PROGRAM DELA V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Kategorija: MI SMO ŠPORTNA ŠOLA

1. ŠPORTNI DNEVI

Razred

Tema

Čas

Vodja

6.–9.

Planinski pohod

21. september 2017

Dereani

1.–9.

Atletika

24. april 2018

Jeglič

1.–9.

Pohod ob žici

4. maj 2018

Dereani

6.–9.

Orientacija

6. junij 2018

Dereani

5., 6.

Zimski športni dan

februar 2018 na taboru

Dereani

7.–9.

Zimski športni dan

april 2018 na taboru

Jeglič

2. ŠOLA V NARAVI

Zimska šola v naravi z učenjem smučanja za 5. in 6. razred bo organizirana v februarju 2018 na Kopah. Vodja in organizator šole v naravi bo Bor Dereani.

3. ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON

Testiranje bomo izvedli v aprilu 2018 za vse učence naše šole. V začetku šolskega leta bo potrebno pridobiti soglasja od staršev otrok 1. razreda, ki veljajo do preklica.

4. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Udeleževali se bomo tekmovanj, ki jih organizira MOL, Oddelek za šport :

-                                                          rokomet MDE, SDE (maj 2018): Jeglič;

-                                                          nogomet MDI (sept. 2017): Dereani;

-                                                          odbojka MINI (maj 2018): Jeglič in MALA za dekleta (marec 2017): Jeglič;

-                                                          košarka (feb. 2018): Dereani;

-                                                          plavanje (jan. 2018): Dereani;

-                                                          akvatlon (maj  2018): Jeglič;

-                                                          kros: jesenski (okt. 2017) ali spomladanski (apr. 2018);

-                                                          atletika: jesenska, zimska (dvoranska) in spomladanska: Dereani, Jeglič.

5. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV ŠV

Izobraževali se bomo po programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizira Fakulteta za šport, glede na finančno stanje šole.

6. PLAVALNI TEČAJI

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v sklopu športne vzgoje organizirali plavanje v našem šolskem bazenu za učence od 1. do 5. razreda v obliki 10-urnih tečajev. Program bosta izvajala učitelja športne vzgoje Tadeja Jeglič in Bor Dereani ob pomoči vaditeljic plavanja Mojce Merhar, Katje Lavrič Čurk ter razrednih učiteljic.

7. ŠPORTNI ODDELKI

Planiramo izvedbo 40 ur za učence 1. do 3. razreda. Učencem bomo ponudili ure plavanja, mini odbojke, floorball-a in badmintona.

8. PROJEKT ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Zopet bomo izvajali program “Zdrav življenjski slog”. Namenjen je vsem otrokom šole in je  brezplačen. Program bo izvajalo Športno društvo Leon pod vodstvom Leona Omerzuja.

9. ŠPORTNO INTERESNE DEJAVNOSTI

košarka 4.–7. r.

nogomet 1.–4. r.

rokomet 4.–6. r. deklice

trebušni ples 1.–8. r. deklice

odbojka 2.–8. r.

ples za valeto 9. r.

atletika 1.–3. r.

10. PRAKSA ŠTUDENTOV

Tudi letošnje šolsko leto pričakujemo študente iz Fakultete za šport, ki bodo opravljali tedensko ali mesečno prakso na naši šoli. Mentorstva prevzameta učitelja športa Tadeja Jeglič in Bor Dereani.

11. STATUS ŠPORTNIKA ALI KULTURNIKA

Učencem, ki so zaradi obšolskih športnih ali kulturnih dejavnosti dodatno obremenjeni, bomo omogočili prilagajanje opravljanja šolskih obveznosti po Pravilniku o statusu športnika.

Vodja aktiva: Tadeja Jeglič, prof.