IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Kategorija: Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI ZA SEDMI, OSMI IN DEVETI RAZRED  IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Oznaka

Učitelj

Računalniška omrežja (8.–9. razred)

ROM

Primož Bevc

Urejanje besedil (7. razred)

UBE

Primož Bevc

Sonce, Luna, Zemlja (7.–9. raz.)

SLZ

Milojka Vidmar

Literarni klub (7.–8. raz.)

LKL

Biljana Petač

Likovno snovanje 1 (7. raz.)

LS1

Matjaž Bernik

Likovno snovanje 2 (8. raz.)

LS2

Matjaž Bernik

Likovno snovanje 3 (9. raz.)

LS3

Matjaž Bernik

Šport za zdravje (7. raz.)

ŠZZ

Bor Dereani

Šport za sprostitev (8.raz.,2 skup.)

ŠZS

Tadeja Jeglič; Bor Dereani

Izbrani šport

IŠP

Tadeja Jeglič

Nemščina 1 (7. raz.)

NI1

Nives Bregar Belingar

Nemščina 2 (8. raz.)

NI2

Nives Bregar Belingar

Nemščina 3 (9. raz.)

NI3

Nives Bregar Belingar

Poskusi v kemiji (8.–9. raz.)

POK

Dominika Švajger

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Prvi tuji jezik – angleščina

N1A

Ana Tekavčič Primon

Drugi tuji jezik – nemščina (4.–6. raz.)

N2N

Nives Bregar Belingar

Šport (4.–6. raz., 2 skup.)

NŠP

Bor Dereani, Tadeja Jeglič

Umetnost (4.–6. raz.)

NUM

Katja Glazer

Računalništvo (4.–6. raz., 2 skup.)

NRA

Domen Brglez (Manca Zupančič)

Tehnika (4.–6. raz., 2 skup.)

NTE

Matjaž Bernik

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

SPH

Sabina Jamnik

Zadetkov: 92