LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

SESTANKI IN DOGOVORI O IZVEDBI DELAVNIC NA TEMO UREDITVE OTROŠKEGA IGRIŠČA V SAVSKEM NASELJU

V lanskem letu smo na pobudo gospe Milese Štabergar, pod vodstvom Roka Terkaja in skupine prostoRož izvedli serijo delavnic z otroci sedmega a razreda naše šole. Nekaj idej učencev je bilo s pomočjo donacije in sodelovanja Mestne občine Ljubljana tudi uresničenih. 
Urejen je Savski hrib (obrez in posek dreves, posk grmov, ureditev stopnic, košnja trave); košarkaško igrišče vabi mlade z atraktivno poslikavo tal, novimi tribunami, grafitno steno in novimi koši, zarisana je tekaška steza. Ob prenovi je bilo poskrbljeno tudi za starejše občane: tlakovanih je bilo nekaj poti, urejene klančine, postavljeni so bili smetnjaki in dve novi klopi.
Po prenovi se je občutno povečala uporaba igrišča, predvsem pa tudi skrb zanj.
Neuresničenih je ostalo še veliko idej, predvsem za otroško igrišče. 
Zato skupina prostoRož v letošnjem letu pripravlja nadaljevanje. Projektu so se letos priključili tudi: vrtec Mladi rod, enota Mavrica, Rehabilitacijski center Soča, Matic Praznik, društvo Smetumet in Pripovedovalski Variete.
 
Tokratne delavnice bodo usmerjene na otroško igrišče ob savskem hribu. Na igrišču je trenutno veliko kvalitetnih kovinskih igral, ki pa žal ne ustrezajo več varnostnim standardom (SIST EN 1176 in SIST EN 1177). Da bi se izognili odstranitvi igral in osiromašenju igrišča pod pretvezo varnosti vas vabimo, da skupaj zasnujemo prenovo. V letošnjem letu imamo možnost pripraviti načrte prenove in delno nekaj idej celo uresničiti.
 
Da bi pridobili čim več svežih idej in mnenj ‘uporabnikov’ igrišča bomo kot rečeno v aprilu in maju izvajali otroške in mladinske delavnice.  
V projektu sodelujejo učenci tretjega b in osmega a razreda naše šole. Skozi serijo 4 delavnic bodo izkusili različne sloje javnega prostora in ga spoznavali skozi različne izkušnje: posebne potrebe, lastnosti prostora (vonj, zvok,..) delavnica preurejanja igrišča z enostavnimi materiali, ustvarjanje zgodb v javnem prostoru ipd. Najbolj aktivni otroci se bodo v maju imeli priložnost priključiti tudi delovni skupini znotraj katere bodo v popoldanskem času pod mentorstvom likovnega pedagoga in umetnika Matija Praznika izdelali eno igralo.
 
Končna želja je, urediti igrišče tako, da bo varno spodbujalo otroke, da več časa preživijo na prostem, da s tem krepijo motorične in socialne spretnosti in se predvsem družijo in ne ostajajo za računalniki. 
Do sedaj je skupina prostoRož že opravila varnostni pregled igral, se dogovarjala o možnostih sodelovanja z MOL in začela iskati donatorje. 
 
Prosimo vas, če izpolnite priložen vprašalnik, nam ga prinesete v tajništvo ali po elektronski pošti pošljete na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Za vse dodatne informacije lahko pokličete 0590 19 080 (Alenka Korenjak - prostoRož)
 
Veseli bomo vaših mnenj, pobud in pomoči pri soustvarjanu našega skupnega prostora.
 
 
URNIK:

 

 

dan

ura

skupina

lokacija

tema

Vodja delavnice

1

Četrtek

2.4.15

13.15

Šola 3 in 8 razred

Soča

Rehabilitacijski center Soča

Ogled razstave posebni prijatelji

Ogled igrišča, spoznavanje posebnih   potreb

Alenka smetumet in Tanja Babnik

2

Sreda

8.4.15

13.30

Šola 3 Soča

Igrišče

Pravljice, zgodbe na igrišču

Špela Frlic

3

Četrtek

9.4.15

10.00

vrtec

Igrišče

Spoznavanje poklica arhitekta

Alenka prostoRož

4

Petek

10.4.15

9:00

Vrtec

Soča

Rehabilitacijski center Soča

Ogled razstave posebni prijatelji

Ogled igrišča, spoznavanje posebnih   potreb

Tanja Babnik

copati!!

5

Ponedeljek

13.4.15

12.40 - 13.30

Šola 8 razred

igrišče

Risanje zaznavnega zemljevida širšega   prostora

Alenka prostoRož

6

Sreda

15.4.15

13.30 - 15.30

Šola 3 razred

Soča

Igrišče

Spoznavanje poklica arhitekta

Alenka prostoRož

7

Četrtek

16.4.15

10.00

Vrtec

Igrišče

Pravljice, zgodbe na igrišču

Špela Frlic

8

Ponedeljek

20.4.15

12.40 - 13.30

Šola 8 razred

igrišče

Grajenje igral,, hiše na drevesih, v   merilu 1:1

Alenka prostoRož

8

Sreda

22.4

13.30 - 15.30

Šola 3 razred

Soča

Igrišče

Grajenje igral, hiše na drevesih, v   merilu 1:1

Alenka prostoRož

9

Četrtek

23.4.15

10.00

Vrtec

Igrišče

Grajenje igral, hiše na drevesih, v   merilu 1:1

Alenka prostoRož

12

xx.05.15

Blokparti + Carrotmob

13.30 - 20.00

Vrtec, Šola, Soča,

Prebivalci, organizacije,

Igrišče

Zbiranje sredstev za igralo,   delovne akcije, nastopi, predstavitve, razstava izdelkov,...

Alenka prostoRož, Alenka smetumet