemo zadovoljiti, ampak moramo vizionarsko pogledati naprej, saj je naše poslanstvo vzgoja in izobraževanje otrok, ki bodo v naslednjih dveh ali treh desetletjih prevzeli razvoj in vodenje države v svoje roke. 

 V zadnjih letih nam je razvoj znanosti omogočil razumevanje dogajanja v človekovih možganih. V otroških glavicah se že pred rojstvom tvorijo milijarde nevronov, ki potem potujejo po natančno določeni poti v možgansko skorjo, kjer se naprej povezujejo preko nepredstavljivo velikega števila sinaps. Vsaka od teh sinaps pa čaka na sporočilo ali nek dražljaj iz zunanjega sveta. Od tega sporočila ali dražljaja je odvisno, ali se bo sinapsa obdržala in razvila ali pa odmrla. Tako je za odraščajočega otroka izjemnega pomena, da odrašča v spodbudnem domačem in tudi šolskem okolju. Kajti samo tiste sinapse, ki bodo iz prvotnega obilnega nastavka preživele, se bodo imele možnost razvijati in bodo oblikovale otrokovo osebnost in njegove sposobnosti. 

Spoznanja nevrofiziologije nas zavezujejo, da na našem pedagoškem in vzgojnem polju naredimo preboj. Razumevanje in pojasnitev razmerja med razvojem zavesti in načini vzpostavitve določenega stanja zavesti nam bosta omogočila kreacijo novih razmerij med uzakonjenim in skritim kurikulom. Prepričana sem, da bodo rezultati dobri, če bo imel otrok spodbudno okolje doma in v vrtcu dobrega vzgojitelja, kasneje pa v šoli dobrega učitelja, ki bo znal otroku približati domovino kot vrednoto.
Da dosežemo svoj zastavljeni cilj pa moramo najprej pri sebi ugotoviti, kaj si predstavljamo pod domovinsko vzgojo in po kakšni vzgojni poti bomo vodili naše otroke, da ne bi vsi skupaj skrenili v nezaželene skrajnosti.

 

Verica Šenica Pavletič, 

Ravnateljica

Subcategories