DODATNA OBVESTILA ZA NPZ

Kategorija: NPZ

DODATNA  OBVESTILA  ZA  NPZ

Učenci 6. in 9. razreda pišejo preizkuse NPZ v naslednjih dneh:

- četrtek, 4. 5. 2017  slovenščina,

- ponedeljek, 8. 5. 2017 matematika,

- sreda, 10. 5. 2017 angleščina.

Učenci 6. in 9. razreda se na dan pisanja zberejo v 2. nadstropju šole najkasneje ob 8.10 in počakajo pred  učilnico, kamor so razporejeni za pisanje. Razpored učencev in nadzornih učiteljev se objavi uro pred začetkom pisanja v vitrini pri glavnem  vhodu v šolo, sedežni red učencev pa na vratih učilnic v drugem nadstropju, kjer se opravlja preverjanje.

Nadzorni učitelji odprejo učilnice ob 8.15 in dajo vsa potrebna navodila za pisanje. Čas pisanja je od 8.30 do 9.30, razen za učence, ki imajo z odločbo zagotovljen podaljšan čas pisanja.

Učencem se po 8.30 ne dovoli vstopa v učilnico. V kolikor je učenec na dan pisanja NPZ odsoten , pri tem preverjanju nima dosežka.

Dovoljeno gradivo in pripomočki za pisanje:

- slovenščina  in angleščina - modro ali črno nalivno pero ali kemični svinčnik;

- matematika - modro ali črno nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik,

  radirka, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Raba žepnega računala ni dovoljena.

Pri pisanju ni dovoljena uporaba pisala, ki deluje po principu piši – briši.

Predure pouka za učence 6. in 9. razreda na dan pisanja NPZ odpadejo, po malici pa pouk poteka po rednem urniku.

Ljubljana, 25. 4. 2017                                           Tjaša Pirc Pezdirc,

                                                                              pomočnica ravnateljice

NPZ: Informacije za učence in starše

Kategorija: NPZ

Državna komisilja za vodenje NPZ vsako šolsko leto pripravi knjižico Informacije za učence in starše, ki je objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra:

http://www.ric.si

in

http://eric.ric.si

Nacionalno preverjanje znanja 2016/17

Kategorija: NPZ
DATUM AKTIVNOST

1. 9. 2016

četrtek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz

katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. r. z    NPZ.

30. 11. 2016

sreda

Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda na NPZ.

4. 5. 2017

četrtek

  NPZ iz slovenščine za 6.  in 9. r.

8. 5. 2017

ponedeljek

  NPZ iz matematike za 6.  in 9. r.

10. 5. 2017

sreda

  NPZ iz tretjega predmeta za 9. r.

  NPZ iz tujega  jezika za 6. r.

30. 5. 2017

torek

  Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ

  v 9. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 9. r.

31. 5.  in 1. 6. 2017

sreda in četrtek

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 9. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na Ric.

6. 6. 2017

torek

  Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ

  v 6. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 6. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 6. r.

7. 6. 2017

sreda

  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, učencev

  v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na Ric.

8. 6. 2017

četrtek

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na Ric.

15. 6. 2017

četrtek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. r.

17. 6. 2017

petek

  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, v 6. r.

23. 6. 2017

petek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.