Nacionalno preverjanje znanja

Kategorija: NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

Obveščamo vas, da nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda v letošnjem šolskem letu odpade.

Vodstvo šole

Ljubljana, 17. 4. 2020 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2019/2020

Kategorija: NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

DATUM

AKTIVNOST

2. 9. 2019

ponedeljek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, izkaterega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. r. iz NPZ.

29. 11. 2019

petek

Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda na NPZ.

5. 5. 2020

torek

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.

7. 5. 2020

četrtek

NPZ iz matematike za 6. in 9. r.

11. 5. 2020

ponedeljek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. r.

NPZ iz tujega jezika za 6. r.

1. 6. 2020

ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZv 9. r.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. r.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisnenaloge NPZ v 9. r.

2. 6. in 3. 6. 2020

torek in sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisnenaloge NPZ v 9. r.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC.

8. 6. 2020

ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZv 6. r.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. r.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

9. 6. 2020

torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

10. 6. 2020

sreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po izvedbah) učencev v 9. r.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

15. 6. 2020

petek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. r.

16. 6. 2020

ponedeljek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, v 6. r.

24. 6. 2020

sreda

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

V letošnjem šolskem letu bo tretji predmet, iz katerega se bo preverjalo znanje učencev, šport.