Kolektiv

Kategorija: Kolektiv

Abecedni seznam strokovnih delavcev šole:

 

1.      Primož Bevc, univ. dipl. bibl., prof. rač.

2.      Branislav Bračič

3.      Bor Dereani, prof. šp. vzgoje

4.      Erika Dragar, prof. RP

5.      Zdenka Ferlinc

6.      Ingrid Gliha Erjavec

7.      Uroš Herman, prof.

8.      Tita Horvat, univ. dipl. anglistka

9.      Marija Hrovat

10.    Sabina Jamnik, prof. bi.–go.

         Veronika Škedelj, prof. bi.–go.

11.    Tjaša Jerak

12.    Andreja Jernejčič Ziernfeld

13.    Palmira Klobas Pečnik

14.    Tadeja Kržan, prof. šp. vzgoje

15     Katja Lavrič, prof.

16.    Nejc Lokovšek, univ. dipl. etn.

17.    Valentina Nemanič, prof.

18.    Mojca Merhar, prof.

19.    Tamara Neuman, univ. dipl. psihologinja

20.    Zlatka Perne

21.    Blanka Peršin, prof.

22.    Biljana Petač, prof.

23.    dr. Marija Pevec

24.    Tjaša Pirc Pezdirc, prof.

25.    Silva Seliškar

26.    mag. Verica Šenica Pavletič

27.    Marjeta Škorjanc Kosmač

28.    Miran Španinger, prof. šp. vzgoje

29.    Suzana Švencbir, prof.

30.    Ana Tekavčič Primon, prof.

31.    Milojka Vidmar

32.    Damjana Vrščaj

 

Delavci iz drugih šol, ki dopolnjujejo svojo obvezo na OŠ Savsko naselje

 

1.        Matjaž Bernik

2.        Nives Bregar Belingar

3.        Ana Mrzel

4.        Ana Berložnik

5.        Erika Sonjak

6.        Maja Tratar

7.        Logopedinja

8.        Urška Zajc