MEDIACIJA NA OŠ SAVSKO NASELJE

Kategorija: Šolska mediacija

MEDIACIJA NA OŠ SAVSKO NASELJE

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

   

Mediacija

 • - Alternativno in konstruktivno reševanje sporov med udeleženci.
 • - Udeleženci v mediaciji so osebe v konfliktu in mediator.
 • - Prostovoljnost in zaupnost udeležencev.
 • - Osnovni elementi  v mediaciji so osebe, proces in problem.
 • - Faze mediacije: določitev problema, raziskovanje problema, iskanje rešitve in sprejetje dogovora za udeležence v konfliktu.

Z MEDIACIJO DO SPORAZUMNE REŠITVE PROBLEMA!

******************************************************  

Cilji mediacije

 • - Učenje konstruktivne komunikacije.
 • - Sporazumno reševanje problemov ob upoštevanju interesov vseh vpletenih.
 • - Izboljšanje sodelovanja.
 • - Usposabljanje za samostojno reševanje konfliktov.
 • - Osebnostna rast in razvoj.
 • - Razvijanje pogajalskih sposobnosti.

MEDIACIJA – NOVA KULTURA ODNOSOV!

******************************************************  

Vrstniška mediacija

 • - Je proces strpnega in konstruktivnega razreševanja konfliktov med učenci.
 • - Učenci samostojno vodijo mediacijski proces.
 • - Proces mediacije je v celoti v rokah učencev.
 • - Učitelj – mediator usmerja, pomaga in svetuje.
 • - Učenci se usposabljajo in urijo komunikacijske spretnosti in veščine v obliki vrstniških delavnic.
 • - Vrstniška mediacija kot interesna dejavnost

STRPEN IN KONSTRUKTIVEN DIALOG MED UČENCI!

******************************************************  

Prednosti vrstniške mediacije

 • - Učenci pridobivajo socializacijske veščine.
 • - Prenašajo pozitivna sporočila na mlajše učence.
 • - Sprejemajo odgovornost za lastne odločitve.
 • - Osebnostna rast učencev.
 • - Učenje, ozaveščanje in širjenje družbenih vrednot kot so: nenasilna komunikacija, spoštovanje, poštenost, odgovornost, sožitje, mirno in kvalitetno sobivanje.
 • - Preventivno ravnanje – spori ne prerastejo v nasilje.

UČENCI ZA UČENCE – VZGOJA ZA DOBRO ŠOLSKO KLIMO IN KULTURNE ODNOSE.

******************************************************  

Vrstniška mediacija na naši šoli

 • - Za učence od 5. do 9. razreda. Vodijo jo učenci – vrstniški mediatorji. Poteka v mediacijski sobi – čitalnici.
 • - Za učence od 1. do 4. razreda potekajo delavnice z elementi mediacije v razredu. Tekom šolskega leta razred kot celota deluje in spoznava zakonitosti mediacije.
 • - Interesna dejavnost: “Z lutko do mediacije”
 • - Mediacijski kotiček v pritličju šole. Namenjen je druženju vseh učencev naše šole, informiranju v povezavi z mediacijo, zbiranju predlogov učencev za mediacijo – mediacijski nabiralnik.
 • - Učitelji  mentorji – šolski mediatorji

 

Zadetkov: 418