29. 5. 2020 - DODATNA NAVODILA OB ODPIRANJU ŠOLE

DODATNA NAVODILA OB ODPIRANJU ŠOLE

Sprememba obvestila z dne 28. 5. 2020: Učenci 2. a razreda bodo imeli učilnico še naprej v glavnem delu šole in bodo za prihod in odhod iz šole uporabljali glavni vhod.

Staršem učencev 4. in 5. razreda sporočamo, da bomo od 1. 6. 2020 do konca šolskega leta učencem od prehrane zagotavljali dopoldansko malico in kosilo, učenci, ki bodo ostajali v podaljšanem bivanju, popoldanske malice ne bodo imeli.

 

Dopolnilo obvestila z dne 28. 5. 2020 za vse učence 4.–8. razreda

Ob ponovnem vstopanju v šolo mora šola pridobiti Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (priloga št.1). Učenci naj prvi dan pouka predajo podpisano izjavo razredniku. Če izjave ne morete natisniti, jo lahko pošljete v e-obliki na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Razširjeni strokovni kolegij (RKS) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za učence ob ponovnem vračanju v šolo (priloga št.2). Če menite, da vaš otrok zdravstvene omejitve ima, se ravnajte po priporočilih, ki so napisana v priporočilih NIJZ v poglavju Zdravstvene omejitve (priloga št.3).

Nošenje zaščitnih mask za učence do 12. leta ni potrebno, starejši učenci pa naj bi jih imeli, ko se gibljejo izven matičnega razreda. Skrbeli bomo, da bo zadrževanja izven matičnega razreda čim manj. Učenci zaščitno opremo prinašajo od doma.

Po priporočilih NIJZ sta higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje bistvena za omejevanje širjenja virusov in drugih mikroorganizmov s kapljicami. Pomembna je higiena rok, izogibanje dotikanju obraza, vzdrževanje čistoče. V času izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa bomo veliko pozornost namenjali osveščanju otrok in ustreznemu izvajanju vseh higienskih priporočil. Starše naprošamo, da boste svoje otroke opozorili na pomembnost upoštevanja higienskih ukrepov tudi vi. Splošna navodila za preprečevanje okužbe s povzročiteljem COVID 19 so dosegljiva na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Učitelji bodo več časa namenili tudi ponovnemu privajanju na šolsko življenje in delo, pogovorom z učenci, kako so preživeli čas, ko so bili doma ... Preverjali bodo, kaj od vsebin, ki so se jih učenci učili doma, so si učenci zapomnili, kje so primanjkljaji, zato bodo učno snov z učenci predvsem ponavljali in utrjevali.

Zaposleni se bomo trudili, da bomo na šoli zagotovljali varnost, ustrezne higienske razmere in skrbeli za zdravje otrok in zaposlenih kot je v danih razmerah mogoče, prvenstveno pa bo naše pedagoško poslanstvo.


Ljubljana, 29. 5. 2020                                                                     Vodstvo šole

28. 5. 2020 - Z naslednjim tednom postopno vračanje vseh učencev v šolske klopi

NUJNA INFORMACIJA ODPIRANJE ŠOL

Na podlagi okrožnice MIZŠ z dne, 28. 5. 2020, se nadaljuje postopno vračanje učencev v šolo:

- v ponedeljek, 1. 6. 2020, učenci 4. in 5. razreda;
- v sredo, 3. 6. 2020, učenci 6., 7. in 8. razreda.

Od ponedeljka, 1.6.2020, bo spremenjena organizacija dela tudi za učence, od 1.–3. razreda in za učence 9. razreda.

Pouk za vse učence od 1.–9. razreda bo potekal v oddelkih, ki so bili oblikovani pred zaprtjem šol, kar pomeni, da se pouk v skupinah za učence 1.–3. razreda in za učence 9. razreda ukinja (ostajajo le skupine, ki so bile v veljavi do 13. 3. 2020).

