Informacije o nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2020/21

Kategorija: NPZ
Spoštovani učenci in starši!
 
Informacije o nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2020/21 so dostopne v publikaciji za starše, ki je dostopna na spodnji naslednji povezavi.
 
 
Ljubljana, 11.11.2020                                                Tjaša Pirc Pezdirc

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2020/2021

Kategorija: NPZ

DATUM

AKTIVNOST

1. 9. 2020

torek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. r. iz NPZ.

30. 11. 2020

ponedeljek

Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda na NPZ.

4. 5. 2021

torek

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.

6. 5. 2021

četrtek

NPZ iz matematike za 6. in 9. r.

10. 5. 2021

ponedeljek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. r.

NPZ iz tujega jezika za 6. r.

1. 6. 2021

ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 9. r.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. r.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r.

2. 6. in 3. 6. 2021

sreda in četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC.

7. 6. 2021

ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6. r.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. r.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

8. 6. 2021

torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

9. 6. 2021

sreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po izvedbah) učencev v 9. r.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

15. 6. 2021

torek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. r. RIC posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, v 6. r.

24. 6. 2021

četrtek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

V letošnjem šolskem letu bo tretji predmet, iz katerega se bo preverjalo znanje učencev, ŠPORT.