LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

29. 3 .2021 - Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja s četrtkom, 1. 4. 2021 - NUJNO OBVESTILO

Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja s četrtkom, 1. 4. 2021 - NUJNO OBVESTILO

Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, kar za šolo pomeni, da se bo v času veljave odloka , od četrtka, 1. aprila 2021 do vključno nedelje, 11. aprila 2021 pouk ponovno izvajal na daljavo. O izvedbi pouka boste učenci in starši obveščeni na ustaljen način (šolska spletna stran, e- učilnice, teamsi, e- naslovi učencev).

Za učence od 1. do 3. razreda bo zagotovljeno nujno varstvo le v primeru, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

V tem primeru starši nemudoma obvestite šolo, potrdilo delodajalca pa posredujete šoli najkasneje v sredo, 31. 3. 2021.

Šola za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki bodo vključeni v nujno varstvo zagotovi šolsko prehrano.

V času šolanja na daljavo bomo vse ostale nujno potrebne informacije objavljali na spletni strani šole in posredovali na e- naslove otrok oz. staršev.

V primeru nejasnosti ali vprašanj v zvezi z organizacijo dela v času šolanja na daljavo lahko pošljete pisno sporočilo na tajništvo šole.

 

Ljubljana, 29. 3. 2021                      Mag. Verica Šenica Pavletič

11. 2. 2021 - Obvestilo o ponovnem vračanju vseh učencev v šolo

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Po dolgotrajnem zaprtju šol in šolanju na daljavo je vlada Republike Slovenije sprejela odlok, da se s ponedeljkom, 15. 2. 2021 za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

Pri organizaciji dejavnosti na šoli bomo upoštevali ukrepe in priporočila NIJZ za varovanje zdravja in priporočila ZRSŠ za delo z učenci. Učenke/učence in starše prosimo, da spoštujete ukrepe in pripomorete k varovanju svojega zdravja, zdravja otrok ter delavcev šole.

V šolo naj prihajajo izključno popolnoma zdravi otroci.

Učenci naj v šolo obvezno dnevno prinašajo svoje zaščitne maske.

Starši lahko izjemoma vstopajo v šolo le ob vnaprejšnjem dogovoru s strokovnim osebjem šole ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov (maska, razkuževanje, upoštevanje razdalje).

Zaradi spremenjene organizacije dela se bo podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razredov izvajalo le v nujnih primerih. Starši, ki za svojega otroka potrebujejo podaljšano bivanje, naj to sporočijo v šolo.

Starše učencev 4.-9. razreda prosimo, da čimprej (najkasneje do jutri, 12. 2. 2021 do 10.00) izpolnijo spletni obrazec glede šolske prehrane:
https://forms.gle/MHo3LV31BH6vp4Vi6

Učenci od 6. do 9. razreda bodo na svoje šolske e-naslove prejeli tudi nove šolske urnike.

Ostale informacije in navodila za delo bodo dobili učenci v e- učilnicah oz. v ponedeljek od svojih učiteljev.

Vidimo se torej v ponedeljek, 15. 2. 2021. Učenci od 2.- 5. vstopajo v šolo na glavnem vhodu od 8.00 do 8.10, učenci 6. do 9. razreda od 8.10 do 8.20.


Ljubljana, 11. 2. 2021                                                                  mag. Verica Šenica Pavletič

4. 2. 2021 - Obvestilo o šolanju od 9. 2. 2021 – 12. 2. 2021

Spoštovani!

Glede na današnjo okrožnico MIZŠ vam sporočamo, da bo pouk od
9. 2. 2021 do 12. 2. 2021 za učence od 1. do 3. razreda potekal v šoli,
za učence od 4. do 9. razreda še naprej na daljavo.

Ljubljana, 4. 2. 2021                          mag. Verica Šenica Pavletič

29. 1. 2021 - Novo obvestilo za starše in učence 1.- 3. razreda

Novo obvestilo za starše in učence 1.- 3. razreda

Spoštovani!

Na tiskovni konferenci je danes, 29. 1. 2021, ob 13.00, predsednik vlade g. Janez Janša sporočil, da v ponedeljek, 1. 2. 2021, za učence od 1. do 3. razreda, poteka pouk v šoli z vsemi načrtovanimi dejavnostmi. Ostali učenci nadaljujejo s poukom na daljavo.

Se veselimo dela v šoli,

Ljubljana, 29. 1. 2021                                mag. Verica Šenica Pavletič

29. 1. 2021 - Obvestilo o šolanju od 1. 2. 2021 – 5. 2. 2021 (4.-9. razred)

Obvestilo o šolanju od 1. 2. 2021 – 5. 2. 2021

Glede na odlok Vlade RS bo vzgojno-izobraževalno delo v tednu od
1. 2. 2021 - 5. 2.2021 potekalo po naslednji razporeditvi:

- učenci 4.- 9. razreda od ponedeljka, 1. 2. 2021, nadaljujejo s poukom na daljavo.

O spremembah vas bomo obveščali na spletni strani šole in preko e- naslovov.

