Kriteriji za odobritev sredstev iz šolskega sklada za tabor

Kategorija: Šolski sklad

Kriteriji za odobritev sredstev iz šolskega sklada za tabor


1. Subvencija se odobri za otroka, za katerega je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do 30 % povprečne plače v Republiki Sloveniji.

2. Subvencija se odobri v maksimalni vrednosti polovice cene tabora.

3. Subvencija se odobri praviloma dvakrat za čas šolanja za istega otroka. Pri tem bomo upoštevali že odobrene subvencije za tabore iz preteklih let.

4. Starši morajo z ustreznimi dokumenti dokazati ustreznost zahtevka za subvencijo.

5. Administrativna dela ureja tajništvo šole (sprejemanje vlog, vodenje seznamov…).


O ustreznosti prošnje presoja komisija v sestavi članov šolskega sklada.

 

V Ljubljani, 1. 3. 2011

Zadetkov: 776