Karierna orientacija

Kategorija: KARIERNA ORIENTACIJA

Karierna orientacija 

OSMI RAZRED

V osmem razredu začnemo s poklicno in karierno orientacijo v drugem ocenjevalnem obdobju, ko učence seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira (www.mojaizbira.si), na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti.

DEVETI RAZRED

V devetem razredu učence seznanimo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in štipendijami, sproti jih obveščamo o novostih, povezanih s srednjimi šolami. Prav tako organiziramo svetovallne razgovore s starši.
Devetošolci imajo tudi možnost izpolnjevanja Vprašalnika o poklicni poti v elektronski obliki.

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJEŠOLSKE PROGRAME

 
RAZPIS ZA VPIS je v elektronski obliki. Ko je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZKŠ), ga skupaj pregledamo. Vsi učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost se udeležijo informativnega dneva. Skupaj v šoli izpolnimo Prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje o morebitni spremembi želenega programa. Ob koncu šolskega leta jih natančneje informiramo o možnostih štipendiranja.

  • - individualno svetovanje učencem in staršem ter posredovanje gradiva (celo šolsko leto)
  • - roditeljski sestanek na temo Kaj je treba upoštevati pri izbiri poklica (september)
  • - program poklicne orientacije za devetošolce (November, razredne ure)
  • - posvetovalni pogovori o karierni orientaciji (nivo izobraževanja, smer izobraževanja, poklicni interesi, …) za učence in starše (november – januar)
  • - skupni pregled e-Razpisa za vpis v srednje šole ter izpolnjevanje Prijav za vpis v 1. letnik srednje šole (januar –marec)
  • - informativni dan na srednjih šolah (februar)
  • - roditeljski sestanek za starše, kjer jih podrobneje seznanimo z vpisnimi postopki in roki za prijavo, s pomembnimi datumi in drugimi informacijami povezanimi z vpisom v srednjo šolo (februar – marec)
  • - individualno svetovanje ob morebitni spremembi programa in prenosu prijave (marec)
  • - seznanitev z možnostmi štipendiranja (celo šolsko leto)


ZAKON O ŠTIPENDIRANJU