Vodstvo šole

Kategorija: Vodstvo šole

Vodstvo OŠ Savsko naselje 

Šolsko leto

Ravnatelj/-ica

Pomočnik/-ica

1958/59

Geza Čahuk

/

1959/60

-׀׀-

Emil Rus

1960/61

-׀׀-

-׀׀-

1961/62

Jelka Kutin

-׀׀-

1962/63

-׀׀-

-׀׀-

1963/64

-׀׀-

-׀׀-

1964/65

-׀׀-

-׀׀-

1965/66

-׀׀-

Tatjana Lekić

1966/67

-׀׀-

-׀׀-

1967/68

-׀׀-

-׀׀-

1968/69

-׀׀-

-׀׀-

1969/70

-׀׀-

-׀׀-

1970/71

-׀׀-

-׀׀-

1971/72

-׀׀-

Srečko Kadunc

1972/73

Srečko Kadunc

Marija Simončič

1973/74

-׀׀-

-׀׀-

1974/75

-׀׀-

-׀׀-

1975/76

-׀׀-

-׀׀-

1976/77

-׀׀-

-׀׀-

1977/78

-׀׀-

-׀׀-

1978/79

-׀׀-

-׀׀-

1979/80

-׀׀-

-׀׀-

1980/81

-׀׀-

-׀׀-

1981/82

-׀׀-

-׀׀-

1982/83

-׀׀-

Valentina Fefer

1983/84

-׀׀-

-׀׀-

1984/85

Franc Belec

-׀׀-

1985/86

-׀׀-

-׀׀-

1986/87

Danijel Potočan

Olga Glaser

1987/88

-׀׀-

-׀׀-

1988/89

-׀׀-

-׀׀-

1989/90

-׀׀-

-׀׀-

1990/91

-׀׀-

-׀׀-

1991/92

-׀׀-

-׀׀-

1992/93

-׀׀-

-׀׀-

1993/94

Olga Glaser (v. d.)

/

1994/95

Olga Glaser

Irena Prinčič

1995/96

-׀׀-

-׀׀-

1996/97

-׀׀-

-׀׀-

1997/98

-׀׀-

-׀׀-

1998/99

-׀׀-

Ivica Drobnič

1999/00

-׀׀-

-׀׀-

2000/01

-׀׀-

-׀׀-

2001/02

-׀׀-

-׀׀-

2002/03

-׀׀-

-׀׀-

2003/04

-׀׀-

-׀׀-

2004/05

-׀׀-

-׀׀-

2005/06

-׀׀-

-׀׀-

2006/07

Verica Šenica Pavletič

Tjaša Pirc Pezdirc

2007/08

-׀׀-

-׀׀-

2008/09

-׀׀-

-׀׀-

2009/10

-׀׀-

-׀׀-

2010/11

-׀׀-

-׀׀-

2011/12

-׀׀-

-׀׀-

2012/13

-׀׀-

-׀׀-

2013/14

-׀׀-

-׀׀-

2014/15

-׀׀-

-׀׀-

2015/16

-׀׀-

-׀׀-

2016/17

-׀׀-

-׀׀-

2017/18

-׀׀-

-׀׀-

2018/19

-׀׀-

-׀׀-