Pouk posameznega oddelka bo potekal v matični učilnici (menjavali se bodo učitelji) in sicer po urniku, ki je bil v veljavi do 13. 3. 2020 pred zaprtjem šol.
Učenci naj prvi dan pouka tako prinesejo s seboj vse šolske potrebščine glede na veljaven urnik.

Vsi učenci bodo začeli s poukom ob 8.20 (razen jutranje varstvo, za katere se prostori ter vhodi ne spreminjajo). Učenci bodo za vhod in odhod iz šole uporabljali vhode kot pred zaprtjem šole.

Vhodi v šolo bodo v času pouka zaprti, odrasle osebe bodo lahko vstopale v šolo le z uporabo maske in ob predhodnem dogovoru z osebjem šole.

Pri organizaciji prehrane bomo za učence od 4.–8. razreda upoštevali podatke, ki so navedeni na pogodbi za prehrano. Starše naprošamo, da vsa odstopanja od pogodbe (začasne odpovedi prehrane, trajne odpovedi prehrane, spremembe obrokov ipd.) čimprej sporočite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Starše učencev 4. in 5. razreda naprošamo, da razrednikom čimprej sporočite vse morebitne spremembe podatkov pri odhodu učencev 4. in 5. razreda iz podaljšanega bivanja kot jih je imela šola do sedaj. V primeru, da boste prihajali po otroka, pridite ponj ob uri, ki je navedena kot čas odhoda otroka iz PB.

Starši pošiljajte v šolo samo popolnoma zdrave otroke!


Šola bo za zmanjšanje možnosti tveganja okužb z novim virusom skrbela za izvajanje ukrepov in priporočil NIJZ, ki jih še pričakujemo, zato bomo informacije ob odpiranju šol na spletni strani šole še dopolnjevali, učenci pa bodo dobili podrobnejše informacije tudi pri samem pouku.

Zavedamo se, da ukrepi spreminjajo šolski vsakdan kot smo ga bili vajeni, a vas prosimo, da jih sprejmete z razumevanjem, jih upoštevate in tako pripomorete k varovanju zdravja otrok in šolskega osebja.


Ljubljana, 28. 5. 2020                                   Vodstvo šole

  

Priloga: Okrožnica MIZŠ z dne, 28. 5. 2020

Obvestilo za starše 1.–8. razred

Spoštovani starši!

Šola potrebuje za organizacijo dela v naslednjem šolskem letu različne podatke
(izpolnjene obrazce) za učence. V času izobraževanja na daljavo se je pokazalo, da smo želene podatke dobili najhitreje, kadar smo poslali sporočilo neposredno na e-naslov staršev. Zato vas prosimo, da šoli posredujete elektronski naslov obeh staršev, kamor bomo lahko pošiljali nujna sporočila tudi v bodoče.
Če ste svoj e-naslov šoli v preteklosti že posredovali, vas prosimo, da to storite ponovno.

Podatke pošljite najkasneje do petka, 29. 5. 2020 na
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
zadeva: ime in priimek ter razred vašega otroka.

Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo za dosedanje skrbno sodelovanje na tem področju.

                                                                                                                                         Vodstvo šole

Ljubljana, 25. 5. 2020                           

15. 5. 2020 - Obvestilo za starše učencev 1. triade (1.-3. razred)