Ljubljana, 29. 1. 2021                   mag. Verica Šenica Pavletič

21. 1. 2021 - Obvestilo za učence in starše otrok od 1. do 3. razreda

Obvestilo za učence in starše otrok od 1. do 3. razreda

Objavljamo težko pričakovano novico, da se učenci od 1. do 3. razreda s torkom, 26. 1. 2021, vračajo k pouku v šolske prostore.

Šola bo od torka, 26. 1. 2021, organizirala pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje in prehrano za naročnike.

Na e-naslove otrok in staršev pošiljamo povezavo do obrazca za podatke o prihodu v šolo in odhodu iz nje, podaljšano bivanje, jutranje varstvo in prehrano. V podaljšano bivanje in jutranje varstvo vključite otroka le, če je res nujno potrebno, pri času prihoda in odhoda otrok iz šole pa navedite natančen čas. Točne podatke potrebujemo z namenom nove organizacije dela in zagotavljanju varnosti otrok.

Prosimo, da starši obrazec izpolnite in ga na koncu z gumbom POŠLJI najkasneje do jutri, 22. 1. 2021, do 10.00 ure, vrnete šoli.

Povezava na obrazec: https://forms.gle/Mw4EE5mgFUoGxTQS9

Pri vračanju otrok v šolo pa starši upoštevajte, da lahko obiskujejo pouk le popolnoma zdravi otroci.

Splošna navodila za ponovno odprtje šole bomo v naslednjih dneh objavili na spletni strani šole, morebitna dodatna sporočila razrednikov pa v e-učilnici posameznega razreda.

Delavci šole se veselimo ponovnega srečanja z vami!


Ljubljana, 21. 1. 2021 mag. Verica Šenica Pavletič

14. 1. 2021 - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 18. 1. 2021

Spoštovane učenke, učenci, starši!

Sporočamo vam, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Od 18. 1. 2021 do vključno 22. 1. 2021 bomo vzgojno-izobraževalno delo še naprej izvajali na daljavo za vse učence.

O morebitnih novih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

S spoštovanjem,

 

Ljubljana, 14. 1. 2021           mag. Verica Šenica Pavletič

22. 1. 2021 - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 25. 1. 2021

Spoštovane učenke, učenci, starši!

Sporočamo vam, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Od 25. 1. 2021 do vključno 29. 1. 2021 bomo vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 9. razreda še naprej izvajali na daljavo.

V šolske klopi se 26. 1. 2021 vrnejo samo učenci od 1. do 3. razreda.

O morebitnih novih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

S spoštovanjem,

Ljubljana, 22. 1. 2021                        mag. Verica Šenica Pavletič

8. 1. 2021 - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 11. 1. 2021

Spoštovane učenke, učenci, starši!

Sporočamo vam, da bomo glede na včerajšnjo odločitev Vlade Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi, vzgojno-izobraževalno delo od 11. 1. 2021 do vključno 18. 1. 2021 še naprej izvajali na daljavo za vse učence.

O morebitnih novih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

S spoštovanjem,

 

Ljubljana, 8. 1. 2021           mag. Verica Šenica Pavletič

31. 12. 2020 - Obvestilo o podaljšanju dela na daljavo

Dragi učenci, spoštovani starši!

V skladu s prejeto okrožnico MIZŠ vas obveščamo, da v tednu od 4.-8. 1. 2021 nadaljujemo delo na daljavo za vse učence.

Vodstvo šole

11. 12. 2020 - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 14. 12. 2020

Spoštovane učenke, učenci, starši!

Sporočamo vam, da bomo glede na včerajšnjo odločitev Vlade Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi, vzgojno-izobraževalno delo od 14. 12. 2020 dalje še naprej izvajali na daljavo.

O morebitnih novih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

S spoštovanjem,

Ljubljana, 11. 12.2020                    mag. Verica Šenica Pavletič

4. 12. 2020 - Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 7. 12. 2020

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 7. 12. 2020

Spoštovane učenke, učenci, starši!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. To pomeni, da ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, na podlagi katerega se bodo na področju vzgoje in izobraževanja ukrepi sproščali po fazah:

V oranžni fazi umirjanja (pod 1000 okužb/1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje ter osnovnih šol prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb/500 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se osnovne šole odprejo v celoti.

V zeleni fazi umirjanja (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in izobraževanja.

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji doseženi, bodo predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo drugi naslednji dan po ugotovitvi.

O začetku in načinu pouka v šoli vas bomo pravočasno obvestili.

Ob tej priložnosti lahko večino učencev in učenk pohvalim za odgovorno opravljanje šolskih obveznosti v času šolanja na daljavo.

Staršem izrekam zahvalo, ker nas podpirate pri našem delu in tako pripomorete, da smo uspešnejši pri premoščanju korona časa.

Naj torej praznični december uresniči željo večine, da bo učenje v najkrajšem možnem času potekalo v šolskih prostorih.

Do takrat vas vse lepo pozdravljam.

Ljubljana, 3. 12. 2020 mag. Verica Šenica Pavletič

26. 11. 2020 - Obvestilo

Spoštovani starši, učenci in učenke!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih, kot do sedaj. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Ministrica je sprejela tudi sklep za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/21.

