LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Sreda, 10. 5. 2023 - Spremenjen urnik zaradi pisanja NPZ

Category: NPZ

 

 

SREDA, 10. 5. 2023

   

PREDMET

PROSTOR

UČITELJ

6. A

8:00-9:00

NPZ-TJA

Hala 2 - učilnica 7. a

Nadzorni učitelj NPZ

 

2. URA

TJA

Hala 2 - učilnica 7. a

Pezdirc

         

6. B

8:00-9:00

NPZ-TJA

Hala 2 - učilnica 8. b

Nadzorni učitelj NPZ

 

2. URA

MAT

Hala 2 - učilnica 8. b

Brglez

         

9. A

8:00-9:00

NPZ-FIZ

Hala 2 - učilnica 9. a

Nadzorni učitelj NPZ

 

2. URA

MAT

Hala 2 - učilnica 9. a

Jernejčič Ziernfeld

         

9. B

8:00-9:00

NPZ-FIZ

Hala 2 - učilnica 9. b

Nadzorni učitelj NPZ

 

2. URA

SLJ

Hala 2 - učilnica 9. b

Švencbir, Leskovšek

         

7. A

1. URA

TIT

Hala 3 - učilnica 6. a

Jernejčič Ziernfeld

 

2. URA

GEO

Hala 3 - učilnica 6. a

Herman

         

7. B

1. URA

ZGO

Hala 3 - učilnica 6. b

Abram

 

2. URA

NAR

Hala 3 - učilnica 6. b

Mesesnel

         

8. A

1. URA

TJA

Hala 3 - jedilnica

Horvat

 

2. URA

ŠPO

Hiša plesa - dvorana 1

Černe/Jeglič

         

8. B

1. URA

ŠPO

Hiša plesa - dvorana 1

Černe/Jeglič

 

2. URA

TJA

Hala 3 - jedilnica

Horvat

Ponedeljek, 8. 5. 2023 - Spremenjen urnik zaradi pisanja NPZ

Category: NPZ

 

 

PONEDELJEK, 8. 5. 2023

 

PREDMET

PROSTOR

UČITELJ

6. A

8:00-9:00

NPZ-MAT

Hala 2 - učilnica 7. a

Nadzorni učitelj NPZ

2. URA

MAT

Hala 2 - učilnica 7. a

Brglez

 

 

6. B

8:00-9:00

NPZ-MAT

Hala 2 - učilnica 8. b

Nadzorni učitelj NPZ

2. URA

ZGO

Hala 2 - učilnica 8. b

Šenica Pavletič

 

 

9. A

8:00-9:00

NPZ-MAT

Hala 2 - učilnica 9. a

Nadzorni učitelj NPZ

2. URA

MAT

Hala 2 - učilnica 9. a

Jernejčič Ziernfeld

 

 

9. B

8:00-9:00

NPZ-MAT

Hala 2 - učilnica 9. b

Nadzorni učitelj NPZ

2. URA

FIZ

Hala 2 - učilnica 9. b

Vidmar

 

 

7. A

1. URA

SLJ

Hala 3 - učilnica 6. a

Leskovšek

2. URA

ZGO

Hala 3 - učilnica 6. a

Abram

 

 

7. B

1. URA

ZGO

Hala 3 - učilnica 6. b

Abram

2. URA

SLJ

Hala 3 - učilnica 6. b

Leskovšek

 

 

8. A

1. URA

TJA

Hala 3 - jedilnica

Horvat

2. URA

ŠPO

Hiša plesa - dvorana 1

Černe/Kavčič

 

 

8. B

1. URA

ŠPO

Hiša plesa - dvorana 1

Černe/Kavčič

2. URA

TJA

Hala 3 - jedilnica

Horvat

Četrtek, 4. 5. 2023 - Spremenjen urnik zaradi pisanja NPZ

Category: NPZ

 

 

ČETRTEK, 4. 5. 2023

 

PREDMET

PROSTOR

UČITELJ

6. A

8:00-9:00

NPZ-SLJ

Hala 2 - učilnica 7. a

Nadzorni učitelj NPZ

2. URA

GUM

Hala 2 - učilnica 7. a

Nagode

 

