Multiplikator POŠ

Kategorija: Popestrimo šolo

Multiplikator POŠ – predstavitev (od 1. 9. 2018)

Sem Anja Lekše, profesorica slovenščine. Na OŠ Savsko naselje sem s 1. 9. 2018 prevzela vodenje projekta Popestrimo šolo (POŠ), ki poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

Za učence bom pripravljala različne dodatne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki bodo spodbujale krepitev kompetenc. Naš skupni čas bo namenjen predvsem razvijanju bralnega in slušnega razumevanja. Izpopolnjevali se bomo v pripovedovanju in se lotili različnih poustvarjalnih dejavnosti na temo prebranih besedil, pesmi, ugank in zgodb. Ker bomo spoznavali vedno nove in nove knjižne junake, si bomo hkrati tudi bogatili besedni zaklad. Razvijali bomo kreativno mišljenje in se tako spoznali z orodji za razmišljanje. Aktivno bomo sodelovali pri šolskih prireditvah in dogodkih ter tako svoje veščine razvijali tudi preko umetnosti. Zabavali se bomo z različnimi socialnimi igrami in z njimi krepili medosebne odnose, se učili strpnosti in razumevanja.

*******

Multiplikator POŠ – predstavitev (do 1. 9. 2018)

Moje ime je Tomaž Mikelj, po poklicu sem profesor zgodovine in filozofije. Z OŠ Savsko naselje smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter s tem šolski program za naslednjih pet let obogatili s projektom Popestrimo šolo 2016–2021. Kot multiplikator POŠ bom v okviru delovnih obveznosti izvajal neposredne individualne in skupinske vzgojno-izobraževalne dejavnosti z učenci tako, da se bom posvečal njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebno s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti in uporabe pametne tehnologije. Prav tako bom prek usposabljanj prenašal navedene vsebine na strokovne delavce svojega vzgojno-izobraževalnega zavoda, krepil svoje kompetence v obliki lastnega profesionalnega usposabljanja ter izvajal druge spremljajoče strokovne aktivnosti v okviru projekta (npr. priprave na delo, usklajevanje z vodstvom vzgojno-izobraževalnega zavoda, izdelava učnih pripomočkov, priprava gradiv, informiranje in obveščanje javnosti ipd.). Pri tem mi bodo v pomoč dosedanje delovne izkušnje. V preteklih letih sem delal v dveh muzejih (NMS in MAO), pisal pa sem tudi recenzije in strokovne članke na področju filozofije in sodeloval s Komisijo za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS, kjer sem trenutno tudi predsednik. V skladu s programom POŠ bom vsaj 75 odstotkov delovnega časa izvajal vzgojno-izobraževalne dejavnosti neposredno z učenci, preostanek delovnega časa pa bom namenil usposabljanju strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu razvoju in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim.

Zadetkov: 1102