IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Kategorija: Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI ZA SEDMI, OSMI IN DEVETI RAZRED  IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Oznaka

Učitelj

Multimedija  (7.–8. razred)

MME

Primož Bevc

Daljnogledi in planeti (7.–9. raz.)

DIP

Milojka Vidmar

Gledališki klub (7.–8. razred)

GKL

Suzana Švencbir

Likovno snovanje 1 (7. raz.)

LS1

Matjaž Bernik

Likovno snovanje 2 (8. raz.)

LS2

Matjaž Bernik

Likovno snovanje 3 (9. raz.)

LS3

Matjaž Bernik

Šport za zdravje (7. raz.)

ŠZZ

Tadeja Jeglič; Bor Dereani

Šport za sprostitev (8.raz.-2.skup.)

ŠZS

Tadeja Jeglič; Bor Dereani

Izbrani šport

IŠP

Tadeja Jeglič; Bor Dereani

Nemščina 1 (7. raz.)

NI1

Nives Bregar Belingar

Nemščina 2 (8. raz.)

NI2

Nives Bregar Belingar

Nemščina 3 (9. raz.)

NI3

Nives Bregar Belingar

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Oznaka

Učitelj

Prvi tuji jezik – angleščina

N1A

Ana Tekavčič Primon, Valentina Pezdirc

Drugi tuji jezik – nemščina (4.–6. raz.)

N2N

Nives Bregar Belingar

Šport (4.–6. raz.-2 skup.)

NŠP

Bor Dereani, Tadeja Jeglič

Umetnost (4.–6. raz.)

NUM

Palmira Klobas Pečnik

Računalništvo (4.–6. raz.-2 skup.)

NRA

Primož Bevc, Manca Pogladič

Tehnika (4.–6. raz.-2 skup.)

NTE

Matjaž Bernik

Učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Zadetkov: 116