Ljubljana, 15. 5. 2020

Spoštovani starši!
V ponedeljek, 18. 5. 2020, se učenci 1. triade vračajo nazaj v šolo. Glede na priporočila NIJZ, da je v razredu lahko največ 15 učencev, smo učence razdelili v manjše učne skupine.
Učenci prinesejo v šolo vse svoje šolske potrebščine (pisala, zvezke, copate itd.), ki bodo do nadaljnjega ostale v razredih. Vse šolske obveznosti bodo učenci opravili pri pouku. Prosimo, da tisti, ki imate sposojene knjige iz šolske knjižnice, le-te prinesete nazaj v polivinilasti vrečki, podpisani z imenom in priimkom. Učenci naj imajo s seboj tudi dodatna topla oblačila, saj bodo razredi pogosteje zračeni. Naj imajo primerno in udobno obutev, saj bomo veliko časa preživeli zunaj. Prinašanje igrač, športnih rekvizitov itd. od doma ni dovoljeno.
Nošenje mask za učence ni potrebno. Učence bodo na vhodih prevzemali oz. predajali delavci šole. Staršem vstop v šolo ni dovoljen, zato vas prosimo, da se časov prihoda in odhoda, ki ste jih navedli v predhodni prijavi, dosledno držite. V primeru, da pride do sprememb v času prihoda in odhoda nas o tem pisno obvestite na posebnem listu papirja.
Učenci, ki pouka ne bodo obiskovali in ostajajo doma, bodo prejeli navodila za delo neposredno od razredničarke.
V kolikor imate vprašanja, smo vam razredničarke na voljo preko e-pošte in spletnih učilnic.

 

NAVODILA ZA PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE ZA 1. RAZRED
1. Jutranje varstvo bo organizirano za tiste, ki so se prijavili nanj. Od 6. 00 do 7.00 bo potekalo v glavni stavbi, v učilnici 2.b. Prihod je skozi glavni vhod, kjer učence sprejme učitelj. Od 7.00 naprej učenci 1. razreda prihajajo v jutranje varstvo skozi vhod v prizidku. Varstvo bo potekalo v razredu 1.a.
2. Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, prihajajo v šolo med 8.00 in 8.15 pri vhodu v prizidku. Učence bo na vhodih sprejel šolski delavec. Starši v šolo nimajo vstopa.
3. Prevzemanje otrok iz šole je na vhodu v prizidku šole.
a. Takoj po pouku:
     PON, SRE, PET ob 11.55.
     TOR in ČET ob 13.35 (po angleščini)
b. Takoj po kosilu:
     PON, SRE, PET ob 12.30.
     TOR in ČET ob 13.30 (po angleščini)
c. Za prevzemanje iz podaljšanega bivanja se držite ure odhoda, ki ste jo zapisali v prijavi.          Podaljšano bivanje se zaključi ob 16.30.


NAVODILA ZA PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE ZA 2. RAZRED
1. Jutranje varstvo bo organizirano za tiste, ki so se prijavili nanj. Poteka od 6.00 do 8.00. Učenci imajo vstop skozi glavni vhod, od koder jih bo učitelj pospremil do 2.b razreda.
2. Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, prihajajo v šolo med 8.00 in 8.15 skozi glavni vhod. Učence bo na vhodih sprejel šolski delavec. Starši v šolo nimajo vstopa.
3. Prevzemanje otrok iz šole je na glavnem vhodu šole.
a. Takoj po pouku:
     PON in PET ob 11.55
     TOR – ČET ob 12.45
b. Takoj po kosilu:
     PON in PET ob 13.00
     TOR – ČET ob 13.20
c. Za prevzemanje iz podaljšanega bivanja se držite ure odhoda, ki se jo zapisali v prijavi. Podaljšano bivanje se zaključi ob 16.30.

 

NAVODILA ZA PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE ZA 3. RAZRED
1. Jutranje varstvo bo organizirano za tiste, ki so se prijavili nanj. Poteka od 6.00 do 8.00. Učenci imajo vstop skozi glavni vhod, od koder jih bo učitelj pospremil do 2.b razreda.
2. Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, prihajajo v šolo med 8.00 in 8.15 skozi vhod pri Kidričevem spomeniku. Učence bo na vhodih sprejel šolski delavec. Starši v šolo nimajo vstopa.
3. Prevzemanje otrok iz šole je na glavnem vhodu šole.
a. Takoj po pouku:
     PON – ČET ob 12.45
     PET ob 11.55
b. Takoj po kosilu:
     PON in PET ob 13.30
     TOR – ČET ob 13. 40
c. Za prevzemanje iz podaljšanega bivanja se držite ure odhoda, ki se jo zapisali v prijavi. Podaljšano bivanje se zaključi ob 16.30.

