Poziv k prenehanju zadrževanja in druženja na šolskem igrišču

Kategorija: Info: Koronavirus

Spoštovani!

Po direktivi Mestne uprave Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje vas obveščam.

Kljub pozivu vlade RS in sprejetih ukrepih za čim bolj zmanjšano druženje otrok in odraslih, ugotavljamo, da se še vedno združujejo otroci in odrasli na nekaterih igriščih.

Nujno in resno vas pozivam, da prenehate z zadrževanjem in druženjem na šolskem igrišču. Še danes bomo opremili vhode na igrišče z opozorilnimi napisi.

Zdaj moramo pokazati, da vsi skupaj resno in odgovorno skrbimo za varnost in zdravje sebe, svoje družine in vseh okrog nas.

Lep pozdrav
mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica