Popestrimo šolo 2016–2021

Kategorija: Popestrimo šolo
Slika1              Slika2 

 

 

O projektu - Popestrimo šolo 2016-2021

Kategorija: Popestrimo šolo

O projektu

Javni razpis programa Popestrimo šolo 2016-2021 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2016-2021(POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov. Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc. Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Z ukrepom bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer preko financiranja zaposlitev strokovnih delavcev. Strokovni delavci bodo kot multiplikatorji POŠ izvajali individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki.Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli. V sklopu izvajanja ukrepa se bo spodbujalo sodelovanje šol prijaviteljic z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Preberite več: O projektu - Popestrimo šolo 2016-2021

Multiplikator POŠ

Kategorija: Popestrimo šolo

Multiplikator POŠ – predstavitev

Moje ime je Tomaž Mikelj, po poklicu sem profesor zgodovine in filozofije. Z OŠ Savsko naselje smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter s tem šolski program za naslednjih pet let obogatili s projektom Popestrimo šolo 2016–2021. Kot multiplikator POŠ bom v okviru delovnih obveznosti izvajal neposredne individualne in skupinske vzgojno-izobraževalne dejavnosti z učenci tako, da se bom posvečal njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebno s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti in uporabe pametne tehnologije. Prav tako bom prek usposabljanj prenašal navedene vsebine na strokovne delavce svojega vzgojno-izobraževalnega zavoda, krepil svoje kompetence v obliki lastnega profesionalnega usposabljanja ter izvajal druge spremljajoče strokovne aktivnosti v okviru projekta (npr. priprave na delo, usklajevanje z vodstvom vzgojno-izobraževalnega zavoda, izdelava učnih pripomočkov, priprava gradiv, informiranje in obveščanje javnosti ipd.). Pri tem mi bodo v pomoč dosedanje delovne izkušnje. V preteklih letih sem delal v dveh muzejih (NMS in MAO), pisal pa sem tudi recenzije in strokovne članke na področju filozofije in sodeloval s Komisijo za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS, kjer sem trenutno tudi predsednik. V skladu s programom POŠ bom vsaj 75 odstotkov delovnega časa izvajal vzgojno-izobraževalne dejavnosti neposredno z učenci, preostanek delovnega časa pa bom namenil usposabljanju strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu razvoju in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim.

9. 1. 2017 - Predstavitev podjetništva za osnovnošolce

Kategorija: Popestrimo šolo

Predstavitev podjetništva za osnovnošolce

V ponedeljek 9. 1., smo v osmem razredu priredili delavnico za osnovnošolce, v kateri smo jim predstavili pozitivne učinke podjetništva. Projekt delavnic za osnovnošolce se izvaja v okviru projekta »VEM 2016 in 2017«, ki ga delno sofinancirajo SPIRIT, Javna agencija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj. Predavateljica na delavnici je bila gospa Bogdana Rejc, ki je zaposlena pri podjetju DATA, poslovne storitve d.o.o.. Podjetniška svetovalka Bogdana Rejc ima večletne izkušnje pri delu z mladimi in potencialnimi podjetniki. V 90 minutni predstavitvi, jim je na zanimiv in zabaven način predstavila, kako poteka ustanovitev podjetja na VEM točki in kaj sploh pomeni biti podjetnik. V galeriji si lahko ogledate tudi nekaj utrinkov iz predavanja.

FOTO UTRINKI...

Sajenje dreves z društvom Prostorož

Kategorija: Popestrimo šolo

SAJENJE DREVES

V ponedeljek 28. 11. 2016 smo se skupaj z društvom Prostorož lotili urejanja okolice naše šole. Zraven Savskega hriba smo tako sadili drevesa. Dogajanje je bilo pestro, saj nas je obiskal tudi župan Zoran Jankovič. Skupaj z njim smo posadili drevesa, na koncu pa smo se še posladkali s palačinkami in čajem. Za to so poskrbeli člani društva Prostorož, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Dogodek smo tudi poslikali, slike pa si lahko ogledate na naši strani.

 

FOTO UTRINKI...

Sodelovanje z ekipo Človekinj iz Zavoda BOB

Kategorija: Popestrimo šolo

V letošnjem šolskem letu sodelujemo z ekipo Človekinj iz Zavoda BOB, s katero bomo izvajali aktivnosti, ki bodo vključevale teme skupnostnega sobivanja in odgovornega odnosa do okolja. Učence in učenke bomo spodbujali k aktivni udeležbi pri sooblikovanju šolskega okolja. Prva aktivnost, s katero smo že pričeli, je izdelava mrež za šolske nogometne gole. V ta namen zbiramo majice, iz katerih bomo pletli mreže. Najbolj prav nam bodo prišle velike bombažne majice (T shirt).

UTRINKI... 

 

********

Predstavitev – Človekinje

Človekinje imajo status nevladne organizacije in delujejo pod okriljem Zavoda Bob. Ukvarjajo se predvsem z odnosom ljudi do kraja, v katerem živijo. S terenskim delom poskušajo vplivati na zmanjšanje vandalizma, pri čemer želijo problematiko nasloviti nekoliko širše, saj pri tem sodelujejo tako z uporabniki igrišč kot tudi z vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami in drugimi pomembnimi lokalnimi akterji.

Z OŠ Savsko naselje sodelujejo pri projektu izdelave mrež za gole iz rabljenih bombažnih majic. To sodelovanje je bistveno, saj otroke uči o pomembnosti recikliranja in trajnostnega razvoja. Živimo namreč v svetu, ki se bo v prihodnosti spoprijemal s pomanjkanjem surovin, zato je ekološko ozaveščanje izredno pomembno.

Sodelovanje s Človekinjami bo pomembno vplivalo na odnos otrok do lastnega okolja, naučili se bodo pomembnosti varovanja okolja in trajnostnega razvoja, soustvarjanje igrišč (pletenje mrež iz rabljenih majic) pa naj bi pomembno vplivalo tudi na odnos do igrišč samih in na zmanjšanje vandalizma. Takšne akcije so pomembne tudi, ker s povezovanjem različnih generacij krepijo povezanost znotraj skupnosti in medgeneracijsko povezanost, hkrati pa manjše skupnosti uspešno vpenjajo v širše okolje.