   

6. B

8:00-9:00

NPZ-SLJ

Hala 2 - učilnica 8. b

Nadzorni učitelj NPZ

2. URA

LUM

Hala 2 - učilnica 8. b

Čampelj

 

   

9. A

8:00-9:00

NPZ-SLJ

Hala 2 - učilnica 9. a

Nadzorni učitelj NPZ

2. URA

SLJ

Hala 2 - učilnica 9. a

Švencbir, Leskovšek

 

   

9. B

8:00-9:00

NPZ-SLJ

Hala 2 - učilnica 9. b

Nadzorni učitelj NPZ

2. URA

BIO

Hala 2 - učilnica 9. b

Jamnik

 

   

7. A

1. URA

TJA

Hala 3 - učilnica 6. a

Horvat

2. URA

MAT

Hala 3 - učilnica 6. a

Abram

 

   

7. B

1. URA

NAR

Hala 3 - učilnica 6. b

Mesesnel

2. URA

NAR

Hala 3 - učilnica 6. b

Mesesnel

 

   

8. A

1. URA

MAT

Hiša plesa - dvorana 1

Vidmar

2. URA

TJA

Hala 3 - jedilnica

Horvat

 

   

8. B

1. URA

SLJ

Hala 3 - jedilnica

Leskovšek

2. URA

MAT

Hiša plesa - dvorana 1

Vidmar

 

4., 8. in 10. 5. 2023 - Spremenjen urnik zaradi pisanja NPZ

Category: NPZ

SPREMENJEN URNIK ZA DNEVE, KO POTEKA NA ŠOLI

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDOV

   

UČENCI 6. IN 9. RAZREDOV

 • Zbor ob 7:30 pred Halo 2 (začasni prostori učencev 7.-9. razred).
 • Učitelji pospremijo učence v razrede, kjer bodo pisali NPZ.
 • Ob 7:45 navodila za pisanje NPZ.
 • Od 8.00-9.00 poteka NPZ.
 • 2. šolsko uro ostanejo učenci v razredih in nadaljujejo pouk. Učenci, ki imajo podaljšan čas in pišejo NPZ v drugih prostorih, tekom te 2. ure zaključijo s pisanjem.
 • Ob 9.50 gredo učenci 6. razredov v Halo 3, kjer jih v matičnih razredih čaka malica.

  

UČENCI 7. RAZREDOV

 • Učenci se zberejo ob 8.10 pred Halo 3 (vhod za 4. a, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b) in jih učitelji pospremijo v učilnici 6. A in 6. B, kjer imajo 1. in 2. uro pouk po urniku.
 • Ob 9.50 gredo učenci 7. razredov v Halo 2, kjer jih v matičnih razredih čaka malica.

   

UČENCI 8. RAZREDOV

 • Ob 8.15 se učenci, ki imajo 1. uro pouk v jedilnici, zberejo pred vhodom v Halo 3 (zunanja vrata, kjer gredo na kosilo) in jih učitelj pospremi v razred.
 • Ob 8.20 se učenci, ki imajo 1. uro pouk v hiši plesa, zberejo pred vhodom v Hišo plesa in jih učitelj pospremi v dvorano (obutev pustite pri vhodu).
 • Po prvi uri se v spremstvu učiteljev zamenjajo.
 • Ob 9.50 gredo učenci 8. razredov v Halo 2, kjer jih v matičnih razredih čaka malica.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2022/2023

Category: NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Leto

Mesec

Datum – dan

Dejavnost

2022

SEPTEMBER

1. 9. – četrtek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja

NOVEMBER

30. 11. – sreda

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

2023

MAJ

4. 5. – četrtek

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred

8. 5. – ponedeljek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 5. – sreda

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. 5. – sreda

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

JUNIJ

1. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2. 6. – petek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

6. 6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

7. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

12. 6. – ponedeljek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

15. 6. – četrtek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

16. 6. – petek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

23. 6. – petek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

V letošnjem šolskem letu bo tretji predmet, iz katerega se bo preverjalo znanje učencev, FIZIKA.