Učenci tujci

Kategorija: UČENCI TUJCI

Učenci tujci, priseljenci iz drugih držav


Učenci tujci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju.


Glede na Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, zakoniti zastopniki otrok vložijo prošnjo za nadaljevanje izobraževanja, kar je za šoloobvezne otroke neodtujljiva pravica. Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.


Za učence tujce šola vsako leto organizira dodatno strokovno učno pomoč, ki jo izvajajo učitelji.

Zadetkov: 729