SKLEP o ponovnem imenovanju članov v Upravni odbor šolskega sklada

Kategorija: Šolski sklad

Na podlagi 5., in 6. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada (Svet šole, dne 26. 2. 2008) izdajam

 

S K L E P

o ponovnem imenovanju članov v Upravni odbor šolskega sklada

I.

Trije predstavniki šole, ki jih je predlagal svet šole:

1.    Primož Bevc – knjižničar in računalničar,

2.    Andreja Jernejčič Ziernfeld – PU MAT, TIT,

3.    Biljana Petač – učiteljica v PB.

 

II.

Štirje predstavniki staršev, ki jih je predlagal svet staršev:

1. Bojan Balkovec

2. Liljana Djakić

3. Gregor Galli

4. Robert Gamberger.

 

III.

Mandat članov traja dve leti in so lahko ponovno imenovani.

                                                                                  

Verica Šenica Pavletič, ravnateljica        

Ljubljana, 25. 9. 2014

              

Zadetkov: 1381