LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

IP za 7., 8. in 9. razred in NIP za 4., 5. in 6. razred 2022/23

Category: Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. in 6. RAZRED

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Oznaka

Učitelj

Urejanje besedil (7. raz.)

UBE

Primož Bevc

Multimedija (8. raz.)

MME

Primož Bevc

Računalniška omrežja (9. raz.)

ROM

Primož Bevc

Zvezde in vesolje (8. raz.)

ZVE

Milojka Vidmar

Likovno snovanje 1 (7. raz.)

LS1

Eva Čampelj

Likovno snovanje 2 (8. raz.)

LS2

Eva Čampelj

Likovno snovanje 3 (9. raz.)

LS3

Eva Čampelj

Šport za zdravje (7. raz., 2 skupini)

ŠZZ

Jan S. Černe in   Tadeja Jeglič

Šport za sprostitev (8.raz., 2 skupini)

ŠZS

Jan S. Černe in   Tadeja Jeglič

Izbrani šport (9. raz., 2 skupini)

IŠP

Jan S. Černe in   Tadeja Jeglič

Nemščina 1 (7. raz.)

NI1

Urša Brinovec

Nemščina 2 (8. raz.)

NI2

Urša Brinovec

Nemščina 3 (9. raz.)

NI3

Urša Brinovec

Poskusi v kemiji (8. raz.)

POK

Nejc Mesesnel

Sodobna priprava hrane (7. raz.)

SPH

Sabina Jamnik

Načini prehranjevanja (9. raz.)

NPH

Sabina Jamnik

Retorika (9. raz.)

RET

mag. Verica Šenica Pavletič

Ansambelska igra (7. raz.)

ANI

Špela Filipič

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Prvi tuji jezik – angleščina

N1A

Julija Kokalj, Nika Bedek

Drugi tuji jezik – nemščina (4.–6. raz.)

N2N

Urša Brinovec

Šport (4.–6. raz., 3 skupine)

NŠP

Jan S. Černe, Tadeja Jeglič in Tjaša Draškovič

Računalništvo (4.–6. raz., 3 skupine)

NRA

Blaž Abram

Umetnost (4.–6. raz.)

NUM

Špela Filipič

Tehnika (4.–6. raz., 2 skupini)

NTE

Andreja Jernejčič Ziernfeld

Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/23 (za učence bodočih 4., 5. in 6. razredov)

Category: Izbirni predmeti

Spoštovani starši!

Učenci, ki obiskujejo 3., 4. in 5. razred, se že odločajo, ali bodo prihodnje šolsko leto obiskovali neobvezne izbirne predmete.

Pri morebitni izbiri neobveznih izbirnih predmetov upoštevajte naslednje:
- izbira neobveznih izbirnih predmetov ni obvezna (prijavnico vseeno izpolnite in vrnite);
- učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko;
- v primeru izbora predmeta je učenec predmet dolžan obiskovati celo šolsko leto, saj se predmet ocenjuje, končno oceno pa se vpiše v spričevalo;
- če je učenec letos že obiskoval izbirni predmet, lahko izbor istega predmeta ponovi, izbere nek drug predmet ali ne izbere nobenega;
- pri morebitnem izboru naj se upošteva želje in zmožnosti otroka, saj ne gre za interesne dejavnosti (krožke), ki jih otrok lahko preneha kadarkoli obiskovati, temveč šolske predmete, ki pomenijo za otroka dodatno obremenitev;
- neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v predurah ali po končanem obveznem pouku, a najkasneje do 14.30 ure.

 

Publikacija - Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/23