Šolska svetovalna služba

 Šolska psihologinja  Tel. 01/3000-176 
 Mobilna specialna pedagoginja  Tel. 01/3000-181
 Mobilna specialna pedagoginja   Tel. 01/3000-181

 

V šolski svetovalni službi v šolskem letu 2017/2018 opravljajo svoje delo:

1.

Psihologinja

Tamara Neuman

2.

Specialna pedagoginja

Ana Mrzel (Center Janeza Levca)

3.

Specialna pedagoginja

Ana Berložnik (Center Janeza Levca)

4.

Specialna pedagoginja

Erika Sonjak (Center Janeza Levca)

5.

Socialna pedagoginja

Barbara Gregorič (OŠ Vič)