LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

Uvajanje IKT v pouk

Eden izmed pomembnih razlogov za uvajanje IKT v pouk, je zagotovo ta, da smo del informacijske družbe. Družbeni razvoj stremi k razvijanju in razširjanju različnih tehnologij. Tudi otroci so vedno bolj izpostavljeni računalniškim vplivom. Prav je, da se tudi kot izobraževalna ustanova prilagajamo družbi in poskrbimo, da bo otrokom uporaba računalnika predstavljala nove izzive in s tem odraščanje in prilagajanje za čas, v katerega vstopajo. Prilagajanje na novosti je ključno za sodobno družbo.

Tako se je naša šola odločila, da je informacijsko-komunikacijska tehnologija nepogrešljiva tudi za naše učence. Postopoma smo jo začeli uvajati v pouk, kot pripomoček za učenje. Ker je računalnik že sam po sebi dober motivator, je uporaba IKT pri pouku lahko eden izmed učinkovitih načinov poučevanja. Z dodajanjem računalnika, kot pripomočka za učenje, pripomoremo k večji aktivnosti učenca, zanimivejšemu pouku ter enostavnejšemu učenju. Uporaba IKT v šolah je pomembna, saj pripomore k razvoju spretnosti ter pridobivanju IKT znanja, ki je za učenčevo nadaljnjo izobraževanje ključno. Seveda pa moramo paziti, da je naš glavi cilj ta, da dosežemo boljše rezultate učenja, kot smo jih dosegali prej. Zelo pomembno je, da temeljito razmislimo o tem, pri katerih temah in predmetih, je uporaba IKT smiselna.

 

Naj vam predstavim naše delo v računalniški učilnici.

Najprej se učenci seznanijo z računalniško učilnico, spoznajo svoje delovno mesto in se seznanijo s pravili obnašanja v njej. Pravila obnašanja vsako uro ponovimo, da jih slučajno kdo ne pozabi. Učenci opazujejo svoj računalnik in z ustrezno računalniško terminologijo imenujejo njegove dele. Skupaj se naučimo, kako vklopimo in kako izklopimo računalnik. To znanje uporabimo vsako uro v računalnici. Naučimo se dvoklika, ki nam pomaga pri zagonu posameznih programov, kako zapremo določen program ter kako okno odprejo čez celoten zaslon. Ko učenci uporabljajo računalnik pazijo, da z digitalnimi napravami skrbno ravnajo ter se zavedajo, da predolga uporaba digitalnih naprav škodi zdravju. Po daljši uporabi digitalnih naprav učitelji poskbimo, da se malo razmigamo.

 

Z medpredmetnimi povezavami dosegamo naslednje cilje:

Uporaba miške
- premikajo miško in opazujejo učinke na zaslonu
- premaknejo miško na določen predmet na zaslonu in ga izberejo – klik

Spoznavanje in uporaba slikarskega programa
- poiščejo ikono slikarskega programa in ga zaženejo
- ugotovijo elemente programskega okna (meni, orodjarna, paleta)
- narišejo risbo na določeno temo
- odprejo obstojočo sliko in jo spremenijo
- uporabijo različna slikarska orodja in ugotavljajo načine njihove uporabe
- ustvarjajo enostavne vsebine in jih shranijo

Uporaba določenih tipk tipkovnice
- po navodilih individualno uporabljajo določene tipke tipkovnice

Spoznavanje in uporaba urejevalnika besedil
- poiščejo ikono urejevalnika besedil in ga zaženejo
- ugotovijo elemente programskega okna (meni, ravnilo, drsnik)
- ugotovijo razlike med oknom slikarskega programa in urejevalnika besedil
- napišejo kratek sestavek z uporabo velikih in malih znakov, številk in drugih znakov ter odstavka
- uporabijo ukaz razveljavi
- brišejo besedilo, besedilo spremenijo
- ustvarjajo enostavne vsebine in jih shranijo;

Urejanje besedila
- uredijo sestavek z osnovnim oblikovanjem

Spoznavanje in uporaba urejevalnika preglednic
- poiščejo ikono urejevalnika preglednic in ga zaženejo
- ugotovijo elemente programskega okna (meni, celica, drsnik)
- ugotovijo razlike med oknom slikarskega urejevalnika besedil in urejevalnika preglednic
- podatke vnesejo v celice, naredijo tabelo, izdelajo grafikon
- uporabijo ukaz razveljavi
- brišejo, urejajo, spreminjajo izdelane tabele in grafikone
- ustvarjajo enostavne vsebine in jih shranijo;

Varnost
- upoštevajo osnovna pravila vedenja v digitalnih okoljih;
- skrbno ravnajo z digitalnimi napravami;
- se zavedajo, da je objavljanje svojih podatkov na spletu lahko nevarno;
- se zavedajo, da predolga uporaba digitalnih naprav škodi zdravju. Po daljši uporabi digitalnih naprav, se razmigajo.

 

Izdelki učencev so predstavljeni na šolski Facebook strani: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1682799721840763.1073742135.213707102083373&type=1&l=48569e0c36

Zadetkov: 1786