POPOLDANSKE GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 2017/2018

Kategorija: Govorilne ure

GOVORILNE URE

Vsak učitelj ima svoje dopoldanske govorilne ure. Razpored je objavljen na spletni strani šole.

Popoldanske govorilne ure:

   1.–5. razred  17.00 do 19.00

   6.–9. razred  17.00 do 19.00

Datumi popoldanskih govorilnih ur:

3. 10. 2017 (1. r. – RS – IZREDNI)

7. 11. 2017

5. 12. 2017       

9. 1. 2018

6. 3. 2018

3. 4. 2018

8. 5. 2018 

RODITELJSKI SESTANKI

            1. roditeljski sestanek:

1. r.                 1. 9. 2017 ob 11.00

2.–5. r.            12. 9. 2017 ob 17.00

6.–9. r.            12. 9. 2017 ob 18.00

5., 6. r.            7. 11 2017        Izredni roditeljski sestanek  za zimski športni tabor.    

      

2. roditeljski sestanek:

1.–5. r             6. 2. 2018 ob 17.00

6.–9. r.            6. 2. 2018 ob 18.00    

                 

Sestanki za starše bodočih prvošolce.

1. sestanek

Konec januarja ali v začetku februarja.

2. sestanek

Konec maja ali v začetku junija.

Ostali RS so izredni.

URNIK DOPOLDANSKIH GOVORILNIH UR 2017/18

Kategorija: Govorilne ure

URNIK DOPOLDANSKIH GOVORILNIH UR 2017/18

Prosimo, da se za obisk dopoldanskih govorilnih ur predhodno najavite pri učitelju.

BEVC, Primož

ponedeljek, 11.05–11.50

BREGAR BELINGAR, Nives

petek, 8.20–9.05

BERNIK, Matjaž

četrtek, 9.10–9.55

BERLOŽNIK, Ana

še ni podatka

BRAČIČ, Brane 

sreda, 11.55–12.40

BURJA, Klemen

petek, 10.15−11.00

DEREANI, Bor

torek, 11.05–11.50

DRAGAR, Erika

torek, 10.15−11.00

FERLINC, Zdenka

sreda, 10.20–11.00

GLAZER, Katja

 

GLIHA ERJAVEC, Ingrid

sreda, 12.50−13.35

mag. HERMAN, Uroš

sreda, 9.10−9.55

HORVAT, Tita

ponedeljek, 12.45−13.30

HROVAT, Marija

ponedeljek, 11.55−12.40

JERAK, Tjaša

četrtek, 11.55−12.40

JERNEJČIČ ZIERNFELD, Andreja

ponedeljek, 10.15–11.00

KLOBAS PEČNIK, Palmira

četrtek, 9.10−9.55

JAMNIK, Sabina

ponedeljek, 9.10−9.55

JEGLIČ, Tadeja

torek, 11.05–11.50

LAVRIČ ČURK, Katja

ponedeljek, 10.15−11.00

LEKŠE, Anja

četrtek, 13.45−14.30

LOKOVŠEK, Nejc

ponedeljek, 11.05–11.50

MIKELJ, Tomaž

torek, 9.10−9.55

MERHAR, Mojca

sreda, 9.10−9.55

MRZEL, Ana

še ni podatka

PEZDIRC,Valentina

torek, 11.55–12.40 (do 20. 3. 2018)

NEUMAN, Tamara

ponedeljek, 7.30–8.15,  torek, 16.00–17.00 (po dogovoru s starši)

PERNE, Zlatka

torek, 10.15−11.00

PERŠIN, Blanka

 

PETAČ, Biljana

sreda, 9.10−9.55

dr. PEVEC, Marija

torek, 11.05–11.50/ učilnica za zgodovino

PIRC PEZDIRC, Tjaša

sreda, 8.20−9.05

POGLADIČ, Manca

ponedeljek, 10.15–11.00

SELIŠKAR, Silva

ponedeljek, 9.10−9.55

mag. ŠENICA PAVLETIČ, Verica 

sreda, 9.10−9.55

ŠKORJANC KOSMAČ, Marjeta

četrtek, 9.10−9.55

ŠPANINGER, MIran

torek, 11.55−12.40

ŠVENCBIR, Suzana

torek, 10.15−11.00

TEKAVČIČ PRIMON, Ana

sreda,10.15−11.00

ŠVAJGER,Dominika

sreda,10.15−11.00

VIDMAR, Milojka

sreda,11.55–12.40

VRŠČAJ, Damjana

četrtek, 11.05–11.50