IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Kategorija: Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2019/2020

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Oznaka

Učitelj

Multimedija (8. razred)

MME

Primož Bevc

Urejanje besedil (7. razred)

UBE

Primož Bevc

Zvezde in vesolje (7.–9. raz.)

SLZ

Milojka Vidmar

Šolsko novinarstvo (9. raz.)

ŠNO

Suzana Švencbir

Likovno snovanje 1 (7. raz.)

LS1

Matjaž Bernik

Likovno snovanje 2 (8. raz.)

LS2

Matjaž Bernik

Likovno snovanje 3 (9. raz.)

LS3

Matjaž Bernik

Šport za zdravje (7. raz./ 2 skupini)

ŠZZ

Bor Dereani, Tadeja Jeglič

Šport za sprostitev (8.raz./ 2 skupini)

ŠZS

Bor Dereani, Tadeja Jeglič

Izbrani šport (9. raz./ 2 skupini)

IŠP

Tadeja Jeglič, Bor Dereani

Nemščina 1 (7. raz.)

NI1

Nives Bregar Belingar

Nemščina 2 (8. raz.)

NI2

Nives Bregar Belingar

Nemščina 3 (9. raz.)

NI3

Nives Bregar Belingar

Poskusi v kemiji (8.–9. raz.)

POK

Dominika Švajger, Nejc Mesesnel

Sodobna priprava hrane (7.–8. raz.)

SPH

Sabina Jamnik, Lucija Šušteršič

Načini prehranjevanja (9. raz.)

NPH

Sabina Jamnik, Lucija Šušteršič

Ansambelska igra (7.–9. raz.)

ANI

Špela Filipič

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Prvi tuji jezik – angleščina

N1A

Julija Kokalj, Ana Tekavčič Primon

Drugi tuji jezik – nemščina (4.–6. raz.)

N2N

Nives Bregar Belingar

Šport (4.–6. raz., 2 skup.)

NŠP

Bor Dereani, Tadeja Jeglič

Umetnost (4.–6. raz.)

NUM

Špela Filipič

Računalništvo (4.–6. raz., 2 skup.)

NRA

Manca Zupančič

Tehnika (4.–6. raz., 2 skup.)

NTE

Andreja Jernejčič Ziernfeld

Učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko.