Šolska mediacija - prvi koraki

Kategorija: Šolska mediacija

Na sliki so: tim vrstniških mediatorjev, vodja mediacije na šoli - Tamara Neuman,

vodja usposabljanja za vrstniške mediatorje (Inštitut Concordia) - dr. Tanja Pia Metelko

 

KAJ JE VRSTNIŠKA MEDIACIJA?
 
Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov. V procesu mediacije osebi, ki sta sprti, s pomočjo nevtralne osebe - mediatorja, preko pogovora iščejo sporazumni dogovor, s katerim bodo zadovoljni vsi udeleženi.
  
 
KDO JO VODI?
 
Pri vrstniški mediaciji je celoten proces v rokah učencev. V vlogi mediatorjev nastopajo učenci, ki so se izobraževali na taboru mediatorjev (v sodelovanju z Inštitutom Concordia) in pridobili potrdilo o usposobljenosti za vrstniške mediatorje. Trenutno je to 10 učenk in učencev 7., 8. in 9. r. Mediacijo bodo opravljali pod mentorstvom mediacijskega tima učiteljic Mojce Merhar in Tjaše Jerak, pomočnice ravnateljice Tjaše Pirc Pezdirc in šolske psihologinje Tamare Neuman, ki se vse usposabljajo za pridobitev licence Šolskega mediatorja.
  
 
KAKO POTEKA?
 
Sprtim učencem učitelj predlaga reševanje sporov s pomočjo mediacije (seveda lahko tudi učenci sami poiščejo mediatorje). Učenci, ki se s tovrstnim načinom reševanja sporov strinjajo, odidejo z mediatorjema v mediacijsko sobo (čitalnico šole). Mediacija bo potekala dvakrat tedensko, ob ponedeljkih, ob 13. 30, in ob četrtkih, ob 12. 45.
 
Mediatorja predstavita pravila, ki jih morajo spoštovati udeleženci pogovora, razložita proces mediacije in svojo vlogo.
 
Nato se vsi udeleženi lotijo raziskovanja problema (medsebojno pripovedovanje in poslušanje, iskanje skupnih interesov, prepoznavanje in izražanje čustev…).
 
Tako se preko pogovora iščejo rešitve, s katerimi bodo zadovoljni vsi. Dogovor se zapiše, v znak spoštovanja dogovora se podpišeta oba sprta učenca in mediatorski tim (običajno bosta dva vrstniška mediatorja).
 
 
 
KAKŠNI SO CILJI VRSTNIŠKE MEDIACIJE?
 
Gre za konstruktiven način reševanja konfliktov – odgovornosti in naloge za svoje spore prevzamejo mladi sami.
 
Gre za celoten program ustanove, ki prinese spremembe v celotni shemi pristopa k reševanju konfliktov – s tem se spreminja šolska kultura in šolska klima!
 
Mediacija v šoli spodbuja pozitivno komunikacijo – mlade spodbuja k temu, da svoje konflikte rešujejo tako, da prisluhnejo drug drugemu, razvijajo kritično mišljenje in veščine razreševanja konfliktov.
 
Povečuje socialno opremljenost mladih ter zmanjšuje nasilnost in agresijo.
 
Uči, ozavešča in širi družbene vrednote, kot so nenasilna komunikacija, spoštovanje, pravičnost, poštenje, odgovornost, sožitje, mirno in kvalitetno sobivanje.
 
Krepi pozitivno samopodobo in spodbuja osebnostno rast ter razvoj mladostnikov.

 

Zadetkov: 978