SPREMEMBE URNIKA IN PROSTORA V ČASU NPZ

Kategorija: NPZ

SPREMEMBE URNIKA IN PROSTORA V ČASU NPZ

 

DATUM: PETEK, 4. 5. 2018 - NPZ SLOVENŠČINA

 

Razred

Čas

Prostor

Učitelj- ica

Dejavnost

6.a (18 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ slovenščina 8.30 - 9.30, zaposlitev do 10.00, malica

6. b (15 učencev) - 2. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ slovenščina 8.30 - 9.30, zaposlitev do 10.00, malica

1 učenec PP 6. raz. - 3. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ slovenščina 8.30 - 10.00, odpelje na malico

7. a

ŠD Pohod

7. b

ŠD Pohod

8. a

ŠD Pohod

9. a (18 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ slovenščina 8.30 - 9.30, zaposlitev do10.00, malica

1 učenec PP 9.raz. -   2. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ slovenščina 8.30 - 10.00, odpelje na malico

Hodnik 2. nadstropje

8.15 - 10.00

hodnik 2. nadstropje

objava na dan pisanja

dežurstvo

Hodnik pritličje in 1. nadst.

8.15 - 10.00

hodnik pritl., 1.nadstropje

objava na dan pisanja

dežurstvo

         
         

DATUM: PONEDELJEK, 7. 5. 2018 - NPZ MATEMATIKA

Razred

Čas

Prostor

Učitelj- ica

Dejavnost

6.a (18 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ matematika 8.30 - 9.30, zaposlitev do 10.00, malica

6. b (15 učencev) - 2. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ matematika 8.30 - 9.30, zaposlitev do 10.00, malica

1 učenec PP 6. raz. - 3. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ matematika 8.30 - 10.00, odpelje na malico

7. a

8.15 - 10.00

v učilnici LVZ (Bernik)

1. ura M. Bernik 2.ura D. Švajger

1.ura LUM 2. ura: NAR

7. b

8.15 - 10.00

v učilnici TJA (Horvat)

Tita Horvat

1. in 2. ura: TJA

8. a

8.15 - 10.00

v učilnici slo (Švencbir)

Verica Š. Pavletič

1. ura: ZGO 2. ura: DDKE

9. a (18 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ matematika 8.30 - 9.30, zaposlitev do 10.00, malica

1 učenec PP 9.raz. -   2. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ matematika 8.30 - 10.00, odpelje na malico

Hodnik 2. nadstropje

8.15 - 10.00

hodnik 2. nadstropje

objava na dan pisanja

dežurstvo

Hodnik pritličje in 1. nadst.

8.15 - 10.00

hodnik pritl., 1.nadstropje

objava na dan pisanja

dežurstvo

Predure in pouk po malici potekajo po rednem urniku.

         

DATUM: SREDA, 9. 5. 2018 - NPZ ANGLEŠČINA 6. raz. in GUM 9. razred

Razred

Čas

Prostor

Učitelj- ica

Dejavnost

6. a (18 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ angleščina in 8.30 - 9.30, zaposlitev do 10.00, malica

6. b (15 učencev) - 2. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ angleščina 8.30 - 9.30, zaposlitev do 10.00, malica

1 učenec PP 6. raz. - 3. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ angleščina 8.30 - 10.00, odpelje na malico

7. a

8.15 - 10.00

v učilnici TJA (Horvat)

Biljana Petač

1. in 2. ura: SLO

7. b

8.15 - 10.00

v učilnici LVZ (Bernik)

1.ura: S. Švencbir 2.ura: M. Pevec

1. ura:SLO 2. ura: ZGO

8. a

8.15 - 10.00

v učilnici slo (Švencbir)

1.ura: V. Š. Pavletič 2.ura: S. Švencbir

1. ura:ZGO 2. ura:SLO (obe skupini)

9. a (18 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ GUM 8.30 - 9.30, zaposlitev do 10.00, malica

1 učenec PP 9.raz. -   2. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja

objava na dan pisanja

NPZ GUM 8.30 - 10.00, odpelje na malico

Hodnik 2. nadstropje

8.15 - 10.00

hodnik 2. nadstropje

objava na dan pisanja

dežurstvo

Hodnik pritličje in 1. nadst.

8.15 - 10.00

hodnik pritl., 1.nadstrop.

objava na dan pisanja

dežurstvo

Predure in pouk po malici potekajo po rednem urniku.

Nacionalno preverjanje znanja 2017/18

Kategorija: NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

DATUM

AKTIVNOST

1. 9. 2017

petek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz

katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. r. z    NPZ.

Po sklepu ministrstva bo tretji predmet za 9. r. na naši šoli GLASBENA UMETNOST.

30. 11. 2017

četrtek

Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda na NPZ.

4. 5. 2018

petek

  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.

7. 5. 2018

ponedeljek

  NPZ iz matematike za 6. in 9. r.

9. 5. 2018

sreda

  NPZ iz tretjega predmeta (GLASBENA UMETNOST) za 9. r. 

  NPZ iz tujega  jezika za 6. r.

29. 5. 2018

torek

  Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ

  v 9. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 9. r.

30. 5.  in 31. 5. 2018

sreda in četrtek

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 9. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na Ric.

5. 6. 2018

torek

  Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ

  v 6. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 6. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 6. r.

6. 6. 2018

sreda

  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, učencev

  v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na Ric.

7. 6. 2018

četrtek

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na Ric.

15. 6. 2018

petek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. r.

18. 6. 2018

ponedeljek

  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, v 6. r.

21. 6. 2018

četrtek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

NPZ: Informacije za učence in starše

Kategorija: NPZ

Državna komisilja za vodenje NPZ vsako šolsko leto pripravi knjižico Informacije za učence in starše, ki je objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra:

http://www.ric.si

in

http://eric.ric.si