LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

SKUM

Kategorija: O projektu SKUM

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti skozi kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM)

 

                    


Projekt SKUM je vseslovenski projekt, katerega namen je razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Osrednja ideja projekta je, da ima umetniška izkušnja poseben pedagoški potencial.
V projektu sodeluje več kot sto profesionalnih kulturnih ustanov, ustvarjalcev in umetnikov v povezavi z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, da bi tudi vrtce in šole prežemala umetnost. V vzgojno-izobraževalni proces bo umetnik vstopil kot partner in s svojimi idejami ter edinstvenim načinom dela obogatil pedagoško delo. Tako bomo med učenci in umetnostjo vzpostavili še tesnejši stik.
Cilj projekta je torej razviti in preizkusiti didaktične pristope, ki bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc, še posebej na področju sporazumevalnih zmožnosti, ustvarjalnosti, kulturne raznolikosti, kritičnega odnosa do kulture in umetnosti, poleg tega pa omogočiti otrokom aktivno spoznavanje različnih področij kulture. Naša šola bo v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami razvijala in preizkušala učinkovite pristope poučevanja preko umetnosti ter v umetnosti.
Projekt bomo izvajali pet let, in sicer med leti 2017 in 2022. Osnovna šola Savsko naselje bo v projektu sodelovala kot razvojna šola.
Osredinili se bomo na področja: likovna umetnost, ples, gledališče in lutke.

Pri projektu sodelujejo strokovni sodelavci šole:

Ime in priimek, delovno mesto   Kulturno-umetniško področje
Tjaša Jerak, učitelj   ples
Nejc Lokovšek, učitelj   gledališče in lutke
Katja Lavrič Čurk, učitelj   ples
Suzana Švencbir, učitelj   gledališče in lutke
Palmira Klobas Pečnik, učitelj   gledališče in lutke, ples
Matjaž Bernik, učitelj   likovna umetnost
Mojca Merhar, učitelj   gledališče in lutke
Erika Dragar, učitelj   likovna umetnost
Primož Bevc, knjižničar, računalničar in učitelj   likovna umetnost
Tamara Neuman, psihologinja in svetovalna delavka   gledališče in lutke
Valentina Pezdirc, učitelj   likovna umetnost
Tadeja Kržan, učitelj   ples
Dominika Švajger, učitelj   likovna umetnost

 
 
Koordinatorka projekta, Tjaša Jerak, bom sproti objavljala prispevke o aktualnem dogajanju na projektu. 

Tjaša Jerak, koordinatorka projekta