 

Vodstvo šole OŠ Savsko naselje in aktiv učiteljev 1. – 3. razreda

 

PRAVILA RAVNANJA V OŠ SAVSKO NASELJE v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19

11. 5. 2020 - Nujno obvestilo in obrazci za starše (1.-3. razred)

Spoštovani starši!

Šola bo od ponedeljka, 18. 5. 2020, za učence od 1. do 3. razreda organizirala pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje in prehrano za naročnike.

Preberite več: 11. 5. 2020 - Nujno obvestilo in obrazci za starše (1.-3. razred)

18. 5. 2020 - Nujno obvestilo in obrazci za starše (9. razred)

Spoštovani starši!

Šola bo od ponedeljka, 25. 5. 2020, za učence 9. razreda organizirala pouk in prehrano za naročnike.

V skladu z navodili MIZŠ in NIJZ bomo pri delu dolžni upoštevati varnostne ukrepe za zmanjšanje možnosti okužbe z virusom covid-19, zato bo organizacija življenja in dela na šoli drugačna, kot smo je bili vajeni. Učne skupine pri vseh predmetih bodo štele največ 15 učencev (delitev učencev v skupine kot pri MAT, SLO in TJA). Gibanje učencev na šoli bo omejeno in njihova namestitev v razredu bo ob upoštevanju varne razdalje. Pouk bo potekal po prilagojenem urniku brez menjave učilnic, povečana bo skrb za čiščenje prostorov, higieno rok, izvajali se bodo še drugi ukrepi, o katerih bodo učenci pravočasno obveščeni.

Učenci bodo potrebovali svoje zaščitne maske, ki jih dnevno prinašajo od doma.

Ob ponovnem vstopu devetošolcev v šolo mora šola pridobiti ustrezne izjave staršev. V kolikor šola izjave do ponedeljka, 25. 5. 2020, ne pridobi, se napiše uradni zaznamek. Prosimo vas tudi za nove podatke o naročilu prehrane.

Priloga dopisa vsebuje tri obrazce:

Obrazec št. 1: Izjava ob ponovnem vstopu v šolo

Obrazec št. 2: Obrazec za naročilo prehrane

Obrazec št. 3: Izjava o neobiskovanju pouka zaradi zdravstvenega stanja otroka

Če je možno, obrazce podpišite, sicer na mestu podpisa s tiskanimi črkami navedite svoje ime in priimek.

V kolikor boste v obrazcu št. 3 navedli, da otrok do konca šolskega leta ne bo obiskoval pouka, vam obrazcev št. 1 in št. 2 ni potrebno izpolnjevati.

  

Prosimo, da obrazce vrnete na naslov

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (zadeva: Obrazci ter ime in priimek otroka)

čim prej, a najkasneje do torka, 19. 5. 2020 do 14. ure.

  

Zavedamo se, da novi ukrepi močno spreminjajo način dela v šoli, zato vas naprošamo, da jih sprejmete z razumevanjem in nas z njihovim upoštevanjem podprete pri naših prizadevanjih za varovanje zdravja.

  

Ljubljana, 18. 5. 2020                                            mag. Verica Šenica Pavletič

 

PRILOGE:

Obrazci

7. 5. 2020 - Obvestilo o postopnem vračanju učencev v šolo

Spoštovani starši!

Končno je napočil trenutek, ko bomo ponovno začeli oživljati šolsko delo v prostorih šole. Epidemija še ni povsem premagana, zato so zelo pomembni številni preventivni ukrepi, da se bolezen ponovno ne vrne.

MIZŠ se je skupaj z NIZJ pripravilo gradivo, za ukrepe pri postopnem vračanju učence v šolo. Učenci prve triade se vračajo 18. 5. 2020, učenci devetih razredov in po potrebi ostali učenci z učnimi težavami pa 25.5. 2020. Natančna navodila še čakamo. Takoj, ko jih dobimo, vas bomo obvestili o poteku.

