13. 11. 2020 - OBVESTILO O PODALJŠANJU ŠOLANJA NA DALJAVO

Spoštovani starši, učenke in učenci!

Obveščamo vas, da je vlada RS zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi včeraj, 12. 11. 2020 sprejela sklep, 

da se bo vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo še nadaljnih 14 dni (do 28. 11. 2020).

Učitelji bodo v času šolanja na daljavo objavljali napotke za delo učencev v e-učilnicah posameznega oddelka, posamezna obvestila bodo učencem posredovana tudi na njihove e-naslove.

Učenci naj napotke za delo v e-učilnicah in sporočila na svojih e-naslovih dnevno spremljajo ter se udeležujejo oblik srečanj na daljavo, ki jih bodo ponudili učitelji. V primeru nejasnosti oz. različnih vprašanj lahko učenci in starši pošljete sporočilo na e-naslov posameznemu strokovnemu delavcu šole. Naslovi so objavljeni na spletni strani šole v zavihku O šoli – kolektiv.

Čas trajanja šolanja na daljavo zaenkrat ni določen, vsekakor pa vas bomo o vseh spremembah v zvezi s šolanjem sprotno in pravočasno obveščali.

Učencem želimo uspešno šolsko delo z željo, da se čim prej srečamo v šoli.

Ljubljana, 13. 11. 2020                                                                            Kolektiv OŠ Savsko naselje

Zadetkov: 203