S tem sklepom se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021 določajo ukrepi v zvezi z izvedbo šolskega koledarja in ocenjevanjem znanja učenk in učencev:

- Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku se izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, razen za učenke/učence 9. razreda, za katere traja do 15. junija 2021.

- Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenkami/učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

- Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenke/učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu oziroma najmanj enkrat v šolskem letu, če se tak predmet izvaja po fleksibilnem predmetniku.

- Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje učenke/učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

- Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učiteljica/učitelj uporablja različne načine ocenjevanja, pri čemer velja, da vse ocene ne smejo biti pridobljene le pisno, razen v primeru, ko pri predmetu, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko in se izvaja po fleksibilnem predmetniku, učenke/učenca ni možno oceniti več kot enkrat.


Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Odločitev, kdaj in pod kakšnimi pogoji naj bi se učenci vračali v šole, naj bi bila šolam sporočena v sredini prihodnjega tedna. Ko bomo šole dobile dokončno informacijo, vam jo bomo nemudoma sporočili.

Do takrat vam želim vse dobro in ostanite zdravi.

Ljubljana, 26. 11. 2020                        mag. Verica Šenica Pavletič

5. 11. 2020 - OBVESTILO O ŠOLANJU NA DALJAVO

Spoštovani starši, učenke in učenci!

Obveščamo vas, da je vlada RS zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi danes, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila,

da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Učitelji bodo v času šolanja na daljavo objavljali napotke za delo učencev v e-učilnicah posameznega oddelka, posamezna obvestila bodo učencem posredovana tudi na njihove e-naslove.

Učenci naj napotke za delo v e-učilnicah in sporočila na svojih e-naslovih dnevno spremljajo ter se udeležujejo oblik srečanj na daljavo, ki jih bodo ponudili učitelji. V primeru nejasnosti oz. različnih vprašanj lahko učenci in starši pošljete sporočilo na e-naslov posameznemu strokovnemu delavcu šole. Naslovi so objavljeni na spletni strani šole v zavihku O šoli – kolektiv.

Čas trajanja šolanja na daljavo zaenkrat ni določen, vsekakor pa vas bomo o vseh spremembah v zvezi s šolanjem sprotno in pravočasno obveščali.

Učencem želimo uspešno šolsko delo z željo, da se čim prej srečamo v šoli.

Ljubljana, 5. 11. 2020                                                                            Kolektiv OŠ Savsko naselje

13. 11. 2020 - OBVESTILO O PODALJŠANJU ŠOLANJA NA DALJAVO

Spoštovani starši, učenke in učenci!

Obveščamo vas, da je vlada RS zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi včeraj, 12. 11. 2020 sprejela sklep, 

da se bo vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo še nadaljnih 14 dni (do 28. 11. 2020).

Učitelji bodo v času šolanja na daljavo objavljali napotke za delo učencev v e-učilnicah posameznega oddelka, posamezna obvestila bodo učencem posredovana tudi na njihove e-naslove.

Učenci naj napotke za delo v e-učilnicah in sporočila na svojih e-naslovih dnevno spremljajo ter se udeležujejo oblik srečanj na daljavo, ki jih bodo ponudili učitelji. V primeru nejasnosti oz. različnih vprašanj lahko učenci in starši pošljete sporočilo na e-naslov posameznemu strokovnemu delavcu šole. Naslovi so objavljeni na spletni strani šole v zavihku O šoli – kolektiv.

Čas trajanja šolanja na daljavo zaenkrat ni določen, vsekakor pa vas bomo o vseh spremembah v zvezi s šolanjem sprotno in pravočasno obveščali.

Učencem želimo uspešno šolsko delo z željo, da se čim prej srečamo v šoli.

Ljubljana, 13. 11. 2020                                                                            Kolektiv OŠ Savsko naselje

REZULTATI IN ANALIZA ANKETE - Zadovoljstvo staršev z izobraževanjem na daljavo

Spoštovani starši!
Po enem mesecu izobraževanja od doma, sem vam poslala anketo. Presodila sem, da je po enem mesecu primeren čas, da ugotovim zadovoljstvo staršev z izobraževanjem na daljavo in učinkovitost dela nas strokovnih delavcev. Zahvaljujem se vam za sodelovanje.
Evalvacija ankete nam bo podlaga za izboljšave našega dela za naprej. Ga. Marija Pevec, ki je zadolžena za analizo ankete, je pripravila krajšo verzijo. Odgovori staršev, vključeni v analizo ankete, so nelektorirani.
Ker menim, da je anketa pokazatelj našega dela, vam jo pošiljam v vednost. Verjamem, da boste tako dobili še večji uvid v delo šole v teh kriznih časih.

REZULTATI IN ANALIZA ANKETE

Ob tej priložnosti se vam tudi zahvaljujem za vse vaše razumevanje, spodbudne besede in tudi pomoč, da izobraževanje vaših otrok in naših učencev lepo teče.


mag. Verica Šenica Pavletič
Ravnateljica