SPREMEMBE URNIKA IN PROSTORA V ČASU NPZ 2019

Kategorija: NPZ

SPREMEMBE URNIKA IN PROSTORA V ČASU NPZ

 

DATUM: TOREK, 7. 5. 2019 -  NPZ SLOVENŠČINA

 
     

 

Razred

Čas

Prostor

Učitelj- ica

Dejavnost

6.raz.  (16 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ slovenščina 8.30 - 9.30,zaposlitev do 10.00,malica

6. raz. (12 učencev) - 2. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ slovenščina 8.30 - 9.30,zaposlitev do 10.00,malica

 6. raz. - 3. sk. (1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ slovenščina 8.30 - 10.00,malica

 6. raz. - 4. sk. (1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ slovenščina 8.30 - 10.00,malica

7. a

1. in 2. ura

v učilnici TJA (Horvat)

1.ura T. Horvat 2.ura V. Š. Pavletič

pouk po rednem urniku

7. b

1. in 2. ura

v učilnici LVZ (Bernik)

1.ura M. Vidmar 2.ura T. Horvat

pouk po rednem urniku

8. NIV/1. sk.

1. in 2. ura

v učilnici SLO(Švencbir)

1.ura D. Brglez 2.ura S.Švencbir

pouk po rednem urniku

8. NIV/2. sk.

1. in 2. ura

v učilnici GVZ (Glazer)

1.ura B. Petač  2.ura M. Vidmar

pouk po rednem urniku

8. NIV/3. sk.

1. in 2. ura

v učilnici za tehniko

1.ura Ziernfeld 2.ura B. Petač

pouk po rednem urniku

9. a  (25 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ slovenščina 8.30 - 9.30,zaposlitev do10.00,malica

 9.raz. -   2. sk.(1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ slovenščina 8.30 - 10.00, malica

 9.raz. -   3. sk.(1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ slovenščina 8.30 - 10.00, malica

Hodnik 2. nadstropje

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

dežurstvo

Hodnik pritličje,   1. nadst.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

dežurstvo

Predure in pouk po malici potekajo po rednem urniku.

DATUM: ČETRTEK, 9. 5. 2019 -  NPZ MATEMATIKA

 
     

 

Razred

Čas

Prostor

Učitelj- ica

Dejavnost

6.raz.  (16 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ matematika 8.30 - 9.30,zaposlitev do 10.00,malica

6.raz. (12 učencev) - 2. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ matematika 8.30 - 9.30,zaposlitev do 10.00,malica

 6. raz. - 3. sk. (1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ matematika 8.30 - 10.00,  malica

 6. raz. - 4. sk. (1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ matematika 8.30 - 10.00,  malica

7. a

1. in 2. ura

v učilnici LVZ (Bernik)

U. Herman

pouk

7. a

3. in 4. ura

v učilnici MAT-TEH (Ziernfeld)

3. ura: A. J. Ziernfeld, 4. ura: B. Petač

dve uri delavnic na temo Varnost na internetu

7. b

1. in 2. ura

v učilnici TJA (Horvat)

D. Brglez in M. Vidmar

dve uri delavnic na temo Varnost na internetu

8. a

1. in 2. ura

v učilnici SLO(Švencbir)

B. Petač

dve uri delavnic na temo Varnost na internetu

8. b

1. in 2. ura

v učilnici GVZ (Glazer)

K. Glazer

dve uri delavnic na temo Varnost na internetu

9. a  (25 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ matematika 8.30 - 9.30,zaposlitev do10.00,malica

 9.raz. -   2. sk.(1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ matematika 8.30 - 10.00, malica

 9.raz. -   3. sk.(1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ matematika 8.30 - 10.00,malica

9. a

3. in 4. ura

v učilnici MAT-FIZ (Vidmar)

3. ura: M. Vidmar,      4. ura: M. Bernik

dve uri delavnic na temo Varnost na internetu

Hodnik 2. nadstropje

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

dežurstvo

Hodnik pritličje,   1. nadst.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

dežurstvo

Predure in pouk po malici potekajo po rednem urniku.

         

DATUM: PONEDELJEK, 13. 5. 2019 - NPZ ANGLEŠČINA 6. raz. in  DDKE 9. razred

         

Razred

Čas

Prostor

Učitelj- ica

Dejavnost

6.raz.  (16 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ angleščina 8.30 - 9.30,zaposlitev do 10.00,malica

6.  raz. (12 učencev) - 2. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ angleščina 8.30 - 9.30,zaposlitev do 10.00,malica

 6. raz. - 3. sk. (1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ angleščina 8.30 - 10.00, malica

 6. raz. - 4. sk. (1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ angleščina 8.30 - 10.00,  malica

7. a

1. in 2. ura

v učilnici GVZ (Glazer)

1.ura U. Herman 2.ura B. Petač

pouk po rednem urniku

7. b

1. in 2. ura

v učilnici SLO(Švencbir)

1.ura M. Vidmar 2.ura U. Herman

pouk po rednem urniku

8. a

1. in 2. ura

v učilnici TJA (Horvat)

1.ura T. Horvat 2.ura M. Vidmr

pouk po rednem urniku

8. b

1. in 2. ura

v učilnici LVZ (Bernik)

1.ura M. Bernik 2.ura T. Horvat

pouk po rednem urniku

9. a  (25 učencev) - 1. sk.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ DDKE 8.30 - 9.30,zaposlitev do10.00,malica

 9.raz. -   2. sk.(1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ DDKE 8.30 - 10.00, malica

 9.raz. -   3. sk.(1 učenec)

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

NPZ DDKE 8.30 - 10.00, malica

Hodnik 2. nadstropje

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

dežurstvo

Hodnik pritličje,   1. nadst.

8.15 - 10.00

objava na dan pisanja NPZ

dežurstvo

Predure in pouk po malici potekajo po rednem urniku.

         

NPZ BO POTEKALO V UČILNICAH V DRUGEM NADSTROPJU

 

Nacionalno preverjanje znanja 2018/19

Kategorija: NPZ

DATUM

AKTIVNOST

3. 9. 2018

ponedeljek

 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. r. iz  NPZ.

30. 11. 2018

petek

 Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda na NPZ.

7. 5. 2019

torek

  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.

9. 5. 2019

četrtek

  NPZ iz matematike za 6. in 9. r.

13. 5. 2019

ponedeljek

  NPZ iz tretjega predmeta za 9. r.

  NPZ iz tujega  jezika za 6. r.

3. 6. 2019

ponedeljek

  RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 9. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r.

4. 6.  in 5. 6. 2019

torek in sreda

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC.

6. 6. 2019

četrtek

  RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 6. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

7. 6. 2019

petek

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

10. 6. 2019

ponedeljek

  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po izvedbah) učencev v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

14. 6. 2019

petek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. r.

17. 6. 2019

ponedeljek

  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, v 6. r.

24. 6. 2019

ponedeljek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.