Šolska svetovalna služba

 Šolska psihologinja  Tel. 01/3000-176 
 Mobilna specialna pedagoginja  Tel. 01/3000-181
 Mobilna specialna pedagoginja   Tel. 01/3000-181

 

V šolski svetovalni službi v šolskem letu 2016/2017 opravljajo svoje delo:

1. Psihologinja Tamara Neuman
2. Specialna pedagoginja Ana Mrzel (Zavod Janez Levec)
3. Specialna pedagoginja Ana Berložnik (Zavod Janez Levec)
4. Specialna pedagoginja Erika Sonjak (Zavod Janez Levec)
5. Socialna pedagoginja Barbara Gregorič (OŠ Vič)
5. Logopedinja Irena Željan