LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Učbeniški sklad

Category: Učbeniški sklad

Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi brezplačno možnost izposoje učbenikov za redni pouk.

Obrazci z navodili za izposojo bodo učencem razdeljeni v mesecu maju. Učbeniki bodo razdeljeni prvi teden pouka. Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

 

Učbeniški sklad vodi Primož Bevc.