LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Shema šolskega sadja

ŠOLSKA SHEMA
Šolska shema je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka.
Šolska shema (v nadaljevanju: ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠSH eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

NAČRT IZVEDBE SHEME ŠOLSKEGA SADJA NA OŠ SAVSKO NASELJE
V šolskem letu bomo sadje in zelenjavo razdeljevali enkrat tedensko. Na voljo bo vsako sredo in sicer ves dan. Učenci od 1. do 5. razreda bodo dobili sadje oz. zelenjavo v učilnice, starejši pa v posebnem kotičku v košari.

Namen in operativni cilji:
- spodbujati zdrav način prehranjevanja pri otrocih,
- spodbujati potrebo po večjem uživanju sadja in zelenjave,
- povečati dostopnost sadja in zelenjave vsem otrokom ( tudi socialno ogroženim),
- popestriti aktivnosti učencev med odmori,
- vključiti lokalne pridelovalce kot dobavitelje, ki pridelujejo sadje in zelenjavo na okolju prijazen način,
- promovirati zdravo prehrano s poudarkom na uživanju sadja in zelenjave ter pomenu za zdravje,
- pri načrtovanju prehrane za učence uresničiti nove prehranske smernice,
informirati in ozaveščati starše o uživanju ponujenih obrokov preko spletne šolske strani, pri roditeljskih sestankih …
- dopolniti obroke s svežim sadjem in zelenjavo, ki pomembno prispevajo k vzdrževanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja,
- poudariti pomen sadja in zelenjave v prehrani in ozaveščati učence pri pouku in v času PB,
- predstaviti projekt učencem in staršem na razrednih urah in roditeljskih sestankih (razredniki),
- seznaniti učence s sloganom Pet na dan in pomenom uživanja različnih vrst ter barv sadja,
- izvesti predstavitev lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave,
- izdelati plakate,
- objavljati in iskati recepte iz sadja in zelenjave.

Načrt izobraževalnih in promocijskih aktivnosti:
- spoznavanje različnih načinov pridelave sadja in zelenjave (integrirana; ekološka),
- spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja,
- kultura uživanja obrokov,
- higiensko ravnanje s sadjem in zelenjavo,
- vsebine se lahko vključujejo v predmete naravoslovja, tehnike, gospodinjstva.

Načrt promocijskih aktivnosti za učence, delavce šole in starše:
-šolski natečaj za učence (npr. najboljši plakat, slogan, izdelek … na temo pomena uživanja sadja in zelenjave),
- povezovanje vsebin s projektom Zdrave šole in z drugimi projekti,
- zaposleni na šoli bodo vse informacije o izvajanem projektu sproti prejemali na jutranjih srečanjih in preko e-zbornice,
- starši bodo o projektu seznanjeni preko šolske spletne strani, roditeljskih sestankov.

Pridelovalci:

- sodelovali bomo z lokalnimi dobavitelji sadja in zelenjave,
- dogovorili se bomo o predavanju in delavnici o pridelavi sadja in zelenjave (priprava stojnice in delavnice s pridelki dobaviteljev).

Več na spletni strani:
http://www.arsktrp.gov.si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/