Kot s prvo informacijo, o vračanju učencev v šolo, pa vas seznanjam z okrožnico MIZŠ, kjer so opredeljene zdravstvene omejitve za učence v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV (obisk šolskega pouka). Prosim vas, da okrožnico natančno preberete in nas v čim krajšem času obvestite po e-pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. o kakršni koli ovirah, da se vaš otrok 18. ali 25. 5. ne bo mogel vrniti v šolo.

Ostranite zdravi in vse dobro,

Mag. Verica Šenica Pavletič

REZULTATI IN ANALIZA ANKETE - Zadovoljstvo staršev z izobraževanjem na daljavo

Spoštovani starši!
Po enem mesecu izobraževanja od doma, sem vam poslala anketo. Presodila sem, da je po enem mesecu primeren čas, da ugotovim zadovoljstvo staršev z izobraževanjem na daljavo in učinkovitost dela nas strokovnih delavcev. Zahvaljujem se vam za sodelovanje.
Evalvacija ankete nam bo podlaga za izboljšave našega dela za naprej. Ga. Marija Pevec, ki je zadolžena za analizo ankete, je pripravila krajšo verzijo. Odgovori staršev, vključeni v analizo ankete, so nelektorirani.
Ker menim, da je anketa pokazatelj našega dela, vam jo pošiljam v vednost. Verjamem, da boste tako dobili še večji uvid v delo šole v teh kriznih časih.

REZULTATI IN ANALIZA ANKETE

Ob tej priložnosti se vam tudi zahvaljujem za vse vaše razumevanje, spodbudne besede in tudi pomoč, da izobraževanje vaših otrok in naših učencev lepo teče.


mag. Verica Šenica Pavletič
Ravnateljica

13. 3. 2020 - ORGANIZIRAN POUK NA DALJAVO OD 16. 3. 2020

13. 3. 2020

Spoštovani starši,

od 16. marca 2020 do preklica bo šola zaprta, pri čemer bomo organizirali pouk na daljavo. V nadaljevanju podajamo strnjena navodila:


POUK:
- Učitelji bodo na različne načine usmerjali delo učencev, komunikacija bo potekala preko e-pošte in e-učilnic.
- Vsi učenci so dobili šolske e-naslove.
- Odgovornost za učenje bo v celoti učenčeva. Ob tem starše prosimo, da nadzirate otrokovo izpolnjevanje dnevnih nalog. Poučevanje tudi v tem primeru prepustite učiteljem.
- Kar bodo učenci opravili v dneh pouka na daljavo, bo podlaga za kasnejše ocenjevanje znanja.
- Starše ob tem pozivamo, da otrokom omogočite dnevno branje e-sporočil in morebitno korespondenco z učitelji.
- Če doma nimate možnosti, da bi se otrok učil z navodili preko informacijsko-komunikacijske tehnologije (računalnik ...), naj to učenec sporoči svojemu razredniku, da bomo razmislili o drugih možnostih.
- Ure, ki jih bodo učenci opravili doma, se bodo štele kot ure pouka. Če nalog ne bodo pravočasno opravili, bodo manjkajoče ure morali nadomestiti s poukom po koncu rednega urnika, ko bodo šole ponovno odprte.
- Spodaj je pripet dnevni način dela in obveznosti učencev ter strokovnih delavcev šole.

OBVEŠČANJE:
- O vseh spremembah boste sproti obveščeni z obvestili na šolski spletni strani.
- Vsa obvestila in druge pomembne informacije, prosimo, pošiljajte na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
- Vprašanja, glede pouka na daljavo in podobno, prosimo, naslavljajte neposredno na učitelja ali razrednika. Vsi e-naslovi zaposlenih so objavljeni na spletni strani šole.

Še naprej vas prosimo, da nas obveščate, če se je v vaši družini kdo okužil z navedenim virusom, predvsem pa vas pozivamo, da sledite vsem preventivnim navodilom.


Verjamem, da bomo s skupnimi močmi premagali tudi to nadlogo in se še močnejši vrnili nazaj v šolo.


mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica