28. 1. 2015 - 5. A: PROJEKTNO DELO LJUBLJANA – MOJE MESTO

Park Tivoli je ljubljanski naravni in kulturni biser, pomemben del naše naravne in kulturne dediščine

Učenci 5. a razreda smo pod strokovnim vodstvom razredničarke Silve Seliškar, knjižničarja Primoža Bevca in mag. Olge Paulič - zunanje sodelavke, septembra 2014 pričeli s kulturnim dnevom o Ljubljani in s projektom otivolskih spomenikih. Naše delo se bo zaključilo predvidoma jeseni 2015, ko se bomo predstavili na DNEVIH EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE in ker bodo letos praznovali 25 letnico, bo ime celotnemu tednu »Praznovanja«.

Januarja 2015 smo v okviru razreda pripravili predstavitev plakatov o 15 izbranih spomenikih, fontanah ali skulpturah v parku Tivoli.

Marca 2015 načrtujemo predstavitev za starše na plakatih in z elektronskimi prosojnicami, maja ali junija 2015 pa za šolo in krajane.
Ves čas z nami sodeluje, svetuje in nam pomaga mag. Olga Paulič za kar smo ji vsi sodelujoči - učenci, razredničarka in vodstvo šole - zelo hvaležni.

Utrinki na fotografijah...

Zadetkov: 708