PROGRAM DELA V ŠOLSKEM LETU 2016/17

Kategorija: MI SMO ŠPORTNA ŠOLA

PROGRAM DELA V ŠOLSKEM LETU 2016/17

 

1. ŠPORTNI DNEVI

Razred

Tema

Čas

Vodja

6.–9.

Planinski pohod

september, oktober 2016

Dereani

10

1.–9.

Atletika

april 2017

Dereani

3

1.–9.

Pohod ob žici

maj 2017

Kržan

3

6.–9.

Orientacija

junij 2017

Dereani

3

6.–9.

Zimski športni dan

januar 2017

Kržan

10-30

2. ŠOLA V NARAVI

Zimska šola v naravi z učenjem smučanja za 5. razrede bo organizirana v marcu 2017. Vodja in organizator šole v naravi bo Bor Dereani.

Skupaj z naravoslovnim aktivom bomo poizkusili organizirati še en tabor z naravoslovno- športnimi vsebinami za učence 6. do 9. razreda.

3. ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON

Testiranje bomo izvedli v aprilu 2017 za vse učence naše šole. V začetku šolskega leta bo potrebno pridobiti soglasja od staršev otrok 1. razreda, ki veljajo do preklica.

4. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Udeleževali se bomo tekmovanj, ki jih organizira MOL, Oddelek za šport :

-       rokomet MDE, SDE (maj 2017):  Kržan;

-       nogomet MDI (sept. 2016): Dereani;

-       odbojka MINI (maj 2017): Kržan in MALA za dekleta (marec 2017): Kržan;

-       košarka (feb. 2017): Kržan;

-       plavanje (jan. 2017): Dereani;

-       akvatlon (maj  2017): Kržan;

-       kros: jesenski (okt. 2016) ali spomladanski (apr. 2017);

-       atletika: jesenska, zimska (dvoranska) in spomladanska: Dereani, Kržan.

5. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV ŠV

Izobraževali se bomo po programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizira Fakulteta za šport, glede na finančno stanje šole.

6. PLAVALNI TEČAJI

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v sklopu športne vzgoje organizirali plavanje v našem šolskem bazenu za učence od 1. do 5. razreda v obliki 10-urnih tečajev. Program bosta izvajala učitelja športne vzgoje Tadeja Kržan in Bor Dereani, vaditeljici plavanja Mojca Merhar in Ana Mrzel ter razredne učiteljice.

7. ŠPORTNI ODDELKI

Planiramo izvedbo 40 ur za učence 1. do 3. razreda. Učencem bomo ponudili ure plavanja, mini odbojke, mini nogometa, florballa in badmintona.

8. PROJEKT ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Zopet bomo izvajali program “Zdrav življenjski slog”. Namenjen je vsem otrokom šole in je  brezplačen. Program bo izvajalo Športno društvo Leon pod vodstvom Leona Omerzuja.

9. ŠPORTNO INTERESNE DEJAVNOSTI

košarka 4.–7. r. dečki

atletika 1.–3. r.

rokomet 4.–6. r. deklice

nogomet 1.–4. r.

odbojka 2.–8. r.

trebušni ples 1.–6. r. deklice

borilne veščine 1.–3. r.

10. PRAKSA ŠTUDENTOV

Tudi letošnje šolsko leto pričakujemo študente iz Fakultete za šport, ki bodo opravljali tedensko ali mesečno prakso na naši šoli. Mentorstva prevzameta učitelja športa Tadeja Kržan in Bor Dereani.

11. STATUS ŠPORTNIKA

Učencem, ki so zaradi obšolskih športnih ali kulturnih dejavnosti dodatno obremenjeni, bomo omogočili prilagajanje opravljanja šolskih obveznosti po Pravilniku o statusu športnika.

Vodja aktiva: Tadeja Kržan, prof.

 

 

1.      ŠPORTNI DNEVI

Razred

Tema

Čas

Vodja

6.–9.

Planinski pohod

september, oktober 2016

Dereani

10

1.–9.

Atletika

april 2017

Dereani

3

1.–9.

Pohod ob žici

maj 2017

Kržan

3

6.–9.

Orientacija

junij 2017

Dereani

3

6.–9.

Zimski športni dan

januar 2017

Kržan

10-30

2.      ŠOLA V NARAVI

Zimska šola v naravi z učenjem smučanja za 5. razrede bo organizirana v marcu 2017. Vodja in organizator šole v naravi bo Bor Dereani.

Skupaj z naravoslovnim aktivom bomo poizkusili organizirati še en tabor z naravoslovno- športnimi vsebinami za učence 6. do 9. razreda.

3.            ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON

Testiranje bomo izvedli v aprilu 2017 za vse učence naše šole. V začetku šolskega leta bo potrebno pridobiti soglasja od staršev otrok 1. razreda, ki veljajo do preklica.

4.      ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Udeleževali se bomo tekmovanj, ki jih organizira MOL, Oddelek za šport :

-                                                          rokomet MDE, SDE (maj 2017):  Kržan;

-                                                          nogomet MDI (sept. 2016): Dereani;

-                                                          odbojka MINI (maj 2017): Kržan in MALA za dekleta (marec 2017): Kržan;

-                                                          košarka (feb. 2017): Kržan;

-                                                          plavanje (jan. 2017): Dereani;

-                                                          akvatlon (maj  2017): Kržan;

-                                                          kros: jesenski (okt. 2016) ali spomladanski (apr. 2017);

-                                                          atletika: jesenska, zimska (dvoranska) in spomladanska: Dereani, Kržan.

5.      IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV ŠV

Izobraževali se bomo po programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizira Fakulteta za šport, glede na finančno stanje šole.

6.      PLAVALNI TEČAJI

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v sklopu športne vzgoje organizirali plavanje v našem šolskem bazenu za učence od 1. do 5. razreda v obliki 10-urnih tečajev. Program bosta izvajala učitelja športne vzgoje Tadeja Kržan in Bor Dereani, vaditeljici plavanja Mojca Merhar in Ana Mrzel ter razredne učiteljice.

7.      ŠPORTNI ODDELKI

Planiramo izvedbo 40 ur za učence 1. do 3. razreda. Učencem bomo ponudili ure plavanja, mini odbojke, mini nogometa, florballa in badmintona.

8.      PROJEKT ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Zopet bomo izvajali program “Zdrav življenjski slog”. Namenjen je vsem otrokom šole in je  brezplačen. Program bo izvajalo Športno društvo Leon pod vodstvom Leona Omerzuja.

9.      ŠPORTNO INTERESNE DEJAVNOSTI

košarka 4.–7. r. dečki

atletika 1.–3. r.

rokomet 4.–6. r. deklice

nogomet 1.–4. r.

odbojka 2.–8. r.

trebušni ples 1.–6. r. deklice

borilne veščine 1.–3. r.

10.  PRAKSA ŠTUDENTOV

Tudi letošnje šolsko leto pričakujemo študente iz Fakultete za šport, ki bodo opravljali tedensko ali mesečno prakso na naši šoli. Mentorstva prevzameta učitelja športa Tadeja Kržan in Bor Dereani.

11.  STATUS ŠPORTNIKA

Učencem, ki so zaradi obšolskih športnih ali kulturnih dejavnosti dodatno obremenjeni, bomo omogočili prilagajanje opravljanja šolskih obveznosti po Pravilniku o statusu športnika.

Vodja aktiva: Tadeja Kržan, prof.